Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as
Record nummer 2244587
Titel Gedomesticeerd? : begripsomschrijving en beoordelingskader, toegepast voor het rendier en de zeboe
toon extra info.
Francesca Neijenhuis en Hans Hopster
Auteur(s) Neijenhuis, Francesca ; Hopster, Hans
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 63 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research report (1102)
Annotatie(s) Project number BO-43-013.02-005
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Engels
Toelichting (Engels) Een eenduidig onderscheid tussen wilde en gedomesticeerde diersoorten is voor de wetgever van groot belang om het gebruik van dieren in circussen en bij andere optredens al dan niet toe te staan. De studie in dit rapport beschrijft kort hoe domesticatie van dieren heeft plaatsgevonden en wat de kenmerkende elementen zijn voor de beschrijving van het begrip. Daarnaast wordt ingegaan op de gevolgen van domesticatie voor het gedrag, de fysiologie en de morfologie van dieren en op de wijze waarop veranderingen daarin van generatie op generatie worden doorgegeven. Vanwege een verzoek aan de minister van LNV om de zeboe (Bos taurus indicus) en het rendier (Rangifer tarandus) op bijlage IV bij het Besluit houders van dieren te plaatsen, is op basis van de literatuur tenslotte geëvalueerd in hoeverre beide soorten al dan niet als gedomesticeerd kunnen worden beschouwd en is ingeschat wat de gevolgen zijn voor het welzijn van exemplaren van deze soorten indien deze in circussen en bij andere optredens voor vermaak worden ingezet---A clear distinction between wild and domesticated animal species is important for Dutch legislation for either permit or forbid the use of animals in circuses and other performances. The study in this report briefly describes how domestication of animals has taken place and what the characteristic elements are for the description of the concept. In addition, the consequences of domestication for behaviour, physiology and morphology of animals and the way in which changes are passed on from generation to generation are discussed. Due to a request to the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality to place the zebu (Bos taurus indicus) and the reindeer (Rangifer tarandus) on Appendix IV to the Animal Owners Decree, based on the literature, the extent to which both species can be considered as domesticated is evaluated. Furthermore it has been estimated what the consequences are for the well-being of specimens of these species if they are used in circuses and in other entertainment performances
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.