Browse collections

Library collection of dictionaries

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 6 / 6

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel AND rubriek/onderwerp/code=000)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Glossary of land resources, English, French, Italian, Dutch, German, Swedish [Dictionary]
Logie, G. \ 1984
dictionaries - soil science - land ownership - land resources - geology - climate - agriculture - forestry - recreation - urbanization - pollution - glossaries

Dit is het vierde deel van het zestalige Internationale Planningwoordenboek, waarin termen zijn opgenomen op het gebied van grond en bodem, grondeigendom, verschijningsvormen van de bodem, klimaat, landbouw, bosbouw, rekreatie, verstedelijking en milieu-verontreiniging

help
Glossary of planning and development : English - French - Italian - Dutch - German - Swedish [Dictionary]
Logie, G. \ 1986
dictionaries - physical planning - urban planning - economic planning - tourism development - rural planning - regional planning - land use planning - public space - conservation - environment

Dit is het vijfde en laatste deel van het Internationale Planningwoordenboek. Het heeft betrekking op planningscategorieen die in de vier eerder verschenen delen niet zijn behandeld, te weten economische planning, regionale ontwikkelingsplanning, planning voor landelijke gebieden, voor de natuurbescherming en voor het toerisme, algemene beleidsplanning, planning voor de stedelijke ontwikkeling en voor het inrichten van openbare ruimten, alsook milieuhygienische planning

help
Lexikon Landschafts- und Stadtplanung : mehrsprachiges Wörterbuch über Planung, Gestaltung und Schutz der Umwelt = Dictionary landscape and urban planning : multilingual dictionary of environmental planning, design and conservation = Dictionnaire paysage et urbanisme = diccionario paisaje y urbanismo [Dictionary]
Evert, K.J. \ 2001
landscape architecture - landscape - planning - urban planning - nature conservation - design - glossaries - dictionaries - terminology
help
Wörterbuch der europäischen Gartenkunst [Dictionary]
Uerscheln, G. \ Kalusok, M. \ 2003
gardens - design - history - dictionaries - europe
help
A dictionary of architecture [Dictionary]
Curl, J.S. \ 2000
architecture - dictionaries
help
A dictionary of landscape : a dictionary of terms used in the description of the world's land surface [Dictionary]
Goulty, G.A. \ 1991
dictionaries - glossaries - terminology - landscape - land - physiographic features - geography
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.