Library Catalogue

Library Catalogue

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • About the Catalogue


  Union Catalogue of Agricultural Libraries in the Netherlands

  The WUR Library Catalogue contains bibliographic data on books and periodicals held by the libraries of Wageningen University and Research Centre and some 15 associated libraries. Holding data are added to each record.

  Subjects covered include Agrotechnology, Food and Food Production, Plant and Animal Sciences, Soil Science, Geo-information, Landscape and Spatial Planning, Water and Climate, Ecosystem Studies, Economics and Society.

  The joint collections of the participating libraries cover a substantial part of the internationally available scientific literature in these disciplines.

  As far as Dutch scientific literature in these fields is concerned, coverage can be considered near 100%, including much of the so-called "grey literature".

  All titles are entered in their original language. Keywords are added to facilitate subject searching.

  The database is updated every day and now contains over 830.000 records.

  About
Record number 104477
Title Photochemistry of pyrimidine N-oxides and N-benzoyliminopyrimidines, and thermal reactions of N-aminopyrimidines with nitrogen-containing nucleophiles
show extra info.
[door] F. Roeterdink
Author(s) Roeterdink, F.
Publisher Wageningen : [s.n.]
Publication year 1977
Description 40 p.
Notes Proefschrift Wageningen
Tutors Plas, Prof. Dr. H.C. van der
Graduation date 1977-04-13
Dissertation no. 681
Author abstract show abstract
Het in dit proefschrift beschreven onderzoek vormt een onderdeel van een onderzoek dat op het laboratorium voor Organische Chemie te Wageningen wordt verricht naar de inwerking van licht en nucleofielen op aza-aromaten. Het onderzoek valt daarom in twee gedeelten uiteen. In de eerste drie hoofdstukken wordt het fotochemisch gedrag van di- en trigesubstitueerde pyrimidine-N-oxiden en van N- benzoyliminopyrimidinen beschreven. In de twee laatste hoofdstukken zijn enige thermische reacties van N- aminopyrimidiniumzouten met stikstofhoudende nucleofielen vermeld.
De verkregen resultaten van het door ons uitgevoerde onderzoek kunnen als volgt worden samengevat.

hoofdstuk 1 : Bestraling van 2,4,6-trimethylpyrimidine-1-oxyde in methanol met Rayonet RPR 2537 Å lampen geeft 4(5)-acetyl-2,5-(4)-dimethylimidazool en 1,2,4-trimethyl-1,6-dihydro-6-oxopyrimidine. In benzeen wordt alleen de vorming van het imidazool en een onbekende verbinding X waargenomen. In beide oplosmiddelen worden echter de produkten uit hetzelfde primaire fotoprodukt gevormd. Ringcontractie tot een imidazoolderivaat treedt ook op bij uv-bestraling van 4-chloor-2,6-dimethylpyrimidine-l-oxyde in benzeen en bij 2,6-dimethyl-4-methoxypyrimidine-1-oxyde in methanol. Uit de resultaten van conventionele flitsfotolyses, die uitgevoerd zijn met het doel een inzicht te krijgen over het optreden van een oxaziridine intermediair, kunnen geen conclusies worden getrokken. De rol van enige mogelijke intermediairen, zoals oxaziridines, 1,2,4-oxadiazepines of zwitter ionen, die bij deze omleggingen een rol spelen, is besproken.

hoofdstuk 2 : Bestraling van 4,6-di-R-pyrimidine-1-oxyden (R=C 6 H 5 - of t -Bu) in methanol met een Hanau- hogedrukkwiklamp, respectievelijk in een Rayonet met RPR 2537 Å lampen, geeft 3,5-di-R-pyrazolen. In het geval R = C 6 H 5 - wordt er naast het 3,5-difenylpyrazool o.a. het 2-methoxy-4,6-difenylpyrimidine verkregen. Dat deze verbinding via een oxaziridine-intermediair wordt gevormd, werd waarschijnlijk gemaakt door de bestraling uit te voeren in aanwezigheid van kaliumjodide, waarbij jodium wordt gevormd. In de literatuur is vermeld dat er bij de bestraling van 3,6-difenylpyridazine-N-oxyde geen oxaziridine wordt gevormd. Onze bestralingsexperimenten met kaliumjodide zijn hiermee in overeenstemming, aangezien er geen jodium wordt vrijgemaakt.
Een combinatie van de resultaten beschreven in de hoofdstukken één en twee geven naar onze mening een ondubbelzinnig bewijs voor het optreden van een oxaziridine-intermediair tijdens de bestraling van pyrimidine-N-oxyden. Tevens is aangetoond dat de oxaziridinevorming niet algemeen optreedt bij de bestraling van heteroaromatische N-oxyden.

hoofdstuk 3 : Bestraling van N-benzoylimino-4,6-dimethylpyrimidine in methanol met een Hanau- hogedrukkwiklamp en een kwartsfilter geeft als hoofdprodukt 2-hydroxymethyl-4,6-dimethylpyrimidine en als bijprodukten - die ontstaan zijn door een splitsing van de stikstof-stikstofbinding - benzamide (14%), N-benzoyl-O-methylhydroxylamine (9%) en methyl-N-fenylcarbamaat (7%). Bij de bestraling van de N-iminoyliden van 4,6-difenyl- en van 2,4,6-trimethylpyrimidine treedt op analoge wijze de splitsing van de N- N-binding op, terwijl geen enkele aanwijzing voor de vorming van de overeenkomstige 2-hydroxymethylpyrimidineverbinding verkregen werd. Er treedt een aanzienlijke teervorming op.

hoofdstuk 4 : N-aminopyrimidiniumzouten, zoals 4,6-dimethylpyrimidinium (I) 4,6-difenylpyrimidinium (II)- en 2,4,6-trimethylpyrimidinium-mesityleensulfonaat (III), vertonen een sterk uiteenlopend gedrag t.o.v. vloeibare ammoniak bij -33°.
1) Er treedt een protonabstractie op van de aminogroep in I, waardoor een 1,3-dipolair deeltje ontstaat, dat onder de reactie-omstandigheden dimeriseert.
2) Adductvorming wordt waargenomen op C(2) bij I of C(6) bij III, hetgeen resulteert in de vorming van pyrazool resp. 1,2,4-triazoolderivaten.
3) Deaminering treedt op bij II en III volgens twee reactiewegen, namelijk één waarbij een nucleofiele aanval van ammoniak op het stikstofatoom van de aminogroep optreedt en één welke plaatsvindt volgens een ringopening/ring sluiting (ANRORS) mechanisme. Het optreden van laatstgenoemd mechanisme is bewezen . m.b.v. 15 N gemerkt ammoniak.

hoofdstuk 5 : N-aminopyrimidiniumzouten geven met hydroxylamine in hoge opbrengst pyrimidine-N-oxyden. Deze niet oxydatieve methode maakt het in principe mogelijk pyrimidine-N-oxyden, met substituenten die gevoelig zijn voor oxydatie, te synthetiseren.

Online full textINTERNET
On paper FORUM ; STACKS ; NN08200,681
FORUM ; STACKS ; NN08202,0681
Keyword(s) (cab) pyrimidines / photochemistry
Categories Photochemistry and Photophysics
Publication type PhD thesis
Language English
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.