Browse collections

Library collection of textbooks used in courses at Wageningen University

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 2 / 2

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel
Check title to add to marked list
Sort by
help
Biology of plants [Monograph] - 8th ed., International ed
Raven, P.H. \ Evert, R.F. \ Eichhorn, S.E. \ cop. 2013
botany - plant cell biology - genetics - evolution - plant physiology - plant ecology - plant anatomy - textbooks

Used in course: NEM-10306 Introduction Plant Sciences; PPH-10306 Biology of Plants; PPH-10806 Structure and Function of Plants; CLB-10803 Reproduction of Plants
help
Fotogids mossen [Monograph]
Dort, K. van \ Buter, C. \ Horvers, B. \ cop. 2010
mosses - bryophyta - bryology - identification - plant morphology - photographs - habitats - biotopes - netherlands - belgium

De meeste mossoorten goed zijn te herkennen met behulp van foto's. Hierin voorziet de Fotogids Mossen dan ook ruimschoots. Met prachtige full color foto's zijn maar liefst 601 soorten en variëteiten te onderscheiden. In totaal worden 721 soorten behandeld. De mossen in deze fotogids zijn overzichtelijk ingedeeld per groeiplaats, omdat vrijwel elke soort een ecologische voorkeur heeft. De aanwezige soorten zijn zo snel terug te vinden, of de lezer nu in het bos staat, aan de waterkant of op de hei. In een vaste volgorde komen de specifieke kenmerken aan bod, waaronder de groeivorm, vertakking en blad. De nadruk ligt op veldkenmerken.


Used in course: CLB-10803 Reproduction of Plants
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.