Browse collections

Library collection of textbooks used in courses at Wageningen University

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 13 / 13

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel
Check title to add to marked list
Sort by
help
Agendas, alternatives, and public policies [Monograph] - Pearson new international edition, 2nd ed.
Kingdon, John W. \ 2014
Political planning United States - Policy sciences - Political planning - Politics and government

"Kingdon's landmark work on agenda setting and policy formation is drawn from interview conducted with people in and around the U.S. federal government, and from case studies, government documents, party platforms, press coverage, and public opinion surveys. While other works examine how policy issues are decided, Kingdon's book was the first to consider how issues got to be issues. This enduring work attempts to answer the questions: How do subjects come to officials' attention? How are the alternatives from which they choose generated? How is the governmental agenda set? Why does an idea's time come when it does?"--Publisher website.


Used in course: PAP-20306 Studying Public Governance: Key Concepts and Leading Authors
help
Frame reflection : toward the resolution of intractable policy controversies [Monograph]
Schön, D.A. \ Rein, M. \ 1994
politics - social policy - conflict - problem solving - psychology

Used in course: PAP-20306 Studying Governance: Key Concepts and Leading Authors
help
Global human rights institutions : between remedy and ritual [Monograph]
Oberleitner, G. \ 2007
human rights - agencies - international organizations - institutions - non-governmental organizations - courts - un

Used in course: PAP-21306 International Policies and Institutions
help
Governance in de groen-blauwe ruimte : handelingsperspectieven voor landbouw, landschap en water [Monograph]
Breeman, G. \ Goverde, H. \ 2009
water management - rural planning - agricultural planning - sustainability - rural development - environmental management - networking - policy - netherlands - governance - landscape management - public-private cooperation

Duurzame landbouw, vitaal landelijk gebied, biodiversiteit en integraal waterbeheer staan hoog op de politieke agenda. Governance in de groen-blauwe ruimte analyseert de wijze waarop overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan deze actuele vraagstukken in complexe beleidsnetwerken. Dit boek bespreekt een groot aantal vormen van de wisselwerking tussen de handelingen van overheden en die van andere partijen. Aan de orde komen bijvoorbeeld gebiedsprocessen, maatschappelijke zelfsturing, overheidscontrole op afstand, publiek-private samenwerking en ronde tafels en maatschappelijke dialogen. De verschillende praktijkverhalen geven inzicht in de vele mogelijkheden van governance, maar ook in de weerbarstigheden daarvan. Alle auteurs van het boek zijn verbonden aan Wageningen Universiteit en Research Center en doen zelf onderzoek naar de praktijken van governance in de groene en blauwe ruimte


Used in course: PAP-20806 Public Administration and Environmental Law
help
International organization [Monograph] - 2nd edition
Rittberger, V. \ Zangl, B. \ Kruck, A. \ 2012
international organizations - foreign politics - international relations - policy - history - world

International organizations such as the UN, EU andIMF play an increasingly important role in international politics. Fully revised and updated,this broad-ranging text provides a systematic theoretical and empirical introduction to the structure, policies and performance of international organizations.


Used in course: PAP-21306 International Policies and Institutions; LAW-55306 Food, Nutrition and Human Rights
help
Oog voor openbaar bestuur : een beknopte geschiedenis van de bestuurskunde [Monograph]
Nelissen, N. \ Goede, P. de \ Twist, M. van \ 2004
administration - management - government policy - history - public administration

Dit handboek geeft een helder en beknopt overzicht van de bestaande bestuurskundige theorieën. De stromingen in de bestuurskunde worden zodanig behandeld dat er ook aandacht is voor het maatschappelijke en intellectuele klimaat waarin ze tot ontwikkeling konden komen. Het boek is bij uitstek geschikt om de (historische) samenhang te ontdekken tussen de in de loop der jaren verworven en vaak gefragmenteerde kennis over het openbaar bestuur. De complexe materie wordt toegelicht met modellen en grafieken. Ook zijn er veel typerende citaten uit bestuurskundige werken opgenomen en zijn er ter illustratie foto's geplaatst in de kantlijn.


Used in course: PAP-20306 Studying Governance: Key Concepts and Leading Authors
help
Openbaar bestuur : beleid, organisatie en politiek [Monograph] - Negende, herziene druk.
Bovens, M.A.P. \ Hart, Paul 't \ Twist, Mark van \ Berg, Caspar van den \ Steen, Martijn van der \ Tummers, Lars Garrelt \ 2017

Used in course: PAP-10306 Public Administration and Policy Making
help
Public policy : a new introduction [Monograph]
Knill, Christoph \ Tosun, Jale \ 2012
Policy sciences - Political planning - Public administration Decision making

A major new introduction to the theories and methods of public policy analysis and the changing nature of the policy process. Comprehensive, up-to-date and truly international in scope, it provides accessible yet sophisticated coverage of the field taking full account of global and multilevel dimensions.


Used in course: PAP-30806 Governance and Policy Change
help
Recht voor de groenblauwe ruimte [Monograph]
Kistenkas, F.H. \ 2012
nature conservation law - spatial planning laws - administrative law - legislation - landscape - agriculture - ecological network - north sea - natura 2000 - europe - netherlands - textbooks

"Recht voor de groenblauwe ruimte" beoogt een compact overzicht te bieden van het ruimtelijk bestuursrecht, het landschapsrecht en het Europese en nationale natuurbeschermingsrecht zowel op land als op zee. Voorts wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht zoals de integrale omgevingsvergunning, Europees landbouw- en visserijbeleid, Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, Crisis- en herstelwet, ontwerp-Wet Natuur en andere nieuwe (ontwerp-)wetgeving. Geconcludeerd wordt onder andere dat het groenblauwe omgevingsrecht vast dreigt te lopen en in een transitie naar een geheel nieuw rechtskader zal geraken. De huidige en thans in wetsontwerpen voorgestelde rechtsvindingsmethodieken zullen duurzame gebiedsontwikkeling en een balans tussen economie, maatschappij en ecologie steeds vaker in de weg staan. Er zal aldus behoefte zijn aan rechtswetenschappelijke innovatie.


Used in course: PAP-20806 Public Administration and Environmental Law; ENP-10806 Environmental Policy Instruments
help
Recht voor de groene ruimte [Monograph] - 3rd revised edition.
Kistenkas, F.H. \ Borgers, H.C. \ Kistenkas, M.E.A. \ 2017

Used in course: PAP-20806 Public Administration and Environmental Law
help
De bestuurlijke kaart van Nederland. : het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief [Monograph] - Zesde, herziene druk.
Breeman, Gerard E. \ Schaap, Linze \ 2016

Used in course: PAP-10306 Public Administration and Policy Making
help
The persistent power of human rights : from commitment to compliance [Monograph]
Risse, T. \ Ropp, S.C. \ Sikkink, K. \ 2013
Human rights

Used in course: PAP-21306 International Policies and Institutions; LAW-55306 Food, Nutrition and Human Rights
help
The politics of the European Union [Monograph] - Second edition
Lelieveldt, H. \ Princen, S. \ 2015

Used in course: PAP-53306 European Union: Policies, Institutions and Law; PAP-21806 European Union Institutions and Policies
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.