Browse collections

Library collection of textbooks used in courses at Wageningen University

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 3 / 3

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel
Check title to add to marked list
Sort by
help
Advanced course forest ecology and forest management [Lecture notes] - Edition 5th period 2016
Poorter, Lourens \ Bongers, Frans \ Peña-Claros, Marielos \ Goudzwaard, Leo \ Ouden, Jan den \ Rijkers, Toon \ 2016

Used in course: FEM-30306 Forest Ecology and Forest Management
help
Bosecologie en bosbeheer [Monograph]
Ouden, J. den \ Mohren, F. \ cop. 2010
forest ecology - forest management - forests - flora - vegetation - plant communities - netherlands - flanders

Bossen vervullen een belangrijke functie in het Nederlandse en Vlaamse landschap. Lag vroeger de nadruk vooral op de productie van hout als hernieuwbare grondstof, tegenwoordig is het belang van bossen voor natuurbehoud, recreatie en milieubescherming sterk toegenomen. Dit vraagt om een hoog kennisniveau van de beheerder. Bovendien vereisen veranderingen in de maatschappelijke en natuurlijke omgeving, zoals klimaatverandering, inzicht in de processen die in het bosecosysteem plaatsvinden. Deze inzichten zijn nodig om met kennis van zaken beheerstrategieën te ontwerpen die een duurzame functievervulling van het bos in de toekomst garanderen. In dit boek worden kennis en ervaringen over het beheer van bos en zijn ecologische grondslagen samengebracht. De teksten zijn geschreven door een brede groep van vakspecialisten uit Nederland en Vlaanderen met een goed inzicht in zowel de wetenschappelijke achtergronden alsook de praktische aspecten van bosbeheer. De basis van het boek wordt gevormd door inzicht in de opbouw en het functioneren van bomen en bossen. Vervolgens worden de belangrijkste beheermaatregelen besproken in het licht van brede maatschappelijke functievervulling en duurzaam gebruik van het bos op de lange termijn.


Used in course: FEM-10306 Ecology of Forests; FEM-20909 Forest and Nature Conservation II - Management Planning and Tools; FEM-22306 Forest Resources and Sustainable Management Systems; FNP-11806 Forest, Nature, Society
help
Handleiding voor veldpracticum bos- en natuurbeheer II : beheermaatregelen en beheerplanning [Lecture notes]
Ouden, J. den \ Siepel, H. \ Heijmans, M. an \ Hoogstra, M. \ Lammeren, R. vam \ 2015
nature conservation - forest management - forests - nature management

Used in course: FEM-20909 Forest and Nature Conservation II - Management Planning and Tools
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.