Informatie voor professionals in voedsel en groen

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over
Record nummer 2250764
Titel Gebiedsparticipatie en cultuurhistorie versterkt beekherstel : een zoektocht naar de bijdrage van cultuurhistorie aan beekherstelprojecten om stagnatie te verkleinen
Auteur(s) Kloekke, F.K. ; Vandongen, F.L.L.
Uitgever Velp : Hogeschool Van Hall Larenstein
Jaar van uitgave 2016
Pagina's 111 p
Online full text
Publicatie type Studentenverslag
Taal Nederlands
Toelichting De waterschappen hebben twee grote opgaven liggen als het gaat om beken. Dit zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), welke de waterkwaliteit betreft, en Waterbeheer 21e eeuw (WB21), welke ingaat op de waterkwantiteit. Om aan de normen van deze opgaven te voldoen, worden er beekherstelprojecten uitgevoerd. Voor de KRW geldt dat in 2027 alle KRW-waterlichamen in Nederland moeten voldoen aan de norm. Echter toont onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving aan dat dit met het huidige tempo niet op tijd gehaald zal worden. Ook door de waterschappen en STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is geconstateerd dat er stagnatie optreedt. Hieruit is het feuilleton beekherstel ontstaan waarbij de STOWA een viertal handboeken over beekherstel gaat uitbrengen. Deze handboeken moeten verschillende vakgebieden nauwer met elkaar verbinden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaat in samenwerking met de STOWA werken aan een handboek “beekherstel met cultuurhistorie” en is de aanleiding voor het onderzoek in dit rapport, waarin wordt beschreven op welke manier cultuurhistorie een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de stagnatie binnen het proces van beekherstel. Voor dit onderzoek zijn een aantal waterschappen geïnterviewd om te achterhalen hoe zij beekherstelprojecten aanpakken en wat de stagnatie veroorzaakt. Het blijkt dat een gebrek aan draagvlak de grootste oorzaak is van stagnatie. Dit komt, onder andere, doordat belanghebbende partijen soms te laat in het proces worden betrokken en plannen op te weinig belangen zijn gericht. Echter kwamen er met de interviews ook twee projecten aan bod waarbij de plannen breed gedragen waren en gezamenlijk tot stand zijn gekomen. De kern die bij deze projecten tot succes leidde, blijkt gebiedsparticipatie te zijn, waarbij gezamenlijk gezocht wordt naar winwinoplossingen voor alle belanghebbenden. Met het oog op gebiedsparticipatie, wat door de nieuwe omgevingswet in de toekomst alleen maar belangijker wordt, zijn een aantal bestaande participatieve methoden/leidraden beschreven. Met de kern uit deze methoden is een leidraad gemaakt met belangrijke punten hoe een beekherstelproject door middel van gebiedsparticipatie op een duurzame manier aangepakt kan worden en kan rekenen op een breed gedragen plan: Het gebiedsparticipatief beekherstelproces. Aan de hand van deze leidraad, waarin onder andere waardecreatie centraal staat, is beschreven welke bijdrage cultuurhistorie hierin kan hebben en op welke manier deze bijdrage tot stand kan komen. De bijdrage gaat in op het bepalen, behouden en versterken van de identiteit van een gebied (waardecreatie), waarin cultuurhistorie een grote rol speelt. Dit betekent voor waterschappen dat ze open moeten staan voor een bredere interpretatie van cultuurhistorie en dat ze beekherstelprojecten meer als gebiedsdoelstelling moeten gaan aanpakken, waarbij het belang van het waterschap een onderdeel is van een overkoepelend gebiedsbelang.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.