Browse collections

Library collection of textbooks used in courses at Wageningen University

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Record 1 / 1

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: (q=* AND onderwijs/vak/vakbeschrijving==MCB-10806 Social Psychology)
Check title to add to marked list
Sort by
help
Sociale psychologie [Monograph] - 3e herz. dr
Vonk, R. \ cop. 2013
psychology - motivation - human behaviour - social psychology - textbooks

Sociale psychologie bevat een breed spectrum aan verschillende onderwerpen en verschillende toepassingsgebieden. Naast de belangrijkste – klassieke en recente – theorieën en experimenten, wordt in dit boek ruim aandacht besteed aan situaties uit het dagelijks leven of uit de actualiteit die de theorie illustreren en verhelderen. Deze herziene editie geeft daardoor niet alleen een up-to-date overzicht van wetenschappelijke inzichten, maar is ook prettig leesbaar en toepasbaar, bijvoorbeeld op de werkvloer. Wat is er nieuw in de 3e editie van Sociale Psychologie? • De meest recente bevindingen en ontwikkelingen zijn verwerkt in de beschrijvingen van theorieën en onderzoeksresultaten;• De sprekende voorbeelden zijn, door het hele boek, aangepast aan de actualiteiten; • Het methoden-hoofdstuk (voorheen hoofdstuk 2) is vervallen; uitleg over methoden is, waar nodig verwerkt in de andere hoofdstukken.


Used in course: MCB-10806 Social Psychology
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.