Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 349653

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: CBS webmagazine
De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, ma...
Opname stikstof uit veevoer vlakt af [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: CBS webmagazine
In 2017 werd ruim 29 procent van de stikstof uit veevoer door het vee opgenomen en vastgelegd in producten als vlees, melk en eieren. Dieren zijn door de jaren steeds beter in staat geworden om stikstof te verwerken. Vanaf 2012 is de opname van stiks...
Vooral meer groene stroom uit zon [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: CBS webmagazine
In 2018 is in Nederland 8 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. Vooral de productie uit zon nam toe. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS over hernieuwbare elektriciteit.
Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen [Internetpagina]
2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: CBS webmagazine
Het areaal eiwithoudende gewassen kwam in 2018 uit op 9 duizend hectare, 38 procent meer dan in 2008. Toen was het 5,6 duizend hectare. Alle eiwithoudende gewassen nemen in omvang toe. Het oppervlakte van het meest geteelde eiwithoudende gewas, luzer...
Versnipperd : systeemvergelijking groenbemester bewerken : thema: grondbewerking [PDF]
Bernaerts, S. \ Zevenbergen, G. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers 70 3: 34 - 40
Voor het verkleinen van groenbemesters zijn veel machines beschikbaar. Van messenrollen tot cultivatoren en klepel ­ maaiers. Maar welk resultaat leveren ze? LandbouwMechanisatie zocht het uit.
Tijdig melk afbouwen vermindert dip
Wolters, W. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders 23 1: 28 - 29
Om de speendip zo klein mogelijk te maken, bouwt Niek Alting uit het Groningse Sellingen de melkgift af als de lammeren zo’n 11 kg wegen. Dat kost meer werk, en het idee stond hem niet direct aan, maar nu zou hij niet meer anders willen voor zijn bio...
Bio is in trek
Wolters, W. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders 23 1: 27
Er waren best wat producten vóór geiten en producten ván geiten te zien op de Bio-beurs op 23 en 24 januari 2019 in de IJsselhallen in Zwolle. Een kleine impressie.
Nederlandse bodemnormen zijn niet te streng : reactie op een plenaire lezing tijdens het symposium Bodem Breed [PDF]
Edelman, T. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering 1: 28 - 30
Onlangs werd voor de dertigste keer het jaarlijkse symposium Bodem Breed georganiseerd. Gastheer gemeente Amsterdam had hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot en adjunct-hoogleraar Chemie Jaap Hanekamp uitgenodigd een plenaire lezing te verz...
Historische data en hydrologie van de Baakse Beek [PDF]
Massop, H. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Stromingen : vakblad voor hydrologen 25 1: 61 - 89
Dit artikel geeft een overzicht van de beschikbaarheid van historische hydrologische data op landelijk niveau, en meer specifiek voor het stroomgebied van de Baakse Beek. Voor dit stroomgebied zijn historische data gebruikt om met een hydrologisch mo...
Interview : Friedhelm Taube : 'Grasland verdient aandacht wetenschap' [PDF]
Koopman, W. \ 2019
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS maart (VeeteeltGras): 18 - 20
Friedhelm Taube laat er geen gras over groeien. Of eigenlijk juist wel. Wie hem vraagt naar zijn expertise, krijgt een lofzang op het groene gewas. ‘Eén vierkante meter gras heeft tweehonderd kilometer wortels. Dat biedt gigantische mogelijkheden. Me...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.