Informatie voor professionals in voedsel en groen

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over
Record nummer 2104208
Titel Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2014 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren = [Monitoring recovery of acidification and effects of climate change in shallow soft water lakes in The Netherlands: Temperature, hydrology, chemistry, diatoms]
toon extra info.
auteurs H. van Dam, A. Mertens
Auteur(s) Dam, H. van ; Mertens, A.
Uitgever Amsterdam : Herman van Dam Adviseur Water en Natuur
Jaar van uitgave 2015
Pagina's 1 online resource (PDF, 123 pages) + 1 excel-file illustrations
Online full text
Trefwoorden (cab) luchtverontreiniging / waterstand / bacillariophyta / eutrofiëring / klimaatverandering / verzuring / monitoring / zure depositie / stilstaand water / watertemperatuur / chemische samenstelling
Rubrieken Waterkwaliteit / Aquatische ecologie
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Van 1978 tot en met 2014 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht, om de effecten van verminderde verzurende depositie te kunnen volgen. De gegevens zijn verwerkt, samen met waarnemingen uit dezelfde vennen vanaf 1916. De pH , de alkaliniteit en het gehalte aan oplosbare organische koolstof van de vennen zijn gestegen en de concentraties van o.a. sulfaat, ammonium en het toxische aluminium zijn sterk afgenomen, wat een positieve invloed heeft op de kiezelwierensoortensamenstelling. De toestand van voor de sterke verzuring is echter (nog) niet bereikt. Tot ongeveer 2000 gingen deze veranderingen vrij snel, daarna veel langzamer. Er treedt echter (nog steeds) interne eutrofiëring op door mobilisatie van nutriënten uit de onderwaterbodem, wat gefaciliteerd wordt door de temperatuurstijging door klimaatverandering. Het project heeft in de loop der jaren voortdurend nieuwe inzichten opgeleverd in het functioneren van vennen, zoals de interne eutrofiëring en de invloed van de gestegen watertemperatuur, maar ook de betekenis van de morfometrie voor de zwavel- en stikstofhuishouding van de vennen, die weer direct invloed heeft op de beschikbaarheid van fosfaat. De chlorideconcentratie is door nog onbekende oorzaken sinds 1978 meer dan gehalveerd. Vennen kunnen nog steeds groeien: op één locatie is de gemiddelde waterstand de laatste 15 jaar met 3 dm gestegen. De verzamelde gegevens zijn zeer geschikt als referentie voor vennen waarin in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) beheersmaatregelen worden uitgevoerd en om fundamenteel inzicht te krijgen in de effecten van langdurig te hoge stikstofdeposities. Het voortbestaan van het meetnet is zeer ongewis, doordat er geen duidelijke probleemeigenaar is. Voor de provincies is hier een duidelijke voortrekkersrol weggelegd.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.