Browse collections

Library collection of textbooks used in courses at Wageningen University

  • external user (warningwarning)
  • Log in as

Records 1 - 18 / 18

  • help
  • marked list
  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: recordtype=seriewerk OR monografie OR deel OR koepel
Check title to add to marked list
Sort by
help
Achtergrondteksten Ecologie excursies : landscape-geography [Lecture notes]
2016

Used in course: SGL-23312 Landscape Geography
help
Bodem en water 1: onderdeel water [Lecture notes]
Dam, J. van \ Zee, S. van der \ Uijlenhoet, R. \ Scheffer, M. \ Klein, J. de \ Teuling, R. \ Brauer, C. \ Roijackers, R. \ 2013
water resources - water systems - water balance - surface water - groundwater - hydrological cycle

Used in course: SGL-10806 Soil and Water I
help
Field training geosciences in the Álora region, Spain [Lecture notes]
Schoorl, J.M. \ Berg v. Saparoea, R.M. v.d. \ Veldkamp, A. \ Buurman, P. \ 2015
land use - landscape - soil - field work - land evaluation - soil science - geology - spain

Used in course: SGL-31806 Field Training Geosciences
help
Geologie, bodem en landschappen van de Rijn-Maas delta [Lecture notes]
Sonneveld, M.P.W. \ Peek, G.J.W.C. \ 2016

Used in course: SGL-22306 Geology, Soils and Landscapes of the Rhine-Meuse Delta
help
Geology and landscapes of the world [Lecture notes]
Claessens, L. \ Schoorl, J.M. \ Temme, A.J.A.M. \ Veldkamp, A. \ 2015
geology - geomorphology - landforms - landscape - soil classification - soil types - sedimentary soils - climatic zones - world

Used in course: SGL-33306 Geology and Landscapes of the World
help
Geology and landscapes of the world excursion to Germany and France : excursion guide [Lecture notes]
Schoorl, J.M. \ Claessens, L. \ Temme, A.J.A.M. \ Veldkamp, A. \ 2015
geology - geomorphology - landscape - germany - france - visits - field trips - landscape analysis - landscape elements

Used in course: SGL-33306 Geology and Landscapes of the World
help
Groot Apeldoorns landschapskookboek [Monograph]
Jong, H. de \ Dubbeldam, M. \ Gelders Genootschap \ Buro Harro \ cop. 2011
landscape architecture - landscape - guidelines - brook valleys - estates - roadside plantations - villages - veluwe

Deze landschapsvisie onderscheidt de verschillende landschapstypen van de gemeente Apeldoorn en brengt per landschapstype de ingrediënten en ruimtelijke recepten helder in beeld. Zo werkt iedereen aan hetzelfde gerecht. Algemene recepten, hoe nu concreet aan de slag te gaan als het gaat om wegbeplanting, goothoogte, erf-hiërarchie etc. worden behandeld in het hoofdstuk ‘Basisrecepten’. Met dit kookboek voor ruimtelijke kwaliteit wordt iedereen landschapsontwerper.


Used in course: SGL-23312 Landscape Geography
help
Inleiding bodem [Lecture notes] - Oktober 2017
Berg, M. van den \ Keizer, M. \ 2017

Used in course: SGL-11303 Soil 1; SOQ-22803 Soil 2
help
Introduction to environmental modelling [Monograph]Companion website
Smith, J. \ Smith, P. \ cop. 2007
environment - models - prediction - environmental factors - environmental impact - observation

This book shows how modelling can be used to explain experimental observations, and how these observations - and the data gathered - can be extrapolated to help us understand new environments and processes, and to solve environmental problems.


Used in course: SGL-51306 Integrated Modelling of Environmental Systems
help
Inventory techniques for geosciences [Lecture notes]
Stoorvogel, J.J. \ Stoof, C.R. \ 2014
geoinformation - geography - inventories - surveying - techniques

Used in course: SGL-30306 Inventory Techniques for Geosciences
help
Landscape geography [Lecture notes] - Edition March 2017
Wageningen Universiteit. \ 2017

Used in course: SGL-23312 Landscape Geography
help
Landschappen van Nederland: geologie, bodem en landgebruik [Monograph]
Jongmans, A.G. \ Berg, M.W. van den \ Sonneveld, M.P.W. \ Peek, G.J.W.C. \ Berg van Saparoea, R.M. \ 2013
soil - landscape - landscape elements - geomorphology - geology - climate - land use - netherlands

‘Landschappen van Nederland’ is samengevat in zes delen: ‘Bodem en Landschap’, ‘Tektoniek en Klimaat’, ‘IJs en Wind’, ‘Rivieren’, ‘Veen’ en ‘Kust en Zee’. Per type landschap wordt beschreven welke klimatologische en tektonische aspecten hebben bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Daarnaast wordt uitvoerig aandacht besteed aan de rol van de mens in de vorming van die landschappen. De zes delen zijn samengebracht in twee volumes.


Used in course: SGL-23312 Landscape Geography; SGL-22306 Geology, Soils and Landscapes of the Rhine-Meuse Delta; SGL-22803 Soils and Landscapes of the Netherlands
help
Natuur in Nederland [Monograph]
Berendse, F. \ Hazenbroek, E. \ Smit, R. \ cop. 2011
nature - landscape - plants - animals - brook valleys - peatlands - polders - coastal areas - towns - netherlands

Dit boek presenteert in één uitgave alles wat je wilt weten over de Nederlandse natuur: planten, dieren en landschappen, samenhang en ontstaansgeschiedenis, landgebruik en wandelmogelijkheden. De auteur schreef dit boek in de traditie van de klassieker Wilde Planten. Ook hij behandelt de natuur per landschapstype. Maar hij richt zich zowel op planten als op vogels, vlinders en paddenstoelen. Er wordt een beschrijving gegeven van tien Nederlandse landschappen, van de Drentse hoogvenen tot de duinen, van de Gelderse beekdalen tot de polders en van het rivierenland tot de Limburgse heuvels. Ook de steden passeren de revue.


Used in course: SGL-23312 Landscape Geography; PEN-22303 Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Field Excursions; PEN-21803 Ecology of Communities, Ecosystems and Landscapes: Theory
help
Planning voor stad en land [Monograph] - 3e, herz. dr
Hidding, M. \ Brink, A. van den \ 2006
physical planning - urban planning - planning - policy - development - netherlands - regional planning - national planning - law - concepts

In dit boek wordt zowel de theorie als de praktijk van de ruimtelijke planning vanuit verschillende invalshoeken belicht. Diverse actuele thema's zoals de Nota Ruimte, het gebiedsgericht beleid en de zorg voor omgevingskwaliteit worden besproken. De auteur illustreert de aanpak van ruimtelijke planning aan de hand van enkele concrete voorbeelden van planning op regionaal niveau, zoals het beleid voor het Groene Hart en de ontwikkeling van de Blauwestad. Ook de wettelijke planstelsels voor ruimte, water en milieu komen aan de orde.


Used in course: LUP-22806 Spatial Planning Theory and Methodology; LUP-11303 Introduction Landscape Architecture and Planning: Theory; LUP-12306 Integrated Studio: The Metropolitan Landscape; SGL-23312 Landscape Geography
help
Soil and landscape variability [Lecture notes]
Bakker, M. \ Goede, R. de \ Heuvelink, G. \ Weng, L. \ Stoorvogel, J.J. \ Velde, Y. van der \ 2015
soil - landscape - spatial variation - variation - data analysis - computer techniques - measurement - statistics

Used in course: SGL-32806 Soil and Landscape Variability
help
Soils and landscapes of the Netherlands [Lecture notes] - Edition March 2017
Wageningen Universiteit. \ 2017

Used in course: SGL-22803 Soils and Landscapes of the Netherlands
help
Syllabus integratievak Bodem, water en atmosfeer [Lecture notes] - Edition 2017
Kok, Kasper \ 2017
soil - water - atmosphere

Used in course: SGL-10309 Integration Course Soil, Water and Atmosphere
help
WRB 2007 : field guide soil classification, World Soil Reference Base for soil resources 2006 [Lecture notes] - Update 2007
Wageningen University \ 2014
soil classification - soil - teaching materials

Used in course: SGL-33306 Geology and Landscapes of the World; SGL-31806 Field Training Geosciences
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 

If you are interested in publishing in a specific journal, please use the WUR Journal Browser. You can browse through a collection of over 30,000 journals to publish in. Find journal information on Open Access, Impact, discount on article processing charges, etc.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.