Informatie voor professionals in voedsel en groen

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over
Record nummer 2242556
Titel Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen
toon extra info.
R. Euben ... [et.al.]
Auteur(s) Euben, R.
Uitgever Rumbeke Beitem : Inagro
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 34 p
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Sinds de invoering van de randvoorwaarden in 2005, zijn telers verplicht om op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid maatregelen te treffen om erosie te voorkomen. Vanaf 2014 moesten ook maatregelen genomen worden op percelen met een hoge erosiegevoeligheid. Na een eerste evaluatie van de erosiebestrijdingsmaatregelen binnen het randvoorwaardenpakket, heeft de Vlaamse Regering het maatregelenpakket vanaf 2016 aangepast om meer ruimte te laten om eigen expertise te integreren in de erosiebestrijding. Hierdoor vergroot de haalbaarheid in de praktijk wat de efficiëntie enkel ten goede kan komen. In de praktijk leven er heel wat vragen. Telers vinden de wetgeving ingewikkeld en zien vaak door de bomen het bos niet meer. Vergroening, erosie, mestdecreet, bufferzones, ... leiden tot heel wat kopzorgen met name over hoe al deze regels moeten toegepast worden op bedrijfsniveau. Bovendien stellen heel wat telers zich vragen over de haalbaarheid van erosiebeperkende maatregelen. Een aanpassing van teelttechniek vraagt tijd, ervaring en voorlichting. Telers moeten voortdurend gestimuleerd worden om verder te gaan in hun ‘erosie bestrijdend’ denken en doen. Zij moeten kennis kunnen maken met nieuwe technieken, met de bestaande machines en met de resultaten die ze voortbrengen. Omwille van bovenstaande redenen werd in 2016 het demonstratieproject opgestart: ‘Erosie in de akkerbouw: knelpunten en oplossingen’. De focus in dit project lag op aardappelen, bieten en mais. Deze 3 gewassen staan gekend om hun erosiegevoeligheid. Binnen dit project werd gefocust op niet- kerende grondbewerking voor bietenteelt (met aandacht voor de keuze van groenbedekkers en hoe die het best kunnen vernietigd worden), striptill bij maïs en aanleg drempels bij aardappelen. Het doel van het project bestond enerzijds uit een verdere sensibilisering en begeleiding van landbouwers in hun zoektocht naar een haalbare implementatie van de wetgeving op hun bedrijf. Het project schonk daarnaast ook aandacht aan de specifieke knelpunten zoals bijvoorbeeld de combinatie van de huidige erosieregelgeving met de regels van het mestdecreet of GLB-vergroening of de toepassing van striptill in combinatie met de inzet van dierlijke mest. Anderzijds werd in het project ook aandacht geschonken aan enkele nieuwe evoluties inzake erosiebestrijding. Hierbij werd bijvoorbeeld gedacht aan drempels bij de maïsteelt of kooirollen voor rugopbouw bij aardappelen. 3 Deze brochure kwam tot stand in samenwerking tussen de diverse partners binnen dit demonstratieproject.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.