Informatie voor professionals in voedsel en groen

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over
Record nummer 2243338
Titel Emissies naar lucht uit de landbouw in 2016 : berekeningen met het model NEMA
toon extra info.
C. van Bruggen, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk
Auteur(s) Bruggen, C. van ; Bannink, A ; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Sluis, S.M. van der ; Velthof, G.L. ; Vonk, J.
Uitgever Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 124 pages) illustrations
Titel van reeks WOt technical report (ISSN 2352-2739 ; 119)
Annotatie(s) Project WOT-04-008-031.01
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O), methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2016 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA). Tegelijk zijn enkele cijfers in de reeks 1990-2015 aangepast op basis van nieuwe inzichten. De rekenmethodiek gaat bij de berekening van de NH3-emissie uit dierlijke mest uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in de mest. In 2016 bedroeg de NH3-emissie uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen in de landbouw, bij hobbybedrijven, particulieren en bij mestafzet in natuurterreinen 116,8 miljoen kg NH3, 1,3 miljoen kg meer dan in 2015. De stikstofuitscheiding nam toe vanwege uitbreiding van de melkveestapel, maar door meer emissiearme huisvesting en een grotere mestafzet buiten de landbouw bleef de toename van de NH3-emissie beperkt. De N2O-emissie lag in 2016 met 21,1 miljoen kg vrijwel op hetzelfde niveau als in 2015 (21,2). De NO-emissie bedroeg in 2016 22,8 miljoen kg tegen 22,6 miljoen kg in 2015. De CH4- emissie nam door de groei van de melkveestapel toe van 496 tot 512 miljoen kg. De emissies van fijnstof PM10 en PM2,5, respectievelijk 6,5 en 0,6 miljoen kg, veranderden niet ten opzichte van 2015. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest met tweederde gedaald, vooral door een lagere stikstofexcretie en door emissiearme mesttoediening. Emissies van N2O en NO daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder sterk (38% respectievelijk 31%) omdat door het in de bodem brengen van mest deze emissies hoger zijn geworden vergeleken met bovengrondse mesttoediening en door de omschakeling van stalsystemen met dunne naar vaste mest bij pluimvee. Tussen 1990 en 2016 daalde de emissie van CH4 met 13% door een afname van de dieraantallen en hogere efficiënties van melkvee.
Toelichting (Engels) Agricultural activities are in the Netherlands a major source of ammonia (NH3), nitrogen oxide (NO), nitrous oxide (N2O), methane (CH4) and particulate matter (PM10 and PM2.5). The emissions in 2016 were calculated using the National Emission Model for Agriculture (NEMA). Some figures in the time series 1990-2015 were revised. The method calculates the NH3 emission from livestock manure based on the total ammonia nitrogen (TAN) content in manure. In 2016 NH3 emissions from livestock manure, fertilizer and other sources in agriculture, from hobby farms, private parties and manure disposal in nature areas amounted to 116.8 million kg NH3, 1.3 million kg more than in 2015. Nitrogen excretion increased due to expansion of the dairy herd, but because of a larger share of low emission housing and more manure exports outside agriculture, the increase in NH3 emission remained limited. N2O emissions in 2016 were 21.1 million kg at virtually the same level as in 2015 (21.2). NO emissions in 2016 totaled 22.8 million kg compared to 22.6 million kg in 2015. CH4 emissions increased from 496 to 512 million kg due to the expansion of the dairy herd. Emissions of particulate matter PM10 and PM2.5, 6.5 and 0.6 million kg respectively, did not change compared to 2015. NH3 emissions from livestock manure in the Netherlands dropped by almost two thirds since 1990, mainly as a result of lower nitrogen excretion rates by livestock and lowemission manure application. Emissions of N2O and NO also decreased over the same period, but less strongly(38% and 31% respectively), due to higher emissions from manure injection into the soil and the shift from poultry housing systems with liquid manure towards solid manure systems. CH4 emissions reduced by 13% between 1990 and 2016 caused by a decreasein livestock numbers and increased feed efficiency of dairy cattle.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.