Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bijlsma
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : technical report [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Agrillo, E. \ Attorre, F. \ Boitani, L. \ Brunner, A. \ Evans, P. \ Foppen, R. \ Gubbay, S. \ Janssen, J.A.M. \ Kleunen, A. van \ Langhout, W. \ Noordhuis, R. \ Pacifici, M. \ Ramirez, I. \ Rondinini, C. \ Roomen, M. van \ Siepel, H. \ Winter, H.V. \ 2019
help
Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : examples of setting favourable reference values [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Agrillo, E. \ Attorre, F. \ Boitani, L. \ Brunner, A. \ Evans, P. \ Foppen, R. \ Gubbay, S. \ Janssen, J.A.M. \ Kleunen, A. van \ Langhout, W. \ Pacifici, M. \ Ramirez, I. \ Rondinini, C. \ Roomen, M. van \ Siepel, H. \ Swaaij, C.A.M. van \ Winter, H.V. \ 2019
help
Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Jansen, A.J.M. \ Janssen, J.A.M. \ Maas, G.J. \ Pleijte, M. \ Wondergem, H.E. \ 2017
Aan alle Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen toegewezen voor soorten en/of habitattypen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De bezorgdheid groeit dat beheerplannen te weinig rekening houden met noodzakelijke natuurlijke dynamiek en ...
help
Advies over de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen : een oriënterende studie ter onderbouwing van de evaluatie van de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen [Boek]
Schmidt, A.M. \ Kleunen, A. van \ Kuiters, L. \ Janssen, J.A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Roomen, M. van \ Vreeswijk, T. van \ 2017
In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek ten behoeve van de evaluatie van de Natura 2000-doelensystematiek en Natura 2000-doelen. Advies wordt gegeven over verbeteringen in wijze van formulering van de Natura-doelen en over he ...
help
Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Jansen, A.J.M. \ Janssen, J.A.M. \ Maas, G.J. \ Schipper, P.C. \ 2016
De Rijksnatuurvisie 2014 schetst een visie op het publieke belang van toekomstbestendige natuur. Dit rapport werkt enkele aspecten van deze visie nader uit. Het brengt in beeld welke rol ‘natuurlijkheid’ in het huidige natuurbeleid en -beheer speelt ...
help
Vegetatie-, beheer- en habitattypen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe in 2014 [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Griffioen, A.J. \ 2015
In 2014 is een vegetatiekartering uitgevoerd van Het Nationale Park De Hoge Veluwe uitgaande van een luchtfoto-interpretatie uit 2013 en kleurenfoto’s uit 2010. Het Park bestaat voor ruim 30% uit Natura 2000-habitattypen, verdeeld over 12 typen en dr ...
help
Structuur en functie van habitattypen : onderdeel van de documentatie van Habitatrichtlijn artikel 17-rapportage 2013 [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ 2014
Op grond van artikel 17 van de Habitatrichtlijn wordt zesjaarlijks gerapporteerd over de staat van instandhouding van habitattypen en soorten. De staat van instandhouding wordt beoordeeld op grond van vier parameters. De werkwijze om de alleen voor h ...
help
Gunstige referentiewaarden voor oppervlakte en verspreidingsgebied van Natura 2000-habitattypen in Nederland [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Schaminée, J.H.J. \ 2014
Dit rapport geeft een overzicht van de gunstige referentiewaarden van area (oppervlakte in km2) en range (oppervlakte verspreidingsgebied incl. opvulling in 10 x 10 km-hokken) voor alle 52 habitattypen in Nederland. Deze FRA (Favourable Reference Are ...
help
Habitattypen in Natura 2000-gebieden : beoordeling van oppervlakte, representativiteit en behoudsstatus in de Standard Data Forms (SDFs) [Boek]
Janssen, J.A.M. \ Weeda, E.J. \ Schippers, P. \ Bijlsma, R.J. \ Schaminée, J.H.J. \ Arts, G.H.P. \ Deerenberg, C.M. \ Bos, G. \ Jak, R.G. \ 2014
In dit rapport wordt een onderbouwing gegeven van de zogenaamde Standaard Data Forms (SDF’s) van habitattypen van de Annex I van de Habitatrichtlijn. Deze SDF’s maken onderdeel uit van de database over de Natura 2000-gebieden in ons land. De database ...
help
Samenvoeging Natura 2000-gebieden : juridische, bestuurlijke en ecologische (on)mogelijkheden, kansen en risico's [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Bastmeijer, C.J. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Bugter, R.J.F. \ Fleurke, F.M. \ Huiskes, H.P.J. \ Janssen, J.A.M. \ 2012
Dit rapport presenteert de resultaten van onderzoek naar kansen, risico’s en (on)mogelijkheden van samenvoeging van Natura 2000-gebieden onder de voorwaarden dat 1) de begrenzing van Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden niet verandert en 2) vo ...
help
Een kaart van de oude bosgroeiplaatsen in Nederland : basisbestand voor de bepaling van de landelijke verspreiding van de habitattypen Beuken-eikenbos met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190) [Boek]
Dorland, G.J. van \ Bijlsma, R.J. \ Bal, D. \ Janssen, J.A.M. \ 2012
De Habitatrichtlijn (artikel 17) vraagt om een periodieke landsdekkende rapportage over de status en trend van habitattypen en van onder de richtlijn vallende soorten. Voor de herkenning van de habitattypen Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) en Oud ...
help
Vegetatie- en habitatkartering Witterveld 2010 [Boek]
Janssen, J.A.M. \ Bijlsma, R.J. \ 2011
Het rapport beschrijft de werkwijze en resultaten van een vegetatiekartering van het militaire oefenterrein Witterveld bij Assen (Drenthe) in 2010. De vegetatiekartering is gebaseerd op een eerder uitgevoerde structuurkartering door de afdeling DGW&T ...
help
Oude bossen en oude bosgroeiplaatsen : een referentie voor het karteren van de habitattypen beuken-eikenbossen met hulst en oude eikenbossen [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Dorland, G.J. van \ Bal, D. \ Janssen, J.A.M. \ 2010
Dit rapport beschrijft een referentiebestand waarmee wordt beoogd een standaard hulpmiddel aan te bieden om bij het karteren van deze habitattypen de beperkende criteria goed toe te passen. Dit referentiebestand bestaat uit twee GIS-bestanden. Het GI ...
help
Europese natuur in Nederland - Natura 2000-gebieden : 3. Hoog Nederland [Boek]
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Bijlsma, R.J. \ Haveman, R. \ Hommel, P.W.F. \ Horsthuis, M.A.P. \ Jansen, A.J.M. \ Ketelaar, R. \ Kwak, R.G.M. \ Munckhof, P.J.J. van den \ Oudshoorn, M.J. \ Ozinga, W.A. \ Stortelder, A.H.F. \ Weeda, E.J. \ 2009
Europese natuur in Nederland, Natura 2000-gebieden hanteert dezelfde driedeling als de klassieker Wilde planten : Hoog Nederland, Laag Nederland en Zee en kust . Voor alle Natura 2000-gebieden geeft het heldere beschrijvingen van landschap en natuurw ...
help
Natura 2000 habitattypen in Gelderland [Boek]
Bijlsma, R.J. \ Koomen, A.J.M. \ Janssen, J.A.M. \ Haveman, R. \ Waal, R.W. de \ Weeda, E.J. \ Lammertsma, D.R. \ Loeb, R. \ Maas, G.J. \ 2008
Dit rapport is bedoeld als ecologische bouwsteen voor de beheerplannen van Gelderse Natura 2000 gebieden. Het bevat een nadere en gebiedsspecifieke uitwerking van de profielen van alle Natura 2000 habitattypen in de provincie. Beschreven worden de zo ...
help
Internationaal belang van de nationale natuur : ecosystemen, vaatplanten, mossen, zoogdieren, reptielen, amfibieën en vissen [Boek]
Janssen, J.A.M. \ Stumpel, A.H.P. \ Bijlsma, R.J. \ Hennekens, S.M. \ Keizer-Sedlakova, I. \ Kuiters, A.T. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Ozinga, W.A. \ Schaminée, J.H.J. \ Siebel, H.N. \ 2007
In dit rapport wordt een analyse uitgevoerd van de ecosystemen en soorten (uit een beperkt aantal soortsgroepen) waarvoor ons land internationale verantwoordelijkheid draagt. Hierbij worden een vijftal criteria toegepast: aandeel areaal, aandeel popu ...
help
Een prototype Natuureffectenboekhouding NEB : rekenen met de effecten van recreatie op Natura 2000 waarden op de Veluwe [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ 2006
Habitattypen en soorten waarvoor de Veluwe werd aangemeld onder de Vogel- en Habitatrichtlijn worden ingedeeld in kwetsbaarheidsklassen. Op deze wijze kan gerekend worden aan de effecten van Groei en Krimp in de recreatiesector aan Natura 2000 waarde ...
help
Recreatie en Natura 2000 op de Veluwe : voorstel voor een strategisch kader 'groei & krimp' in relatie tot de vogel- en habitatrichtlijn [Boek]
Janssen, J.A.M. \ Bijlsma, R.J \ 2005
In dit rapport is onderzocht of het Groei & Krimp-beleid ten aanzien van recreatiebedrijven op de Veluwe in overeenstemming is met de vereisten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Hiertoe zijn de (concept)instandhoudingsdoelen voor de Veluwe o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.