Browse collections

Library collection of textbooks used in courses at Wageningen University

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 26

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel
Check title to add to marked list
Sort by
help
Anticiperend landschapsbeleid - Dl. 1: Drijvende krachten [Monograph]
Klijn, J.A. \ Veeneklaas, F.R. \ 2007
landscape - government policy - interest groups - netherlands - landscape planning - policy goals

Deze studie bouwt voort op "Landschap en ruimtelijke ontwikkelingen" (Alterra, 2005). Doel van de studie is een methode te ontwikkelen om trends van ruimtelijke gevolgen voor landschapskwaliteit waar te nemen. Anders gezegd: doel is het ontwikkelen van een early warning system voor bedreigingen van landschappelijke kwaliteiten en een early alert system voor het onderkennen van kansen met betrekking tot deze kwaliteiten. Het boekje “Anticiperend Landschapsbeleid” is de eerste uit een serie die als basisgedachte heeft dat een doeltreffend landschapsbeleid alleen tot stand kan komen als proactief wordt ingespeeld op autonome trends en ontwikkelingen op andere beleidsterreinen. Waar en door welke oorzaken zijn grote landschapsveranderingen te verwachten? Het eenvoudig maar opvallend vormgegeven boekje geeft een tour d’horizon langs vermoedelijk relevante ontwikkelingen met landschapsimpact


Used in course: LUP-12306 Integrated Studio: The Metropolitan Landscape
help
Erfgoed en ruimtelijke planning [Monograph]
Zande, A. van der \ During, R. \ Stam, M. \ 2009
regional planning - cultural heritage - heritage areas - conservation - conservation areas - archaeology - ancient monuments - historic sites - history - netherlands - cultural history

De uitgave Erfgoed en ruimtelijke planning plaatst de relatie erfgoed en ruimtelijke planning in een historisch, wetenschappelijk en praktijkgericht perspectief. Publieke emoties lijken vaak belangrijker dan beredeneerde afwegingen bij het behoud van cultureel erfgoed in ons land. Het zijn zelden rationele beslissingen die leiden tot het behoud of juist verloren gaan ervan. Planologen verschuilen zich nog maar al te vaak achter procedures, projectontwikkelaars achter geld en overheden achter wetten en regelgeving. "Erfgoed is echter een maatschappelijk zaak en de professionals in de wereld van de ruimtelijke ordening zullen zich daarvan veel meer rekenschap moeten geven," zo blijkt uit het boek 'Erfgoed en Ruimtelijke Planning'.


Used in course: LUP-91806 Cultural Heritage and Landscape Dynamics
help
Geschiedenis en ontwerp : handboek voor de omgang met cultureel erfgoed [Monograph]
Bosma, K. \ Kolen, J. \ Raaij, E. van \ cop. 2010
cultural heritage - heritage areas - government policy - conservation - history - urban environment - physical planning - monuments - netherlands - cultural landscape - cultural history - historical geography

Geschiedenis en ontwerp onderzoekt de vele mogelijkheden die er zijn om cultureel erfgoed te betrekken in plannen en ontwerpen voor de toekomst. Niet alles hoeft noodzakelijkerwijs te worden bewaard, geïnventariseerd of op monumentenlijsten geplaatst. In sommige gevallen kan sloop juist een bevrijding zijn. Om een gewetensvolle omgang met erfgoed te verankeren in de ruimtelijke inrichting is allereerst een toegankelijke kennisinfrastructuur van groot belang. Daarnaast is een praktische 'gereedschapskist' nodig voor de omgang met erfgoed in de planvorming, het ruimtelijk ontwerp en het erfgoedbeleid. Een dergelijk fundament – in dit handboek geschraagd door beschouwingen van 25 deskundige auteurs van uiteenlopende universiteiten – biedt inzicht in de mogelijkheden om in transformatieopgaven draden te spannen tussen verleden en toekomst, tussen geschiedenis en ontwerp. Dat is een avontuurlijke onderneming, waarbij wetenschap, erfgoed en ruimtelijke ordening niet zonder elkaar kunnen.


Used in course: LUP-91806 Cultural Heritage and Landscape Dynamics
help
Introduction landscape architecture and planning: theory [Lecture notes]
Jaarsma, C.F. \ Carsjens, G.J. \ Duineveld, M. \ Jong, E. de \ Kleinrensink, G. \ 2009
landscape architecture - physical planning - development planning - land use planning - textbooks - landscape planning

Used in course: LUP-11303 Introduction Landscape Architecture and Planning: Theory
help
Landscape architecture : an introduction [Monograph]
Holden, Robert \ Liversedge, Jamie \ 2014

"Aimed at prospective and new students, this book gives a comprehensive introduction to the nature and practice of landscape architecture, the professional skills required and the latest developments. After discussing the history of the profession, [it] explains the design process through principles such as hierarchy, human scale, unity, harmony, asymmetry, colour, form and texture. It looks at how design is represenmted through both drawing and modelling, and through digital techniques such as CAD and the use of GIS. This is followed by an examination of project management and landscape management techniques. Finally the book explores educational and mployment opportunities and the future of the profession in the context of climate change and sustainability."--Back cover.


Used in course: LUP-13306 Theory and Methodology of Planning and Design
help
Landscape architecture research : inquiry, strategy, design [Monograph]
Deming, M.E. \ Swaffield, S. \ 2011
landscape architecture - research - scientific research - research policy - theory - methodology - Landscape architecture - Fine Arts - Agriculture - Art - Landscape architecture - Research Methodology

As the scope of landscape architecture expands to engage with other disciplines, and streams of information directing this field continue to grow and diversify, it becomes increasingly important for landscape architects to be able to implement a range of effective research strategies when seeking, creating, and validating knowledge. Landscape Architecture Research offers a framework for advancing better design thinking solutions by supplying readers with a system of inquiry tactics that open up a wider range of research possibilities. With a logical and innovative approach that favors legitimacy of knowledge based on collective, grounded practices, rather than strict adherence to protocols drawn only from scientific models, this comprehensive, illustrated guide produces a sound argument for establishing a new paradigm for legitimizing research quality. Landscape Architecture Research presents: case studies that show how the range of presented research strategies have been successfully used in practice; new perspective on the relationship between theory, research, practice, and critique, a relationship that is specific to landscape architecture; detailed coverage of the ways that new knowledge is produced through research activities and practical innovations in landscape architecture. (E-book available via MyiLibrary)


Used in course: LAR-34306 Advanced Design Research Methods; LUP-34306 Advanced Planning and Research Methods
help
Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur [Monograph] - 2e gew. dr
Vroom, M.J. \ Ettema, M. \ 2010
landscape architecture - gardens - dictionaries - reference works - terminology - glossaries - netherlands - garden architecture

Lexicon met begrippen uit de tuin- en landschapsarchitectuur, ontstaan uit een aantal projecten van de leerstoelgroep van Wageningen. Elk begrip is voorzien van literatuurverwijzing, en vele begrippen zijn voorzien van een illustratie. Een uitgebreide, tweede versie


Used in course: LAR-35806 Studio Regional Design; LUP-11303 Introduction Landscape Architecture and Planning: Theory
help
Making social science matter : why social inquiry fails and how it can count again [Monograph]Table of contents
Flyvbjerg, B. \ 2001
social sciences - human activity - philosophy - behavioural sciences

This book presents a new approach to the social and behavioral sciences including theoretical argument, methodological guidelines, and examples of practical application. Why has social science failed in attempts to emulate natural science and produce normal theory? Bent Flyvbjerg argues that the strength of social sciences lies in its rich, reflexive analysis of values and power, essential to the social and economic development of any society. Richly informed, powerfully argued, and clearly written, this book opens up a new future for the social sciences.


Used in course: LUP-34306 Advanced Planning and Research Methods
help
Methods for strategic planning [Lecture notes]
Carsjens, G.J. \ Nieuwenhuize, J.P.A. van \ Kleinrensink, G. \ 2011
physical planning - design - decision making - textbooks - integrated spatial planning policy - spatial analysis - decision models

Used in course: LUP-33306 Methods for Strategic Planning
help
Ontwerpen voor de Wageningse Berg : tussen analyse en ontwerp [Monograph]
Harsem, H. \ Ettema, M. \ cop. 2005
land use - land use planning - netherlands - landscape architecture - veluwe - gelderland

Beeldend kunstnaars en landschapsarchitecten werden uitgenodigd om op de grens van beide disciplines hun droomlandschappen gestalte te geven, om zo een bijdrage te leveren aan het denken over het landschap van de toekomst.


Used in course: LUP-11303 Introduction Landscape Architecture and Planning: Theory
help
Planning for urban quality of life [Lecture notes]
Carsjens, G.J. \ Beunen, R. \ Kleinrensink, G. \ Nieuwenhuize, J.P.A. van \ 2010
urban planning - urban areas - urban environment - quality of life - decision making - design - textbooks - decision support systems

Used in course: LUP-23806 Planning for Urban Quality of Life
help
Planning methods 2 : methods for strategic spatial planning [Lecture notes]
Carsjens, G.J. \ Nieuwenhuize, J.P.A. van \ Kleinrensink, G. \ Baltjes, C. \ 2009
physical planning - land use planning - methodology - strategic management

Used in course: LUP-33306 Methods for Strategic Planning
help
Planning theory [Monograph] - 2nd [rev. and updated] ed
Allmendinger, P. \ 2009
physical planning - theory - land use planning

Within a changing and increasingly complex society, how can we make sense of what is happening and plan for the future? Planning theory has undergone significant changes in recent decades as new theories and perspectives have been developed. This revised and expanded new edition draws upon both established theories and current thinking around complexity and post-structuralism to provide an up-to-date overview. It moves away from a linear model of progress over time from one paradigm to another or a chronological description of approaches and explains how and why different theories have gained dominance in particular places at particular times.


Used in course: LUP-32806 Planning Theory
help
Planning under pressure : the strategic choice approach [Monograph] - 3rd edTable of contents
Friend, J.K. \ Hickling, A. \ 2005
planning - decision making - policy - management - local planning - organizations

The book offers managers, planners, consultants and students a range of practical and extensively-applied tools for planning under pressure. Starting from basic principles, the book uses helpful diagrams and clear explanations to demonstrate practical ways of approaching complex decision problems, devising ways forward and working speedily towards agreed courses of action, coping with all kinds of uncertainties along the way. In this extended third edition, the authors introduce 15 short contributions that present lessons from varied international experiences in adapting the Strategic Choice Approach to guide decisions in settings ranging from the re-routing of a controversial city carnival procession to national policy for the management of nuclear waste.


Used in course: LUP-33306 Methods for Strategic Planning; LUP-20306 Methods for Operational Planning
help
Planning voor stad en land [Monograph] - 3e, herz. dr
Hidding, M. \ Brink, A. van den \ 2006
physical planning - urban planning - planning - policy - development - netherlands - regional planning - national planning - law - concepts

In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke planning aan de hand van enkele concrete voorbeelden van planning op regionaal niveau, zoals het beleid voor het Groene Hart en de ontwikkeling van de Blauwestad. Ook de wettelijke planstelsels voor ruimte, water en milieu komen aan de orde.


Used in course: LUP-22806 Spatial Planning Theory and Methodology; LUP-11303 Introduction Landscape Architecture and Planning: Theory; LUP-12306 Integrated Studio: The Metropolitan Landscape; SGL-23312 Landscape Geography
help
Planning methods 1 = Methods for operational planning - Practicumdeel ruimtelijke analyse [Lecture notes]
Knaap, W. van der \ Carsjens, G.J. \ Baltjes, C. \ Wageningen UR \ 2010
physical planning - land use - spatial analysis

Used in course: LUP-20306 Methods for Operational Planning
help
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches [Monograph] - Fourth edition
Creswell, J.W. \ [2014]
research - design - organization of research - methodology - textbooks

Used in course: LUP-34306 Advanced Planning and Research Methods
help
Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches [Monograph] - 3rd [exp. and upd.] ed
Creswell, J.W. \ cop. 2009
organization of research - research - methodology - design - textbooks

This third edition enables readers to compare three approaches to research: qualitative, quantitative, and mixed methods, in a single research methods text. The book examines these methodologies side by side within the process of research, from the beginning steps of philosophical assumptions to the writing and presenting of research.


Used in course: LUP-34306 Advanced Planning and Research Methods; LAR-34306 Advanced Design Research Methods
help
Spatial planning theory and methodology : syllabus [Lecture notes]
Wageningen Universiteit \ 2010
physical planning - land use planning - regional planning - urban planning - theory - methodology

Used in course: LUP-22806 Spatial Planning Theory and Methodology
help
Studio operationele planning : studiegebied Nijkerk-Putten [Lecture notes]
Jaarsma, C.F. \ Knaap, W.G.M. van der \ Baltjes, C.R. \ 2010
land use - land use planning - regional planning - policy - physical planning - netherlands - veluwe - gelderland

Wordingsgeschiedenis, gebiedsverkenning, landgebruik, beleidsanalyse van het studiegebied.


Used in course: LUP-30806 Studio Operational Planning
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.