Browse collections

Library collection of textbooks used in courses at Wageningen University

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 24

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=* AND onderwijs/vak/vakbeschrijving==LAR-35806 Studio Regional Design)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties - 1 [Monograph]
Weeda, E.J. \ 1985
flora - phytogeography - plant communities - vegetation - research - wild plants - plant ecology - netherlands - botany - vascular plants - economic botany

Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties - 2 [Monograph]
Weeda, E.J. \ Deursen, C.G.M. van \ 1987
flora - wild plants - phytogeography - plant communities - plant ecology - vegetation - netherlands

Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties - 3 [Monograph]
Weeda, E.J. \ Deursen, C.G.M. van \ 1988
flora - wild plants - phytogeography - plant communities - plant ecology - vegetation - netherlands

Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties Uitgave FLORON


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties - 4 [Monograph]
Weeda, E.J. \ Deursen, C.G.M. van \ 1991
flora - wild plants - phytogeography - plant communities - plant ecology - vegetation - netherlands

Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties Uitgave FLORON


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties - 5 [Monograph]
Weeda, E.J. \ Deursen, C.G.M. van \ 1994
flora - wild plants - phytogeography - plant communities - plant ecology - vegetation - netherlands

Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties; Uitgave FLORON


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Autarkie : zelfvoorzienende woonwerklandschappen [Monograph]
Moet, D. \ Boeije, L. \ 2005
housing - homes - living conditions - work places - design - self sufficiency - physical planning

Steeds grotere organisaties regelen dat wij zijn aangesloten op basisvoorzieningen als gas, water, licht en riool. Deze schaal-vergroting en koppeling van systemen brengen afhankelijkheid met zich mee en hebben daarnaast ook een gelimiteerde inrichting van de ruimte tot gevolg. Autarkie - het ter plaatse produceren van water en energie en het verwerken van het eigen organisch afval en afvalwater - maakt het mogelijk om de ruimte in het buitengebied op een nieuwe manier te gebruiken , rijk aan kwaliteit, identiek en met een grote mate van flexibiliteit. Autarkie - Zelfvoorzienende woonwerklandschappen toont hoe zelfvoorziening op het gebied van voeding, energie en water in de loop van de geschiedenis in Noordwest-Europa een rol heeft gespeeld, wat hedendaagse toepassingen zijn en welke perspectieven autarkie als ontwerpconcept biedt voor de behoefte aan groene leefmilieus en de actuele landschapsopgaven in Nederland.


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Buitenruimten : ontwerpen van Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten in de periode na 1945 = Outdoor space : environments designed by Dutch landscape architects in the period since 1945 [Monograph] - 2e dr.
Vroom, M.J. \ Mutsaers, F. \ 1995
amenity and recreation areas - design - gardens - green belts - history - landscape - landscape architecture - landscaping - netherlands - physical planning - planting stock - playgrounds - towns - districts

Dit boek biedt een uniek overzicht van "typisch Hollandse" tuin- en landschapsarchitectuur. Bijna veertig hoogwaardige projecten zijn geselecteerd. Deze ontwerpen betreffen niet alleen de traditionele 'objectgebonden'ontwerpen zoals tuinen en parken maar ook ontwerpen voor grotere stedelijke en landelijke gebieden waarbij de onderlinge samenhang tussen delen van de 'buitenruimte'steeds meer aan de orde komt.


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Design with nature [Monograph]
MacHarg, I.L. \ 1969
physical planning - urban planning - landscape architecture - landscape - nature conservation - landscape conservation - ecology - biogeography - hydrobiology - aesthetic value - philosophy - arts - landscaping - gardens

The first book to describe an ecologically sound approach to the planning and design of communities, Design With Nature has done much over the past 25 years to shape public environmental policy.


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur - Dl. Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg [Monograph]
Oldenburger-Ebbers, C.S. \ Backer, A.M. \ Blok, E. \ 2000
public gardens - public parks - botanical gardens - arboreta - design - history - estates - netherlands - cemeteries - limburg - zeeland - noord-brabant

Rijk geïllustreerde gids bedoeld voor een breed publiek, van tuinliefhebbers tot kunsthistorici. Een standaardwerk met een streekgerichte historische inleiding en biografische gegevens over ontwerpers, dat de weg wijst in landgoederen, buitenplaatsen, kloostertuinen, botanische tuinen, parken, villaparken, arboreta, rosaria, kruidentuinen, modeltuinen, heemtuinen, educatieve tuinen, recreatieparken, groenstructuren, landschapsontwerpen, landart, dierentuinen, en begraafplaatsen.


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Ecology and our endangered life-support systems [Monograph] - 2nd ed.
Odum, E.P. \ 1993
ecology - human ecology - ecosystems - evolution - population ecology - nature conservation

People on earth would be in trouble if their life-support systems failed. In this book, a founder of the field of ecology explains what those systems are, how they function, and what we need to do to keep them working. This second edition presents a holistic, or "big-picture", look at ecology.


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Form and fabric in landscape architecture : a visual introduction [Monograph]
Dee, C. \ 2001
landscape architecture - landscape elements - landscape analysis

Form and Fabric in Landscape Architecture provides an original, visual approach to the study of landscape architecture by creating a spatial morphology based on use and experience of landscapes. It explores aesthetic, spatial and experiential concepts by providing a structure through which landscapes can be understood and conceived in design. 'Fabric' is the integrated structure of whole landscapes, while 'form' refers to the compnents that make up this fabric. Together form and fabric create a morphology of landscape useful for the development of visual-spatial design thinking and awareness. This book is intended as both an introduction to the discipline for students of landscape architecture, architecture and planning, and a source of continuing interest for more experienced environmental designers.


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Greenways as strategic landscape planning: theory and application [PhD thesis]
Ahern, J.F. \ 2002
landscape - landscape ecology - landscape architecture - landscape conservation - nature conservation - sustainability - ecosystems - physical planning - netherlands - usa

Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Handboek natuurdoeltypen [Monograph] - 2e, geheel herz. ed
Bal, D. \ 2001
ecosystems - plant ecology - vegetation - landscape - classification - netherlands - nature conservation - handbooks - nature - ecohydrology

Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Introduction to Participatory Environmental Planning (PEP) for sustainable urban development [Monograph]
Duchhart, I. \ 2000
urban development - urban planning - urban areas - rural development - sustainability - environmental protection - vocational training - planning - regional planning - participation - environmental impact - kenya

This training handbook is a result of the Environment and Urban Development Training Project. This project introduced participatory environmental planning for sustainable development of small and intermediate towns in Kenya. The human living environment was taken as the entry point.


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur [Monograph] - 2e gew. dr
Vroom, M.J. \ Ettema, M. \ 2010
landscape architecture - gardens - dictionaries - reference works - terminology - glossaries - netherlands - garden architecture

Lexicon met begrippen uit de tuin- en landschapsarchitectuur, ontstaan uit een aantal projecten van de leerstoelgroep van Wageningen. Elk begrip is voorzien van literatuurverwijzing, en vele begrippen zijn voorzien van een illustratie. Een uitgebreide, tweede versie


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design; LUP-11303 Introduction Landscape Architecture and Planning: Theory
help
De Mijzenpolder: duizend jaar veen en water [Monograph]
Mantel, D. \ 2005
polders - reclamation - history - reclaimed land - netherlands - cultural history - noord-holland

De Mijzenpolder bestond van oudsher uit drie verschillende delen, behorende bij respectievelijk: Schermerhorn, Mijzen (Misen, Westmijzen) en Oostmijzen (Avenhoorn)


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Ontwerpen aan Nederland : architectuurbeleid 2001-2004 : een nota van de ministeries van OCenW, VROM, V&W en LNV [Monograph]
Patijn, W. \ Boer, S. de \ Baart, T. \ 2000
architecture - design - buildings - physical planning - development plans - development policy - government policy

De derde architectuurnota ‘Ontwerpen aan Nederland’ (2000) introduceert een concreet plan van actie. Dit plan omvat tien grote projecten, over de volle breedte van het architectonische en ruimtelijk ontwerp in Nederland. Geconstateerd is dat het architectuurbeleid cultureel, maatschappelijk en economisch voldoende is verankerd voor een dergelijk plan. Voorbeelden zijn: De Nieuwe Hollandse Waterlinie Het Nieuwe Rijksmuseum Het stimuleren van meer en verantwoord individueel opdrachtgeverschap


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Ooievaar : de toekomst van het rivierengebied [Monograph]
Bruin, D. de \ Hamhuis, D. \ Nieuwenhuijze, L. van \ 1987
land use planning - physical planning - design - development - programs - nature reserves - rehabilitation - nature conservation - wetlands - polders - netherlands - nature - ecological engineering

Beschrijving van het plan Ooievaar (een plan voor de exploitatie van het rivierengebied, rekening houdend met de natuurwaarde) middels een analyse van het rivierengebied; bespreking van het riviersysteem; het bekijken van de mogelijkheden voor ooibosvorming in het huidige riviersysteem en een analyse van de rol van de nu bijna uitgestorven zwarte populier; beschrijving van de fauna en de invloed hiervan op de landschapsvorming; kenschetsing van problemen en ontwikkelingen in de landbouw en de potenties van het rivierengebied dienaangaande; beschrijving van het omgaan met ontgrondingen; beschrijving van ontwerpen op regionaal schaalniveau; aangeven van mogelijkheden voor realisering van het plan


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Perspectieven op het landschap : achtergronden om landschappen te lezen en te begrijpen [Monograph]
Antrop, M. \ 2007
landscape - perception - cultural landscape - natural landscape - environmental psychology - observation

Dit boek geeft een overzicht van verschillende manieren van kijken op het landschap. Het bevat een overzicht van de verzameling disciplines die we kunnen groeperen onder landschapskunde (landscape science). De hoofdstukken betreffen: Aandacht voor het landschap vroeger en nu; Over welk landschap hebben we het? : definities; Benaderingen in het landschapsonderzoek; Basisconcepten; Het landschap waarnemen en beleven; Bouwstenen van het landschap; Landschapsdynamiek en -genese; Analyse van landschappelijke patronen; Landschapsclassificatie; Landschapsarchitectuur; Landschapszorg. Het bevat de bijlagen: Verenigingen en netwerken voor landschapsonderzoek; Internationale verdragen; Voorbeelden van landschapsprogramma's in Europa; Landschapsbegrippen in verschillende talen


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
help
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties - Register [Monograph]
Weeda, E.J. \ 1995
flora - wild plants - phytogeography - plant communities - plant ecology - vegetation - netherlands

Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.