Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bloem
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Ecologie van bosbodems : een verkennende studie naar ecologisch functioneren van bosbodems op zandgronden [Boek]
Jong, J.J. de \ Bloem, J. \ Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Oosterbaan, A. \ Waal, R.W. de \ 2015
De bodem van een bos is bepalend voor het functioneren van het bos als productie- en ecosysteem. Het is het substraat waar organismen in leven en waar planten in wortelen. De bodem houdt vocht en nutriënten vast en levert deze aan planten en het bode ...
help
Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited [Boek]
Rutgers, M. \ Schouten, T. \ Bloem, J. \ Dimmers, W. \ Eekeren, N. van \ Goede, R.G.M. de \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Keidel, H. \ Korthals, G. \ Mulder, C. \ Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ 2014
Om ecosysteemdiensten te beoordelen zijn ook fysische en systeemgerichte indicatoren nodig. Dit rapport is de uitkomst van een multicriteria-analyse waarin de bruikbaarheid van indicatoren voor toepassing in een meetnet werd geschat door twaalf desku ...
help
Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant [Boek]
Rutgers, M. \ Wijnen, H.J. van \ Schouten, A.J. \ Mulder, C. \ Zwart, D. de \ Posthuma, L. \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ Goede, R.G.M. de \ 2012
Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft het RIVM gegevens over de bodembiodiversiteit op kaarten weergegeven. De kaarten zullen aan de Bodemwijzer van de provincie worden toegevoegd. In dit instrument wordt kennis over de bodem verzameld en t ...
help
Bodemleven geeft structuur aan akkergrond : thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-004 [Poster]
Faber, J. \ Bloem, J. \ [2011]
Uit de praktijk komen vragen over achteruitgang van bodemstructuur door intensieve grondbewerking, bodemverdichting door zware machines en de hiermee samen hangende tendens tot toenemende problemen met water infiltratie. Er is behoefte aan kennis ove ...
help
Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties? \ De levende natuur [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Brinkman, E.P. \ Bloem, J. \ Faber, J. \ Putten, W.H. van der \ 2011
Effectgerichte maatregelen voor vegetaties richten zich doorgaans op het herstel van de juiste basentoestand, hydrologie en nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem. Lang niet altijd heeft dat het gewenste effect. Het is aannemelijk dat milieustress zoa ...
help
Grassland management, soil biota and ecosystem services in sandy soils [Proefschrift]
Eekeren, N. van \ 2010
Aan dit proefschrift lagen twee hoofddoelstellingen ten grondslag: 1) inzicht krijgen in het effect van graslandmanagementmaatregelen op de aantallen, activiteit en soortenrijkdom van bodemleven in zandgrond; en 2) het verkennen van het effect van gr ...
help
Soil ecosystem profiling in the Netherlands with ten references for biological soil quality [Boek]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Schouten, A.J. \ Bloem, J. \ Bogte, J.J. \ Breure, A.M. \ Brussaard, L. \ Goede, R.G.M. de \ Faber, J.H. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Keidel, H. \ Korthals, G.W. \ Smeding, F.W. \ Berg, C. ter \ Eekeren, N. van \ cop. 2008
Het RIVM heeft samen met diverse kennisinstituten tien veel voorkomende bodems gekarakteriseerd waar de bodemkwaliteit op orde is, zogeheten referenties voor biologische bodemkwaliteit (RBB). Hier bestonden nog geen criteria voor. Deze referenties ku ...
help
Agrobiodiversiteit, kansen voor een duurzame landbouw [Boek]
Vosman, B. \ Baveco, H. \ Belder, E. den \ Bloem, J. \ Booij, K. \ Jagers op Akkerhuis, G. \ Lahr, J. \ Postma, J. \ Verloop, K. \ Faber, J. \ 2007
Een betere benutting van de biologische diversiteit maakt de landbouw minder afhankelijk van externe input zoals chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Het gaat daarbij om drie samenhangende onderdelen: 1. het erfelijk materiaal voor diere ...
help
Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteit [Boek]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Schouten, A.J. \ Bloem, J. \ Bogte, J.J. \ Breure, A.M. \ Brussaard, L. \ Goede, R.G.M. de \ Faber, J.H. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Keidel, H. \ Korthals, G.W. \ Smeding, F.W. \ Berg, C. ter \ Eekeren, N. van \ cop. 2007
Diverse onderzoekers, onder andere op het gebied van bodemecologie, microbiologie en agrarisch bodembeheer, hebben locaties geselecteerd die volgens hun maatstaven een relatief goede bodemkwaliteit hebben. Dit om te komen tot Referenties voor Biologi ...
help
Typeringen van bodemecosystemen : duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit [Boek]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Schouten, A.J. \ Bogte, J.J. \ Breure, A.M. \ Bloem, J. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Faber, J.H. \ Eekeren, N. van \ Smeding, F.W. \ Keidel, H. \ Goede, R.G.M. de \ Brussaard, L. \ 2005
Een stapsgewijze aanpak werd ontwikkeld voor de selectie van de krachtigste indicatoren waarmee de gezondheid van de bodem bepaald kan worden. Het betreft daarbij chemische, fysische, biologische en andersoortige parameters. De aanpak gaat uit van de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.