Browse collections

Library collection of dictionaries

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 30

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel AND rubriek/onderwerp/code=000)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Bargoens woordenboek : kleine woordenschat van de volkstaal [Dictionary]
Endt, E. \ 1972
dictionaries - languages - terminology - dutch
help
Bargoens woordenboek : kleine woordenschat van de volkstaal [Dictionary] - 2e dr.
Endt, E. \ 1974
languages - terminology - dictionaries - dutch
help
Etymologisch dialectwoordenboek [Dictionary]
Weijnen, A.A. \ 1996
dictionaries - terminology - languages - dutch
help
Etymologisch woordenboek [Dictionary] - 19e dr.
Vries, J. de \ Tollenaere, F. de \ Persijn, A.J. \ 1995
dictionaries - languages - terminology - dutch
help
Etymologisch woordenboek : de herkomst van onze woorden [Dictionary]
Veen, P.A.F. van \ Sijs, N. van der \ 1991
terminology - languages - dutch
help
Etymologisch woordenboek der nederlandsche taal [Dictionary] - 2e dr.
Wijk, N. van \ 1971
dictionaries - languages - terminology
help
Frysk wurdboek [Dictionary]
Buwalda, H.S. \ Meerburg, G. \ Poortinga, Y. \ 1971
dictionaries - languages
help
Groot woordenboek van de Nederlandse taal [Dictionary] - 14e, herz. uitg. / door Ton den Boon en Dirk Geeraerts ; etymologie door Nicoline van der Sijs
Dale van \ Boon, T. den \ Geeraerts, D. \ Sijs, N. van der \ 2005
dictionaries - languages - dutch
help
Groot woordenboek van synoniemen en andere betekenisverwante woorden [Dictionary]
Sterkenburg, P.G.J. van \ Dalen, M.C. van \ Hooyman, M.J.M. \ Verburg, M.E. \ 1991
terminology - languages - synonyms - dutch
help
Handleiding bij het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) [Dictionary]
Moerdijk, A. \ 1994
dictionaries - guide books - languages
help
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal op CD-Rom [Dictionary] - 3e uitg. op cd-rom, met aanvullingen
Instituut voor Nederlandse Lexicologie \ 2003
dictionaries - languages - dutch
help
Idioom woordenboek : verklaring en herkomst van uitdrukkingen en gezegden [Dictionary]
Groot, H. de \ 1999
languages - dictionaries - grammar - dutch
help
Van Dale Groot woordenboek van hedendaags Nederlands [Dictionary]
Sterkenburg, P.G.J. van \ Pijnenburg, W.J.J. \ 1984
dictionaries - languages - dutch
help
Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal [Dictionary] - 13e, herz. dr.
Geerts, G. \ Boon, T. den \ Geeraerts, D. \ Vos, E. \ Sijs, N. van der \ 1999
dictionaries - languages - dutch
help
Van Dale groot woordenboek van hedendaags Nederlands [Dictionary] - 2e dr. in de nieuwe spelling
Sterkenburg, P.G.J. van \ Booij, G.E. \ Verhoeven, P.R.F. \ 1996
dictionaries - languages
help
Van Dale handwoordenboek van hedendaags Nederlands [Dictionary] - 2e dr. in de nieuwe spelling
Sterkenburg, P.G.J. van \ Verburg, M.E. \ 1994
dictionaries - languages - dutch
help
Van Dale, Nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal [Dictionary] - 8e dr.
Tollenaere, F. de \ Persijn, A.J. \ 1975
dictionaries - languages - dutch
help
Van achenebbisj tot zwijntje en 698 andere informele woorden : Van Dale Modern Bargoens woordenboek [Dictionary] - 1e ed
Sanders, E. \ 2009
dictionaries - languages - terminology - dutch
help
Verschueren groot encyclopedisch woordenboek [Dictionary] - 10e uitg. / o.l.v. F. Claes
Verschueren, J. \ Claes, F. \ 1996
languages - dictionaries - dutch
help
Wolters' beeld - woordenboek Nederlands [Dictionary]
Wolters - Noordhoff b.v. \ Duden \ 1987
dictionaries - languages
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.