Browse collections

Library collection of dictionaries

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel AND rubriek/onderwerp/code=000)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen, en zijne gezondheid te behouden, met ... middelen voor een groot getal van ziektens; ... : ... manieren om lammeren, schaapen, koeijen, ... te kweeken, voeden, ... : eene natuurkundige beschrijving van huishoudelijk- en wild-gedierte, ... : ... geheimen in den tuinbouw, ... [Dictionary] - 2e dr. / verbetert en verm. door J.A. de Chalmot
Chomel, N. \ Chalmot, J.A. de \ 1778
help
Dictionary of scientific biography [Dictionary]
Gillispie, C.C. \ Holmes, F.L. \ 1970-1990
biographies - world - science - natural sciences - persons
help
A dictionary of architecture and landscape architecture [Dictionary] - 2nd ed
Curl, J.S. \ 2006
architecture - landscape architecture - dictionaries
help
A dictionary of space exploration [Dictionary]
Dasch, E.J. \ 2005
space science - space flight - dictionaries - space
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.