Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 113

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bijlsma
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Diggelen, R. van \ Bergsma, H. \ Bijlsma, R.-J. \ Bobbink, R. \ Burg, A. van den \ Sevink, J. \ Siebel, H. \ Siepel, H. \ Vogels, J. \ Vries, W. de \ Weijters, M. \ 2019
Sinds het midden van de vorige eeuw heeft de Nederlandse natuur te lijden gehad van overmatige zuur- en stikstofdepositie. Maatregelen om de effecten hiervan te bestrijden, leidden niet altijd tot het gewenste resultaat en hadden soms dermate sterke ...
help
Bodemerosie in en rond Natura 2000-gebieden in het Heuvelland : de herkenning en beoordeling van erosie- en sedimentatievormen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Waal, R. de \ Bijlsma, R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2018
In de Natura 2000-gebieden in het Heuvelland worden habitattypen en andere natuurwaarden op hellingen in randzones grenzend aan landbouwpercelen negatief beïnvloed door de toestroom van voedselrijk water en sediment. Bij intensieve vormen van erosie ...
help
Mass spectrometric strategies for the investigation of biomarkers of illicit drug use in wastewater \ Mass spectrometry reviews [Artikel]
Hernandez, F. \ Castiglioni, S. \ Covaci, A. \ Voogt, W.P. de \ Emke, E. \ Kasprzyk-Hordern, B. \ Ort, C. \ Reid, M. \ Sancho, J.V. \ Thomas, K.V. \ Nuijs, A.L.N. van \ Zuccato, E. \ Bijlsma, L. \ 2018
The analysis of illicit drugs in urban wastewater is the basis of wastewater-based epidemiology (WBE), and has received much scientific attention because the concentrations measured can be used as a new non-intrusive tool to provide evidence-based an ...
help
Kansen voor meer natuurlijkheid in Natura 2000-gebieden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Jansen, A.J.M. \ Janssen, J.A.M. \ Maas, G.J. \ Pleijte, M. \ Wondergem, H.E. \ 2017
Aan alle Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelstellingen toegewezen voor soorten en/of habitattypen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De bezorgdheid groeit dat beheerplannen te weinig rekening houden met noodzakelijke natuurlijke dynamiek en ...
help
Wat kunnen we doen, wat moeten we laten? : herstel van het droog zandlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Siepel, H. \ Cliquet, A. \ Vreugdenhil, L.C. \ Bijlsma, R.-J. \ 2017
De verzuring van het droog zandlandschap door stikstofdepositie van de afgelopen 70 jaar is equivalent aan wat van nature zou plaatsvinden gedurende 11.000 jaar. Behalve verzurend was deze depositie ook bemestend in een stikstof gelimiteerd ecosystee ...
help
Facilitating high resolution mass spectrometry data processing for screening of environmental water samples: An evaluation of two deconvolution tools \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Bade, R. \ Causanilles, A. \ Emke, E. \ Bijlsma, L. \ Sancho, J.V. \ Hernandez, F. \ Voogt, P. de \ 2016
A screening approach was applied to influent and effluent wastewater samples. After injection in a LC-LTQ-Orbitrap, data analysis was performed using two deconvolution tools, MsXelerator (modules MPeaks and MS Compare) and Sieve 2.1. The outputs were ...
help
Innovatief materiaal voor de verbetering van steenbekleding op daken : onderzoek naar polyurethaan gebonden breuksteen : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Kruis, M. \ Bijlsma, E. \ 2015
Polyurethaan gebonden breuksteen is een innovatief en duurzaam dijkbekledingsmateriaal en is gecommercialiseerd onder de naam Elastocoast, ontwikkeld door chemieconcern BASF. Advies- en ingenieursbureau ARCADIS helpt BASF met onderzoek en advisering ...
help
De natuurwaarde van flora en vegetatie van het Nationale Park De Hoge Veluwe \ De levende natuur [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Bokdam, J. \ Dam, D. van \ Visser, N. \ 2014
Natura 2000 vormt de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Bijna 40% van de totale oppervlakte van het Nationale Park de Hoge Veluwe wordt ingenomen door Natura 2000-habitattypen. De vraag is, in hoeverre deze typen de natuurwaarde van flora en vege ...
help
Nederlandse biodiversiteit : hoe belangrijk is het stedelijk gebied? \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lahr, J. \ Lammertsma, D.R. \ Bijlsma, R.J. \ Weeda, E.J. \ Buij, R. \ Snep, R.P.H. \ 2014
Veel soorten in Nederland vinden in de stad een geschit leefmilieu, maar hoeveel soorten zijn werkelijk afhankelijk van het stedelijk gebied? Om deze vraag te beantwoorden is een steekproef uit het Nederlands soortenregister voorgelegd aan een aantal ...
help
Naamlijst en verspreidingsgegevens van de Nederlandse bramen (Rubus L. subgenus Rubus) \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Beek, B.A. van de \ Bijlsma, R.J. \ Haveman, R. \ Meijer, K. \ Ronde, I. de \ Troelstra, A.S. \ Weeda, E.J. \ 2014
In Noordwest-Europa is de taxonomie van bramen (Rubus.L. subgenus Rubus) goed op orde en de verspreiding van bramen in de verschillende landen goed bekend dankzij herbarium- en veldonderzoek vanaf de jaren 1970. In Nederland dateert onderzoek aan bra ...
help
Historisch-ecologische samenhang tussen cultuurhistorie en vegetatie in het Nationale Park De Hoge Veluwe \ De levende natuur [Artikel]
Spek, T. \ Bijlsma, R.J. \ Bokdam, J. \ Dam, D. van \ Visser, N. \ 2014
Hoewel het landschap in het Nationale Park De Hoge Veluwe op het eerste gezicht grotendeels natuurlijk lijkt, blijkt bij nadere beschouwing dat de mens in vrijwel alle tijden van de geschiedenis grote invloed op de natuur van dit gebied heeft uitgeoe ...
help
Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling \ De levende natuur [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Koop, H.G.J.M. \ Maas, G.J. \ Waal, R.W. de \ Weeda, E.J. \ 2014
Het areaal hardhoutooibos in Nederland is erg klein en bijna verwaarloosbaar ten opzichte van het veel algemenere zachthoutooibos. Zowel de oude, als hakhout beheerde iepen- en essenbsjes in de uiterwaarden van de IJssel herbergen belangrijke natuurw ...
help
Wespendief \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Bijlsma, R. \ 2014
Hoe ziet de kaart van Noord-Nederland er uit door de ogen van een dier? Deze keer bioloog Rob Bijlsma, over de kijk van de wespendief.
help
Het mossencahier van J.L. Franquinet, een vroeg 19de-eeuws herbarium uit Maastricht. 2. Vindplaatsen en vondsten \ Buxbaumiella / Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV [Artikel]
Weeda, E.J. \ Bijlsma, R.J. \ Siebel, H.N. \ 2013
In dit tweede deel passeren de opgaven met een concrete vindplaatsomschrijving de revue, gesorteerd per locatie. Bij vondsten op Belgisch grondgebied of in de buurt van de grens wordt de positie zowel volgens het Nederlandse als volgens het Belgische ...
help
Aankomst van Fluiters Phylloscopus sibilatrix op de broedplaats \ Drentse vogels [Artikel]
Bijlsma, R.G. \ 2013
Fluiters zijn lange-afstandstrekkers die in West- en Centraal-Afrika overwinteren. Een voorlopige analyse van stabiele isotopen in staartveren die ik in 2012 en 2013 in Drenthe verzamelde van broedvogels suggereert een overwinteringsgebied in het wes ...
help
Risk assessment for drugs of abuse in the Dutch watercycle \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Aa, M. van der \ Bijlsma, L. \ Emke, E. \ Dijkman, E. \ Nuijs, A.L.N. van \ Ven, B. van de \ Hernández, F. \ Versteegh, A. \ Voogt, P. de \ 2013
A screening campaign of drugs of abuse (DOA) and their relevant metabolites in the aqueous environment was performed in the Netherlands. The presence of DOA, together with the potential risks for the environment and the possible human exposure to the ...
help
Dode winter, of: hoe de vogels van de Veluwse akkers verdwenen [thema akkervogels] \ Limosa [Artikel]
Bijlsma, R.G. \ 2013
Vanaf 1969 startte de auteur een primitieve vorm van monitoring van wintervogels, die halverwege de jaren zeventig meerwaarde kreeg als indicatie voor het winterse voedselaanbod van roofvogels. Deze integrale tellingen in vaste akkerplots vinden nog ...
help
Reptielen als voer voor jonge buizerds \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Bijlsma, R.G. \ 2012
Iedereen die geregeld over de rand van een buizerdnest kijkt, komt vroeg of laat een slang of hazelworm tegen tussen de kuikens. In de zomer van 2012 kwam ik bij mijn nestcontroles aan de lopende band slangen en hazelwormen tegen. Zo vaak zelfs, dat ...
help
Van heidegebruik naar -beheer : nieuwe inzichten voor het herstel van droge heide [uit de wetenschap] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Waal, R.W. de \ Vogels, J. \ Siepel, H. \ Burg, A. van den \ 2012
Het huidige beheer van droge heideterreinen is vooral ingegeven door veronderstellingen over historisch landgebruik en de angst voor vergrassing als gevolg van stikstofdepositie. Dit beheer leidt echter in onvoldoende mate tot het behoud van de biodi ...
help
Drugs en kalmeringsmiddelen in het oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, M. van der \ Dijkman, E. \ Ven, B. van de \ Steegh, A. van der \ Emke, E. \ Helmus, R. \ Voogt, P. de \ Bijlsma, R. \ Hernández, F. \ 2011
In het oppervlaktewater van de Rijn en de Maas zijn lage concentraties aangetoond van twaalf in de Opiumwet opgenomen stoffen. Het gaat om amfetaminen, slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten en benzodiazepinen), opiaten en cocaïne. Deze stoffen z ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.