Records 1 - 10 / 182

Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
Maatschappelijke opgaven voor de agrosector : perspectief op de ontwikkeling van de agrosector tot 2030 [PDF]
Berkhout, Petra \ Beldman, Alfons \ Bergevoet, Ron \ Dagevos, Hans \ Hoste, Robert \ Poppe, Krijn \ Silvis, Huib \ Smit, Bert \ Terluin, Ida \ 2018
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Wageningen Economic Research \ Bron: Wageningen Economic Research rapport 2018-022.
Dit rapport schetst de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse agrosector en de onderliggendesubsectoren, uitgaande van bestaand beleid en bestaande beleidsvoornemens. Op basis van dit referentiebeeld, maakt het rapport inzichtelijk of doelen op ge...
Maatschappelijke opgaven voor de agrosector : perspectief op de ontwikkeling van de agrosector tot 2030 [PDF]
Berkhout, Petra \ Beldman, Alfons \ Bergevoet, Ron \ Dagevos, H. \ Hoste, Robert \ Poppe, Krijn \ Silvis, Huib \ Smit, Bert \ Terluin, Ida \ 2018
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: Wageningen Economic Research
Dit rapport schetst de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse agrosector en de onderliggendesubsectoren, uitgaande van bestaand beleid en bestaande beleidsvoornemens. Op basis van ditreferentiebeeld, maakt het rapport inzichtelijk of doelen op geb...
Emissieroute: emissie-arm erf : factsheet emissiebeperking bollenteelt [PDF]
2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: KAVB
Op het erf van een bollenteler kunnen veel emissierisico’s voorkomen. Behalve rond de bespuiting van gewassen, zijn er risico’s bij de behandeling van plantgoed, opslag en transport van bollen, opslag van fust en het spoelen van geoogst product. Er z...
Emissieroute: Ontsmetten en transport : factsheet emissiebeperking bollenteelt [PDF]
2017
Broncollectie: Artik+ \ Bron: KAVB
Bolontsmetting is belangrijk voor gezonde bollen, maar geeft grote emissierisico’s. Bij het ontsmetten, transport en de opslag van ontsmette bollen en fust kan het erf verontreinigd raken. Dit kan vervolgens afspoelen naar het milieu. Het is verplich...
Teelt de grond uit kan de waterkwaliteit verbeteren [PDF]
Haan, J. de \ Vermeulen, T. \ 2014
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: H2O online 10 febr.
De tuinbouw in de volle grond veroorzaakt, vooral op zandgronden, een te grote emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Met technologie uit de glastuinbouw worden nieuwe teeltsystemen voor deze teelten ontw...
Reader Kennisbank boomkwekerij [PDF]
Groenweb Boomkwekerij \ 2014
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Groenweb Boomkwekerij
Deze Reader is een samenstelling van de informatie die beschikbaar was via de Kennisbank op Groenweb Boomkwekerij, www.groenweb.nl. Deze kennis is bij elkaar gebracht door intensieve samenwerking tussen onderwijs-onderzoek-bedrijfsleven via een KIGO ...
Landbouw-Economisch Bericht 2014 [PDF]
Berkhout, P. \ Silvis, H.J. \ Terluin, I.J. \ 2014
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: LEI WUR
zonder beschrijving
Teelt de grond uit kan de waterkwaliteit verbeteren [PDF]
Haan, J.J., de \ Vermeulen, T. \ 2014
Broncollectie: WUR Staff publications \ Bron: WUR_staff repository
De tuinbouw in de volle grond veroorzaakt, vooral op zandgronden, een te grote emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Met technologie uit de glastuinbouw worden nieuwe teeltsystemen voor deze teelten ontw...
Teelt de grond uit in perspectief : prestaties van teeltsystemen op het gebied van integrale duurzaamheid [PDF]
Breukers, A. \ Stokkers, R. \ Spruijt, J. \ Roelofs, P. \ Haan, J. de \ 2014
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten
Het onderzoeksprogramma “Teelt de grond uit” ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat de systemen, naast een sterke emissiebeperking ook voordel...
Gefaseerde belichting lelies mogelijk [PDF]
Slootweg, C. \ 2013
Broncollectie: Artik+ \ Bron: Bibliotheek Wageningen University & Research \ Bron: BloembollenVisie 283: 18 - 19
In de bloembollenteelt van lelies wordt in de wintermaanden belicht voor een goede kwaliteit. De lichtbehoefte van de planten is waarschijnlijk niet de hele trekduur gelijk. In de praktijk wordt aan het einde van de teelt vaak al minder licht gegeven...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>
 
U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.