Browse collections

Library collection of textbooks used in courses at Wageningen University

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 11 / 11

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel
Check title to add to marked list
Sort by
help
Achtergrondteksten excursies Systeem- en Landschapsecologie [Lecture notes]
2016

Used in course: PEN-22303 Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Field Excursions
help
Bodemfauna en decompositie [Lecture notes]
Wageningen Universiteit \ 2015
soil fauna - soil biology - soil invertebrates - decomposition

Used in course: PEN-20503 Ecology II
help
Ecologie-I, Ecologie-II [Lecture notes] - Periode 1, 2016/2017
2016

Used in course: PEN-10503 Ecology I; PEN-20503 Ecology II
help
Ecologie-I, Ecologie-II [Lecture notes] - Periode 1, 2017/2018
2017

Used in course: PEN-10503 Ecology I; PEN-20503 Ecology II
help
Ecology of communities, ecosystems and landscapes [Lecture notes]
Berendse, F. \ Heijmans, M.M.P.D. \ Ruijven, J. van \ Vergeer, P. \ 2015
ecology - landscape ecology - landscape - ecosystems - community ecology - plant communities - animal communities - nature conservation policy

Used in course: PEN-21803 Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Theory
help
Essentials of ecology [Monograph] - 4th edition
Begon, M. \ Howarth, R.W. \ Townsend, C.R. \ [2014]
ecology - ecosystems - population ecology - interspecific competition - evolution - molecular ecology - species richness - nature conservation - textbooks

This book outlines the essential principles of ecology from the theoretical fundamentals to their practical applications.


Used in course: PEN-10503 Ecology I; PEN-20503 Ecology II
help
Field course plant, vegetation science and systems ecology : Terschelling [Lecture notes]
Limpens, J. \ Sýkora, K. \ Braakhekke, W. \ Veenendaal, E. \ Olliveras, I. \ Puijenbroek, M. van \ 2014
vegetation - plant ecology - systems biology - ecology - vegetation science - vegetation monitoring - vegetation mapping - dutch wadden islands

Used in course: PEN-30306 Plant, Vegetation and Systems Ecology
help
Habitat analysis for ecologists [Lecture notes]
Mommer, Liesje \ Dam, Jos van \ Hiemstra, Tjisse \ Peek, Gert \ Sterck, Frank \ 2016

Used in course: PEN-22806 Habitat Analysis for Ecologists
help
Natuur in Nederland [Monograph]
Berendse, F. \ Hazenbroek, E. \ Smit, R. \ cop. 2011
nature - landscape - plants - animals - brook valleys - peatlands - polders - coastal areas - towns - netherlands

Dit boek presenteert in één uitgave alles wat je wilt weten over de Nederlandse natuur: planten, dieren en landschappen, samenhang en ontstaansgeschiedenis, landgebruik en wandelmogelijkheden. De auteur schreef dit boek in de traditie van de klassieker Wilde Planten. Ook hij behandelt de natuur per landschapstype. Maar hij richt zich zowel op planten als op vogels, vlinders en paddenstoelen. Er wordt een beschrijving gegeven van tien Nederlandse landschappen, van de Drentse hoogvenen tot de duinen, van de Gelderse beekdalen tot de polders en van het rivierenland tot de Limburgse heuvels. Ook de steden passeren de revue.


Used in course: SGL-23312 Landscape Geography; PEN-22303 Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Field Excursions; PEN-21803 Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Theory
help
Systeem en landschapsecologie : excursiegids [Lecture notes] - Edition mei 2016
Limpens, Juul \ Heijmans, Monique \ Kleijn, David \ Ruijven, Jasper van \ Vergeer, Philippine \ 2016

Used in course: PEN-22303 Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Field Excursions
help
Veldpracticum bos- en natuurbeheer I [Lecture notes]
Elands, B. \ Laar, J. van \ Ouden, J. den \ Vergeer, P. \ Hoek, D. van der \ 2015
nature conservation - forest management - forests - forest ecology - ecology - nature management - field work

Used in course: PEN-10806 Forest and Nature Conservation I: Introductory Field Course
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.