Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bijlsma
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De blikjesindex \ De levende natuur [Artikel]
Bijlsma, R.G. \ 2006
Ervaringen van een terreinbeheerder met zwerfafval langs een recreatieroute. Hij geeft in een grafiek de aantallen blikjes etc. per maand (verzameld tijdens de jaren 1993 tot 2005). Hoewel de overheid maatregelen neemt (via besluit verpakkingen), is ...
help
Les petits projects \ Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Bijlsma, L. \ Hoorn, A. van \ Pols, L. \ 2006
De ruimtelijke ordening bevindt zich momenteel in een moeilijk dilemma: enerzijds worden de opgaven steeds groter, anderzijds vragen gebruikers meer zeggenschap over de omgeving. Het eindresultaat is een compromis, waar niemand tevreden over is. Een ...
help
Mossen en korstmossen zeggen waar het op staat \ De levende natuur [Artikel]
Sparrius, L.B. \ Bijlsma, R.J. \ Bruijn, J. de \ 2006
In Nederland doen vrijwilligers van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) onderzoek naar het voorkomen van mossen en korstmossen. Door hun directe afhankelijkheid van het substraat waarop ze groeien, zijn mossen en korstmossen goede ind ...
help
Dood hout en biodiversiteit \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jagers op Akkerhuis, G.J. \ Moraal, L.G. \ Veerkamp, M. \ Bijlsma, R.J. \ Wijdeven, S. \ 2006
Dood hout is essentieel voor een duurzaam bosecosysteem. Dat erkennen bosbeheerders en beleidsmakers al sinds de jaren tachtig. Deze visie heeft geleid tot een aangepast beheer en het instellen van subsidieregelingen voor dood hout. Dit artikel geeft ...
help
Effecten van menselijke verstoring op grondbroedende vogels van Planken Wambuis \ De levende natuur [Artikel]
Bijlsma, R.G. \ 2006
Nu steeds nadrukkelijker het idee wordt gepropageerd dat natuur er voor de mens is, en recreanten daarom bezit nemen van natuurgebieden, komt de auteur met een studie over gevoeligheid van vogels voor verstoring. Het betreft het gebied Mosselse Zand ...
help
Spectaculaire bryologische ontwikkelingen op en rond dood naaldhout in 'Neerlands Thüringen' (Zuidoost-Veluwe) \ De levende natuur [Artikel]
Bijlsma, R.J. \ Hoedt, A.J.M. ten \ 2006
In de afgelopen decennia is de houding van beleid en beheer ten aanzien van dood hout in het bos drastisch gewijzigd. Dood hout wordt nu gezien als onmisbaar onderdeel van een natuurlijk functionerend bos, als habitat met een specifieke biodiversitei ...
help
Themadag 'vogels van het agrarisch gebied' \ Limosa [Artikel]
Vickery, J. \ Bijlsma, R.G. \ Koffijberg, K. \ Kleijn, D. \ Schekkerman, H. \ Teunissen, W. \ Oosterveld, E. \ Kragten, S. \ 2006
Het gaat bijzonder slecht met veel vogels van het agrarisch gebied. Zowel weidevogels als akkervogels staan zwaar onder druk. Vogelbescherming Nederland, SOVON en de Ornothologische Unie hielden een studiedag in Leiden (maart 2006). Dit artikel doet ...
help
Particulier opdrachtgeverschap en de nieuwe economie \ Discussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen, pldd [Artikel]
Dammers, E. \ Palsdottir, H.L. \ Bijlsma, L. \ 2006
Sinds enkele jaren is er vernieuwde belangstelling voor particuliere opdrachtgeversschap in de woningbouw. Het gaat daabij omm en beter vestigingsklimaat in relatie tot betere woningen. De nieuwbouwstatistieken van het CBS wijzen uit, dat 20% van dez ...
help
Toelichting op de Rode Lijst Mossen [Boek]
Siebel, H.N. \ Bijlsma, R.J. \ 2006
Dit rapport is een samenvatting en bewerking van het rapport "Bedreigde en kwetsbare mossen in Nederland. Basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst" (Siebel e.a., 2000) van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) van de KNNV, wat is ve ...
help
Onderhoud op maat : evaluatie [Boek]
Bijlsma, R. \ Leeuw, Y. de \ 2006
De voormalige zes waterschappen in Friesland hebben in 2001 besloten een proef op te starten waarbij vanuit de praktijk wordt gekeken naar kansen voor een meer natuurvriendelijk beheer en onderhoudsregime. Daarvoor is het vijf jaar durend onderzoek O ...
help
Een prototype Natuureffectenboekhouding NEB : rekenen met de effecten van recreatie op Natura 2000 waarden op de Veluwe [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Bijlsma, R.J. \ Janssen, J.A.M. \ 2006
Habitattypen en soorten waarvoor de Veluwe werd aangemeld onder de Vogel- en Habitatrichtlijn worden ingedeeld in kwetsbaarheidsklassen. Op deze wijze kan gerekend worden aan de effecten van Groei en Krimp in de recreatiesector aan Natura 2000 waarde ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.