Informatie voor professionals in voedsel en groen

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over
Record nummer 2281537
Titel Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: eindrapport endotoxine metingen = Emissions of endotoxins from animal production: final report on endotoxin measurements
toon extra info.
auteurs: A. Winkel, J.J. Erbrink, I.M. Wouters, J.W.H. Huis in ’T Veld, D.J.J. Heederik, N.W.M. Ogink
Title-variation: Emissions of endotoxins from animal production
Auteur(s) Winkel, A. ; Erbrink, J.J. ; Wouters, I.M. ; Huis in ’T Veld, J.W.H. ; Heederik, D.J.J. ; Ogink, N.W.M.
Uitgever Wageningen : Wageningen Livestock Research
Jaar van uitgave 2018
Pagina's 1 online resource (PDF, 67 pages) illustrations
Titel van reeks Wageningen Livestock Research rapport (1092)
Online full text
Publicatie type Boek
Taal Nederlands
Toelichting (Engels) Cijfers over de emissie van endotoxinen uit stallen zijn nodig als input voor een eventueel endotoxinetoetsingskader ter bescherming van de gezondheid van omwonenden van stallen. Daarnaast zijnemissiecijfers nodig in lopend onderzoek waarin concentratiegradiëntkaarten worden gegenereerd en relatiestussen gemodelleerde endotoxineconcentraties en medische gegevens van bewoners worden onderzocht. Intwee eerdere rapportages is een literatuurstudie uitgevoerd (WLR Rapport 773) en is een eerste setemissiecijfers verkregen waarmee ook indicatieve verspreidingsberekeningen voor een aantal fictieve stallenzijn uitgevoerd (WLR Rapport 959). Dit derde deel van het onderzoek richtte zich op verdere onderbouwingen detaillering van de emissiecijfers en de uitgangspunten voor de verspreidingsmodellering vanendotoxinen. In dit rapport is de eerste set emissiecijfers uitgebreid tot een totaal van 60endotoxinemetingen, verricht bij een totaal van 18 stallen voor leghennen, vleeskuikens, vleesvarkens,zeugen, biggen en melkkoeien. Daarnaast bevat dit rapport twee literatuurstudies die inzichten opleverenvoor het juist vormgeven van de modellering van endotoxinen vanuit stallen naar leefomgeving enomwonenden. Met dit alles is eerder ontbrekende kennis ontwikkeld dat in de toekomst kan dienen alscomponenten van een endotoxine toetsingskader en als een basis voor het project ‘Risicomodelleringveehouderij en gezondheid’.---Data on the emission of endotoxins from livestock farms are needed as input for a possible endotoxinassessment framework for the protection of the health of people living in the vicinity of farms. In addition,emission figures are needed in a current research project in which concentration gradient maps aregenerated and relationships between modelled endotoxin concentrations and residents' medical data areexamined. In two previous reports, a literature study was conducted (WLR Report 773) and a first set ofemission figures was obtained which were used in indicative dispersion calculations at a number of fictitiousfarm sites (WLR Report 959). This third part of the research focused on a further substantiation and detailingof the emission figures and the dispersion modelling of endotoxins. In this report, the first set of emissionfigures has been extended to a total of 60 measurements carried out at a total of 18 livestock houses forlaying hens, broilers, fattening pigs, sows, piglets and dairy cows. In addition, this report contains twoliterature studies that provide insights for a valid design of the dispersion modelling of endotoxins fromlivestock farms to the environment and local residents. With all this, previously lacking knowledge has beendeveloped which in future can serve as components of a possible endotoxin assessment framework and asinput for the project ‘Modelling health risks of livestock houses’.
Reacties
Er zijn nog geen reacties. U kunt de eerste schrijven!
Schrijf een reactie
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.