Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 162

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bloem
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Soil quality effects of compost and manure in arable cropping : results from using soil improvers for 17 years in the MAC trial [Boek]
Koopmans, Chris \ Bloem, Jaap \ 2018
Effects of organic applications on soil fertility and yield stability were evaluated. The evaluation provides knowledge of the different returns and yield stability strategies in relation to the soil quality parameters and ecosystem services. In this ...
help
Tiny Forest Zaanstad : citizen science and determining biodiversity in Tiny Forest Zaanstad [Boek]
Ottburg, Fabrice \ Lammertsma, Dennis \ Bloem, Jaap \ Dimmers, Wim \ Jansman, Hugh \ Wegman, Ruut \ 2018
help
Tiny Forest Zaanstad : citizen science en het bepalen van biodiversiteit in Tiny Forest Zaanstad [Boek]
Ottburg, Fabrice \ Lammertsma, Dennis \ Bloem, Jaap \ Dimmers, Wim \ Jansman, Hugh \ Wegman, Ruut \ 2017
help
Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw [Boek]
Bloem, Jaap \ Koopmans, Chris \ Schils, René \ 2017
Dit rapport begint met een overzicht van de mestsamenstelling (hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van bodemvruchtbaarheid in het algemeen en bodembiodiversiteit in het bijzonder (hoofdstuk 3). De analyse van effecten van mest is in hoofdstuk ...
help
Samenvattingen van de 91e bijeenkomst van de werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie : gehouden op 29 oktober 2015 bij Plant Research International in Wageningen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Os, G. van \ Straathof, A. \ Bloem, J. \ Berg, W. van den \ Hoffland, E. \ 2016
help
Bodemkwaliteit op veengrond : effecten van drie maatregelen op een rij [Boek]
Eekeren, Nick van \ Deru, Joachim \ Lenssinck, Frank \ Bloem, Jaap \ 2016
Deze brochure behandelt de bodemkwaliteit van veengrond. In Hoofdstuk 2 worden de zes elementen van bodemkwaliteit besproken. Hoofdstuk 3 gaat over meten en beoordelen van bodemkwaliteit. In Hoofdstuk 4 worden drie praktijkmaatregelen in het veenweid ...
help
Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw [Brochure]
Sanders, M. \ Westerink, J. \ Migchels, G. \ Korevaar, H. \ Geerts, R. \ Bloem, J. \ Alebeek, F. van \ Schotman, Al. \ Melman, D. \ Plomp, M. \ Muskens, G. \ Och, R. van \ 2015
De rijksoverheid werkt al vele jaren aan verduurzaming van de landbouw in haar beleid. Er is een keur aan goede voornemens, doelstellingen, subsidies, en wet- en regelgeving op deelterreinen (zoals gewasbeschermingsmiddelen, mestwetgeving). In de Uit ...
help
Effecten van grond-bewerking op bodem-biologie en ziekte-werendheid van de bodem [Brochure]
Postma, J. \ Schilder, M. \ Bloem, J. \ Scholten, O. \ Balen, D. van \ [2015]
Op de Broekemahoeve in Lelystad loopt vanaf 2009 een meerjarig veldexperiment om de effecten van niet-kerende grondbewerking in een gangbare en biologische akkerbouwrotatie op klei te onderzoeken. Het grond-bewerkingssysteem met ploegen wordt vergele ...
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van presentaties gehouden tijdens de bijeenkomst op 2 april 2015 bij CAH Vilentum in Dronten \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Spoelder, J. \ Bongiorno, G. \ Korthals, G. \ Visser, J. \ Postma, J. \ Schilder, M. \ Bloem, J. \ Scholten, O. \ Balen, D. van \ Lamers, J. \ Rozen, K. van \ Hanse, B. \ 2015
Samenvattingen van presentaties van de werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie gehouden tijdens de bijeenkomst op 2 april 2015 bij CAH Vilentum in Dronten: Bacillus mycoides: bodembacterie en endofyt; Effect of organic farming on soil nematod ...
help
Ecologie van bosbodems : een verkennende studie naar ecologisch functioneren van bosbodems op zandgronden [Boek]
Jong, J.J. de \ Bloem, J. \ Delft, S.P.J. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Oosterbaan, A. \ Waal, R.W. de \ 2015
De bodem van een bos is bepalend voor het functioneren van het bos als productie- en ecosysteem. Het is het substraat waar organismen in leven en waar planten in wortelen. De bodem houdt vocht en nutriënten vast en levert deze aan planten en het bode ...
help
Soil biodiversity and disease suppression in relation to organic matter management [Poster]
Os, G. van \ Bloem, J. \ Reuler, H. van \ Bent, J. van der \ Berg, W. van den \ [ca. 2014]
In the Netherlands, flowerbulbs are grown on sandy soil with low soil organic matter content and fast SOM degradation. This soil is very conducive to soil borne diseases. Addition of organic matter may stimulate the soil microflora and enhance diseas ...
help
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Lenssinck, F. \ Hoving, I. \ Akker, J. van den \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2014
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik ...
help
Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem : life support functions revisited [Boek]
Rutgers, M. \ Schouten, T. \ Bloem, J. \ Dimmers, W. \ Eekeren, N. van \ Goede, R.G.M. de \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Keidel, H. \ Korthals, G. \ Mulder, C. \ Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ 2014
Om ecosysteemdiensten te beoordelen zijn ook fysische en systeemgerichte indicatoren nodig. Dit rapport is de uitkomst van een multicriteria-analyse waarin de bruikbaarheid van indicatoren voor toepassing in een meetnet werd geschat door twaalf desku ...
help
Input of organic waste products : how does it affect the ecosystem services provided by soil? [Brochure]
Depret, G. \ Bloem, J. \ Faber, J. \ Hartmann, A. \ Houot, S. \ Lundin, L. \ Obriot, F. \ Revallier, A. \ Vieublé-Gonod, L. \ 2014
Returning to the soil Organic Waste Products (OWP) such as manure, sludge or compost is possible when these OWPs present an agronomic interest due to the input of organic matter (OM) to soil and nutritive elements for crops. Organic matter being at t ...
help
Stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems en de implicaties daarvan voor de effectiviteit van plaggen [Boek]
Kooijman, A.M. \ Bloem, J. \ Cerli, C. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Kalbitz, K. \ Dimmers, W. \ Vos, A. \ Peest, A.K. \ Kemmers, R.H. \ 2014
In dit rapport staat het Natura 2000 habitattype H2130, de Grijze duinen, centraal. In veel duingebieden is de hoge stikstof-depositie een probleem voor een gunstige staat van instandhouding van de Grijze duinen. In de herstelstrategie die binnen de ...
help
Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden? : grasproductie en natuur op gespannen voet met klimaat en waterdiensten \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kloen, H. \ Visser, A. \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ Deru, J. \ 2013
De veenweiden in westelijk Nederland hebben als primair doel grasproductie, en zijn deels ook belangrijk voor natuur, in het bijzonder weidevogels. Hoer verhoudt dit zich met andere ecosysteemdiensten zoals waterberging, behoud van veenbodems en het ...
help
Bodemmetingen en bodemweerbaarheid : GoeddoorGrond [Poster]
Os, G. van \ Bloem, J. \ Jagers op Akkerhuis, G. \ 2013
Poster met onderzoeksinformatie: zoektocht naar onderlinge samenhang tussen bodemmetingen en de bodemweerbaarheid.
help
Bodembiodiversiteit \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
Hanegraaf, M.C. \ Temorshuizen, A. \ Bloem, J. \ 2013
In landbouwgrond komen allerlei organismen voor zoals regenwormen, springstaarten en schimmels, die met elkaar het bodemvoedselweb vormen. De grootste hoeveelheden (in kg) worden ingenomen door bacteriën, schimmels en regenwormen. Een divers en actie ...
help
Bodembiodiversiteit op de kaart van Noord-Brabant [Boek]
Rutgers, M. \ Wijnen, H.J. van \ Schouten, A.J. \ Mulder, C. \ Zwart, D. de \ Posthuma, L. \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ Goede, R.G.M. de \ 2012
Op verzoek van de provincie Noord-Brabant heeft het RIVM gegevens over de bodembiodiversiteit op kaarten weergegeven. De kaarten zullen aan de Bodemwijzer van de provincie worden toegevoegd. In dit instrument wordt kennis over de bodem verzameld en t ...
help
Bodembiodiversiteit: wat kan de praktijk ermee \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Hanegraaf, M. \ Termorshuizen, A. \ Bloem, J. \ 2012
Ondanks vele jaren onderzoek staat het benutten van de bodembiodiversiteit in de landbouw nog in de kinderschoenen.
help
Kaderrichtlijn Bodem : bodembiodiversiteit onder druk bij dalende organische stof \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Rutgers, M. \ Schouten, A.J. \ Jagers op Akkerhuis, G.J.A.M. \ Bloem, J. \ Breure, A.M. \ 2011
Bij een afname van het organische stofgehalte of bij verdichting van de bodem daalt de bodembiodiversiteit. Hierdoor zal de bodem ook minder goed in staat zijn om ecosysteemdiensten te leveren, zoals agrarische productie, schoon grond-en oppervlaktew ...
help
Invloed niet-kerende grondbewerking op bodemweerbaarheid \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Postma, J. \ Schilder, J. \ Scholten, M.T. \ Bloem, O.E \ Haagsma, W.K. \ 2011
Niet-kerende grondbewerking geniet een toenemende interesse, omdat het bodemstructuur, organische stof en het vochtvasthoudend vermogen van de bodem kan verhogen. Hierdoor kan erosie van de bodem beperkt worden. Minder ploegen spaart bovendien energi ...
help
Invloed van grondbewerking op bodemweerbaarheid [Poster]
Postma, J. \ Schilder, M. \ Scholten, O. \ Bloem, J. \ 2011
Informatieposter over de invloed van grondbewerking op de bodemweerbaarheid. Niet-kerende grondbewerking heeft een positief effect op CO2-vastlegging en reductie van emissies (broeikasgassen en mineralen). Minder ploegen spaart bovendien energie en a ...
help
Sturen op bodemweerbaarheid : thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-002.06 [Poster]
Wurff, A. van der \ Slooten, M. van \ Postma, J. \ Bloem, J. \ [2011]
Informatieposter over sturen op bodemweerbaarheid (thema: doorontwikkelen duurzame gewasbescherming). De glastuinbouw heeft dringend behoefte aan bestrijding van bodemziekten en -plagen door middel van een duurzame oplossing die de inzet en emissie v ...
help
Bodemleven geeft structuur aan akkergrond : thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-004 [Poster]
Faber, J. \ Bloem, J. \ [2011]
Uit de praktijk komen vragen over achteruitgang van bodemstructuur door intensieve grondbewerking, bodemverdichting door zware machines en de hiermee samen hangende tendens tot toenemende problemen met water infiltratie. Er is behoefte aan kennis ove ...
help
Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties? \ De levende natuur [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Brinkman, E.P. \ Bloem, J. \ Faber, J. \ Putten, W.H. van der \ 2011
Effectgerichte maatregelen voor vegetaties richten zich doorgaans op het herstel van de juiste basentoestand, hydrologie en nutriëntenbeschikbaarheid in de bodem. Lang niet altijd heeft dat het gewenste effect. Het is aannemelijk dat milieustress zoa ...
help
Earthworm - denitrifier interactions determine increased nitrous oxide emissions from soil mesocosms amended with crop residue [Studentenverslag]
Nebert, L.D. \ 2010
Earthworm activity is known to increase emissions of nitrous oxide (N2O) from arable soils. Earthworm casts and burrows have exhibited higher denitrification activity, implicating priming of denitrifying organisms as a possible mechanism for this eff ...
help
Grassland management, soil biota and ecosystem services in sandy soils [Proefschrift]
Eekeren, N. van \ 2010
Aan dit proefschrift lagen twee hoofddoelstellingen ten grondslag: 1) inzicht krijgen in het effect van graslandmanagementmaatregelen op de aantallen, activiteit en soortenrijkdom van bodemleven in zandgrond; en 2) het verkennen van het effect van gr ...
help
Voorspelling van de bemestende waarde (N) van runderdrijfmest [Boek]
Boer, H. de \ Bloem, J. \ 2010
Voor de praktijk lijkt het niet langer nodig om voor de voorspelling van de N-opname van grasland uit runderdrijfmest (eerste vier sneden na bemesting) nog gebruik te maken van het gehalte organische N. Het gebruik van minerale N lijkt te volstaan. W ...
help
De bodem onder het leven \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Bloem, J. \ 2010
Voor herstel van de biodiversiteit, de stikstofkringloop en de CO2-huishouding speelt de bodem een cruciale rol. Ook natuurgebieden zoals heischrale graslanden en blauwgraslanden kunnen alleen goed functioneren met een divers bodemleven.
help
Soil suppressiveness of Meloidogyne, Verticillium and Pythium in diverse agricultural soils: possible mechanisms, and options for sustainable management \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Wurff, A. van der \ Stooten, M. van \ Hamelink, R. \ Böhne, S. \ Wensveen, W. van \ Os, G. van \ Postma, J. \ Bloem, J. \ 2010
Grond uit veertien verschillende glastuinbedrijven is door middel van biotoetsen getest op ziektewerend vermogen tegen drie belangrijke pathogenen, namelijk Meloidogyne incognita, Pythium aphanidermatum and Verticillium dahliae.
help
De betekenis van het bodemleven voor duurzame landbouw : samenvatting van presentatie 'The meaning of life (in soil) \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Bloem, J. \ 2010
De huidige voedselproductie is erg afhankelijk van olie. Natuurlijke processen zijn vervangen door kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en machinale arbeid. Dierlijke mest wordt voor een belangrijk deel geproduceerd met geïmporteerd veevoer. Dit alle ...
help
Priority areas in the Soil Framework Directive : the significance of soil biodiversity and ecosystem services [Boek]
Rutgers, M. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Bloem, J. \ 2010
Seven soil threats are distinguished in the draft text of the Soil Framework Directive of the European Commission. Soil organic matter decline and soil compaction are the most relevant for the Netherlands due to intensive agricultural land management ...
help
Bodembiota en stikstofstromen in schraalgraslanden : effecten op de vegetatie [Boek]
Kemmers, R. \ Bloem, J. \ Faber, J. \ 2010
In verschillende kwaliteitstypen blauwgrasland en heischraal grasland werd bodemchemisch, bodembiologisch en vegetatiekundig onderzoek uitgevoerd om te toetsen of er een relatie bestaat tussen bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit. Hoewel versc ...
help
Prioritaire gebieden in de Kaderrichtlijn Bodem : belang van bodemdiversiteit en ecosysteemdiensten [Boek]
Rutgers, M. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Bloem, J. \ Schouten, A.J. \ Breure, A.M. \ cop. 2009
Bij een afname van het organischestofgehalte of bij verdichting van de bodem daalt de bodembiodiversiteit. Een daling van de bodembiodiversiteit zal de bodem ook minder goed in staat stellen om zogenaamde ecosysteemdiensten te leveren, zoals agrarisc ...
help
Ecosysteemdiensten en bodembeheer : maatregelen ter verbetering van biologische bodemkwaliteit [Boek]
Faber, J.H. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Bloem, J. \ Lahr, J. \ Diemont, W.H. \ Braat, L.C. \ 2009
In het vernieuwde bodembeleid in Nederland komt meer nadruk op ecosysteemdiensten van de bodem. Op basis van literatuurstudie worden in dit rapport praktijkmaatregelen beschreven die ecosysteemdiensten van de bodem bevorderen. Hierbij zijn tien voor ...
help
Soil fungi and nitrogen cycling : causes and consequences of changing fungal biomass in grasslands [Proefschrift]
Vries, F.T. de \ 2009
This thesis focuses on the interaction between fungi and the nitrogen cycle in grassland soils, and attempts to unravel causes and consequences of changing fungal biomass.
help
Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos : chemische en biologische beschikbaarheid van chroom : rapportage fase 2 [Boek]
Groenenberg, J.E. \ Bloem, J. \ Faber, J. \ Dijcker, R. \ 2009
Dit rapport beschrijft de resultaten van het vervolgonderzoek van de chemische en biologische monitoring van de ernstig met chroom vervuilde bodem van het Noorderbos in Tilburg. Er is specifiek aandacht besteed aan de chemische en biologische beschik ...
help
Effectiviteit van het alternatieve spoor in de noordelijke Friese Wouden [Boek]
Sonneveld, M.P.W. \ Bos, J.F.F.P. \ Schröder, J.J. \ Roelsma, J. \ Brus, D.J. \ Bloem, J. \ Goede, R. de \ Bouma, J. \ 2009
Bij een deel van de melkveehouderijbedrijven in de Noordelijke Friese Wouden (NFW) leeft de wens om mest bovengronds te mogen uitrijden. Een aantal bedrijven volgt daartoe een zogeheten alternatief spoor. Deze strategie bestaat uit een combinatie van ...
help
Biodiversiteit van de bodem in beeld : 10 jaar meten aan biologische bodemkwaliteit \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Bloem, J. \ Schouten, A.J. \ Brussaard, L. \ 2008
Hoeveel regenwormen en andere organismen moet ik in de grond hebben, als ik optimaal gebruik wil maken van de diensten die een gezonde bodem biedt? Deze vraag van boeren en andere bodemgebruikers kunnen we nu beantwooden met de onlangs door RIVM en W ...
help
Variation in space and time of water flow and solute transport in heterogeneous soils and aquifers : a new multi-compartment percolation sampler and a new parameterization of the spatio-temporal solute distribution [Proefschrift]
Bloem, E. \ 2008
Het experimentele en theoretische onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift heeft geleid tot een verbetering van de mogelijkheden om stoffentransport in de ondergrond beneden een onverzadigde bodem te observeren. De lange termijn prestaties van de ...
help
Soil ecosystem profiling in the Netherlands with ten references for biological soil quality [Boek]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Schouten, A.J. \ Bloem, J. \ Bogte, J.J. \ Breure, A.M. \ Brussaard, L. \ Goede, R.G.M. de \ Faber, J.H. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Keidel, H. \ Korthals, G.W. \ Smeding, F.W. \ Berg, C. ter \ Eekeren, N. van \ cop. 2008
Het RIVM heeft samen met diverse kennisinstituten tien veel voorkomende bodems gekarakteriseerd waar de bodemkwaliteit op orde is, zogeheten referenties voor biologische bodemkwaliteit (RBB). Hier bestonden nog geen criteria voor. Deze referenties ku ...
help
Gebruik de competentie van de bodem voor ziekte- en plaagonderdrukking \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Cuijpers, W. \ Postma, J. \ Bezemer, M. \ Bloem, J. \ Paternotte, P. \ Messelink, G. \ Wurff, A. van der \ 2008
help
1.1.4 De kwaliteit van de bodem in de land- en tuinbouw en Referenties voor Biologische Bodemkwaliteit \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Bloem, J. \ Schouten, T. \ 2008
help
Soil biodiversity and nitrogen cycling under agricultural (de-)intensification [Proefschrift]
Postma-Blaauw, M.B. \ 2008
Bodemorganismen spelen een sleutelrol in de recycling van nutriënten door hun bijdrage aan de afbraak van organisch materiaal (decompositie), het beschikbaar maken van voedingstoffen (mineralisatie) die benut kunnen worden voor plantengroei en biotur ...
help
Functionele agrobiodiversiteit : [bijlage] \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord [Artikel]
Rijn, P. van \ Wackers, F. \ Willemse, J. \ Alebeek, F. van \ Buurma, J. \ Scheele, H. \ Liere, J. van \ Postma, J. \ Schilder, M. \ Belder, E. den \ Elderson, J. \ Bloem, J. \ Faber, J. \ Smeding, F. \ Eekeren, N. van \ Rutgers, M. \ Schouten, T. \ Kuiten, A. \ Brussaard, L. \ Korthals, G.W. \ Meuffels, G.J.H.M. \ Aben, J.F. \ Jille, K. \ 2007
In dit katern wordt aandacht besteed aan het landbouwproject 'LTO Functionele Agro Biodiversiteit' (LTO-FAB). Een project waarin akkerbouwers samenwerken met wetenschappers om ervaring op te doen met het inzetten van de natuur als hulpmiddel op hun e ...
help
Bodemleven en mineralisatie : in grond met meer schimmels spoelt minder stikstof uit : [bijlage functionele agrobiodiversiteit] \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Bloem, J. \ Faber, J. \ Smeding, F. \ Eekeren, N. van \ Rutgers, M. \ Schouten, T. \ 2007
Voor een duurzame landbouw is minder afhankelijkheid gewenst van chemische gewasbescherming en kunstmest. Als deze middelen minder mogen worden gebruikt, dan wordt de rol van het bodemleven in de nutriëntenlevering groter
help
Bodemkwaliteit en bodembiodiversiteit bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden [Boek]
Kemmers, R.H. \ Bloem, J. \ Faber, J.H. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ 2007
Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen van het organische stofgehalte en in het herstel van bodembiodiversiteit na transitie van landbouw naar natuur. Van enkele transitiegebieden werden met beschikbare bodemkundige geg ...
help
Vervolgonderzoek ecologische risico's Noorderbos : rapportage fase 1 [Boek]
Groenenberg, J.E. \ Bouwman, L. \ Kools, S. \ Bloem, J. \ 2007
Om inzicht te krijgen in de gevolgen van verzuring op de mobiliteit en toxiciteit van de met chroom, arseen en zware metalen verontreinigde bodem is een deel van de in eerder onderzoek aangelegde veldplots in het Noorderbos te Tilburg kunstmatig verz ...
help
Agrobiodiversiteit, kansen voor een duurzame landbouw [Boek]
Vosman, B. \ Baveco, H. \ Belder, E. den \ Bloem, J. \ Booij, K. \ Jagers op Akkerhuis, G. \ Lahr, J. \ Postma, J. \ Verloop, K. \ Faber, J. \ 2007
Een betere benutting van de biologische diversiteit maakt de landbouw minder afhankelijk van externe input zoals chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Het gaat daarbij om drie samenhangende onderdelen: 1. het erfelijk materiaal voor diere ...
help
Typeringen van bodemecosystemen in Nederland met tien referenties voor biologische bodemkwaliteit [Boek]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Schouten, A.J. \ Bloem, J. \ Bogte, J.J. \ Breure, A.M. \ Brussaard, L. \ Goede, R.G.M. de \ Faber, J.H. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Keidel, H. \ Korthals, G.W. \ Smeding, F.W. \ Berg, C. ter \ Eekeren, N. van \ cop. 2007
Diverse onderzoekers, onder andere op het gebied van bodemecologie, microbiologie en agrarisch bodembeheer, hebben locaties geselecteerd die volgens hun maatstaven een relatief goede bodemkwaliteit hebben. Dit om te komen tot Referenties voor Biologi ...
help
Bodemleven en nutriënten [Presentatie]
Bloem, J. \ Faber, J. \ [2007]
Powerpoint presentatie over bodemleven, schimmels en nutriënten
help
Fungal/bacterial ratios in grasslands with contrasting nitrogen management \ Soil biology and biochemistry [Artikel]
Vries, F.T. de \ Hoffland, E. \ Eekeren, N. van \ Brussaard, L. \ Bloem, J. \ 2006
Een wetenschappelijk artikel over de snelheid waarmee de bodemschimmels en -bacteriën reageren op bemesting en veranderingen in bemesting.
help
Wonen en zorg : [themanummer] \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Kwekkeboom, R. \ Bloem, B. \ Tilburg, T. van \ Vooren, C. \ Metaal, S. \ 2006
In dit themanummer 7 artikelen over: 1) Leidt zelfstandig wonen van mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking ertoe dat deze mensen aan de samenleving kunnen deelnemen? 2) Zijn ouderen die zelfstandig blijven wonen wel beter ...
help
Effecten van gewassen en gangbare landbouwkundige handelingen op specifieke groepen van micro-organismen [Boek]
Vliet, P.C.J. van \ Bloem, J. \ 2006
Voor deze literatuurstudie zijn mycorrizha, rhizobia, pseudomonaden, acitinomyceten en nitrificerende bacterien geselecteerd en betokken bij de volgende functies in de bodem; afbraak van organische stof, instandhouden van de bodemvruchtbaarheid en bo ...
help
Biodiversiteit en bodembeheer in de landbouw [Boek]
Koopmans, C.J. \ Smeding, F.W. \ Rutgers, M. \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2006
Voor een duurzame landbouw is maatwerk nodig op bedrijfsniveau. Het rapport “Biodiversiteit en bodembeheer in de landbouw” maakt op dit niveau zichtbaar hoe een duurzaam bodembeheer, inclusief de optimalisering van het mineralenmanagement, hand in ha ...
help
Eenmalig mestuitrijden zonder schade \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Boer, H. de \ Eekeren, N. van \ Schouten, T. \ Bloem, J. \ 2006
In het voorjaar van 2005 is in het kader van het onderzoeksproject '100 procent biologische mest' met een zware zodenbemester eenmalig drijfmest uitgereden op een blijvend graslandbodem met klaver, waarna de effecten op bodemleven en -structuur zijn ...
help
Effectieve micro-organismen verbeteren kwaliteit runderdrijfmest niet \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vliet, P. van \ Goede, R. de \ Bloem, J. \ 2006
Wageningen UR heeft in een vergelijkende potproef met grasopbrengsten de werkzaamheid van de toevoeging van Effectieve Micro-organismen bij drijfmest nagegaan
help
Effect van mestkwaliteit op gewasgroei en bodemleven : een verkennende potproef [Boek]
Eekeren, N. van \ Visser, M. de \ André, G. \ Lantinga, E. \ Bloem, J. \ Smeding, F. \ 2005
In een potproef met Engels raaigras vond een vergelijking plaats van drijfmesten van acht praktijkbedrijven (Bioveem), acht drijfmesten van een mestproductieproef en twee referenties van onbemest en minerale mest. Doel van het experiment was om het b ...
help
Typeringen van bodemecosystemen : duurzaam bodemgebruik met referenties voor biologische bodemkwaliteit [Boek]
Rutgers, M. \ Mulder, C. \ Schouten, A.J. \ Bogte, J.J. \ Breure, A.M. \ Bloem, J. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Faber, J.H. \ Eekeren, N. van \ Smeding, F.W. \ Keidel, H. \ Goede, R.G.M. de \ Brussaard, L. \ 2005
Een stapsgewijze aanpak werd ontwikkeld voor de selectie van de krachtigste indicatoren waarmee de gezondheid van de bodem bepaald kan worden. Het betreft daarbij chemische, fysische, biologische en andersoortige parameters. De aanpak gaat uit van de ...
help
Analysis of the soil food web structure under grass and grassclover \ Proceedings of Workshop on Sward Dynamics, N-flows and forage utilisation in legume-based systems, November, 10-12, 2005 Grado, Italy [Artikel]
Eekeren, N.J.M van \ Smeding, F.W. \ Vries, F.T. \ Bloem, J. \ 2005
The below ground biodiversity of soil organisms plays an important role in the functioning of the the soil ecosystem, and consequently the above ground plant production. The objective of this study is to investigate the effect of grass or grass-clove ...
help
Biological soil quality from biomass to biodiversity : importance and resilience to management stress and disturbance \ Managing soil quality : challenges in modern agriculture [Hoofdstuk uit boek]
Brussaard, L. \ Kuyper, T.W. \ Didden, W.A.M. \ Goede, R.G.M. de \ Bloem, J. \ 2004
Various aspects of the soil biota react sensitively to changes in the environment, including agricultural management. Changes in soil biodiversity cannot easily observed directly (measured in terms of community structure of microbes and nematodes, gi ...
help
Microbial diversity in archived agricultural soils [Boek]
Dolfing, J. \ Vos, A. \ Bloem, J. \ Kuikman, P.J. \ 2004
Bacterial diversity and bacterially mediated processes are considered key to soil ecosystem functioning through decomposition and mineralization. However, there is a lack of understanding as to how activity and diversity of prokaryotic communities re ...
help
Verantwoorde toepassing van rundermest in graslandbodems [Boek]
Goede, G.R.M. de \ Vliet, P.C.J. van \ Stelt, B. van der \ Verhoeven, F.P.M. \ Temminghoff, E.J.M. \ Bloem, J. \ Dimmers, W.J. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Brussaard, L. \ Riemsdijk, W.H. van \ 2004
Melkveehouders verenigd in de Friese milieucoöperaties VEL en VANLA hebben in samenwerking met Wageningen UR een model ontwikkeld dat erin moet voorzien dat zij de door de overheid gestelde doelstellingen ten aanzien van o.a. ammoniakemissie en nitra ...
help
Microbial indicators \ Bioindicators & biomonitors : principles, concepts, and applications [Hoofdstuk uit boek]
Bloem, J. \ Breure, A.M. \ 2003
help
Ecologische kwaliteit van de bodem [Boek]
Breure, A.M. \ Rutgers, M. \ Bloem, J. \ Brussaard, L. \ Didden, W. \ Jagers op Akkerhuis, G. \ Mulder Ch. \ Schouten, A.J. \ Wijnen, H.J. van \ 2003
In dit rapport wordt beschreven wat ecologische kwaliteit van bodem is, en op welke wijze deze gekwantificeerd kan worden. In bodem vinden een groot aantal processen plaats, die van belang zijn voor de mens (nutsfuncties), omdat ze bijdragen aan bijv ...
help
Interacties tussen zware metalen en bodemecosystemen: een overzicht van experimenteel werk : een weergave van 10 jaar bodemecotoxicologisch onderzoek bij IB-AB-ALTERRA-DLO [Boek]
Bouwman, L.A. \ Bloem, J. \ Römkens, P.F.A.M. \ 2002
Zware metalen in de bodem kunnen het functioneren van bodem (micro)organismen op meerdere wijzen negatief beïnvloeden. Om zinvolle normen voor bodems af te leiden gericht op de bescherming van bodemecosystemen is het daarom noodzakelijk inzicht te he ...
help
Huis Ter Kleef [Boek]
Bloem, A. \ 2000
help
Schwefelmangel - jetzt auch in Rueben? \ Top agrar : das Magazin für moderne Landwirtschaft. Ausgabe SR [Artikel]
Schnug, E. \ Bloem, E. \ Haneklaus, S. \ 2000
Zwaveltekorten en zwavelbemesting bij suikerbieten
help
Schermen in de glastuinbouw : energie- en teeltaspecten [Boek] - 2e dr.
Bloem, L.J. \ 2000
help
XML: de taal van de toekomst \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Bloem, L. \ Langen, M. van \ 2000
Kennismaking met deze uitbreidbare opmaaktaal voor webpagina's, die andere mogelijkheden biedt dan de standaard opmaaktaal HTML
help
Genetic changes in the bacterial community structure associated with protistan grazers \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Hannen, E.J. van \ Veninga, M. \ Bloem, J. \ Gons, H.J. \ 1999
help
Nieuwsgroepen: de andere informatiebron op Internet \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Bloem, L. \ 1998
Het zoeken naar informatie via Internet-nieuwsgroepen wordt beschreven. Hoe werkt dit en welke interessante nieuwsgroepen zijn er voor informatici in de agrarische sector
help
Bodemkwaliteit vanuit bodemecologisch perspectief : de voedselweb - benadering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Ruiter, P.C. de \ Bloem, J. \ Neutel, A.M. \ 1997
help
Enhanced biodegradation of the nematicides 1,3-dichloropropene and methyl isothiocyanate in a variety of soils \ Soil biology and biochemistry [Artikel]
Verhagen, C. \ Lebbink, G. \ Bloem, J. \ 1996
help
Schwefelmangel nun auch in Getreide \ DLG-Mitteilungen / Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft [Artikel]
Bloem, E. \ Paulsen, H.M. \ Schnug, E. \ 1995
Attendering op de mogelijkheid van een zwavel-gebreksziekte
help
Population dynamics in the belowground food webs in two different agricultural systems \ Agriculture, ecosystems and environment : an international journal for scientific research on the relationship of agriculture and food production to the biosphere [Artikel]
Zwart, K.B. \ Burgers, S.L.G.E. \ Bloem, J. \ Brussaard, L. \ Didden, W.A.M. \ Marinissen, J.C.Y. \ 1994
help
Simulation of dynamics in nitrogen mineralisation in the belowground food webs of two arable farming systems \ Agriculture, ecosystems and environment : an international journal for scientific research on the relationship of agriculture and food production to the biosphere [Artikel]
Ruiter, P.C. de \ Bloem, J. \ Bouwman, L.A. \ Didden, W.A.M. \ Marinissen, J.C.Y. \ Brussaard, L. \ 1994
help
Short-term and long-term effects of bacterivorous nematodes and nematophagous fungi on carbon and nitrogen mineralization in microcosms \ Biology and fertility of soils [Artikel]
Bouwman, L.A. \ Bloem, J. \ Boogert, P.H.J.F. van den \ Bremer, F. \ Hoenderboom, G.H.J. \ Ruiter, P.C. de \ 1994
A microcosm experiment was carried out to quantify the effects of organisms at various trophic levels on C and N mineralization after the addition of crop residues to arable soil. The effects of the bacterivorous nematodes Rhabditis sp. and Acrobeloi ...
help
4. Kwantitatieve beeldanalyse van microbiele activiteit in verschillende bodemecosystemen \ Jaarverslag... IB-DLO / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid [Artikel]
Bloem, J. \ 1993
Beschrijving van de toepassing van confocale laser-scan microscopie en een beeldanalyse-systeem voor automatische meting van bacterien in bodemmonsters
help
De invloed van voorvrucht en bemesting op zomergerst : infectie met V.A. Mycorrhiza en de opname van mineralen [Boek]
Frissen, P. \ Dubbeldam, R. \ Bloem, M. \ 1992
help
Kennis maken : informatiestromen in agrarisch Nederland [Boek]
Vergouwen, M. \ Bloem, L. \ Vogelzang, L. \ 1992
help
De troeven van de veehouderij \ Info-bulletin pluimveehouderij : informatie voor de sector pluimveehouderij [Artikel]
Bloem, L. \ 1992
Artikel naar aanleiding van een door het Informatie en Kennis Centrum Veehouderij (IKC-V) op donderdag 14 mei georganiseerd congres over een aantal actuele en toekomstige ontwikkelingen in de veehouderij van Nederland
help
Het einde van de 'rational economic man' : een feministische verkenning van de economische wetenschap \ Lover : MVM literatuuroverzicht / Man-vrouw-maatschappij [Artikel]
Bloem, M. \ Kuiper, E. \ Sap, J. \ 1992
Kort overzicht van het onderzoeksterrein van feministische economen. Vooruitblik op de conferentie 'Out of the margin: feminist perspectives on economic theory', 2 - 5 juni 1992, Universiteit van Amsterdam.
help
Hoofdlijnen van beleid en regelgeving : mest- en ammoniakmaatregelen [Wetstekst]
Bloem, L. \ Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1992
help
Microscopic counting and calculation of species abundances and statistics in real time with an MS-DOS personal computer, applied to bacteria in soil smears \ Journal of microbiological methods [Artikel]
Bloem, J. \ Mullem, D.K. van \ Bolhuis, P.R. \ 1992
help
Drie nieuwe organisaties voor optimale landbouwvoorlichting \ Agrabeton : periodieke uitgave over beton in de agrarische sector [Artikel]
Rijn, J. van \ Bloem, L. \ 1991
help
Ins pegel hinein : verslag van een hydrogeologische stage in Baden-Wuerttemberg [Studentenverslag]
Bloem, J. \ Spieksma, J. \ 1991
help
Aqua coriovalli : een hydrogeologische beschrijving van het brongebied van de Geleenbeek te Heerlen [Studentenverslag]
Bloem, J. \ Mourits, L. \ 1991
help
Een veldonderzoek naar de effecten van VA-mycorrhiza op de spore-elementopname van zomergerst op NZ 27 en op De Schreef [Studentenverslag]
Bloem, M. \ 1991
Student research in which on a ecological farm (NZ 2&) the effeccts of preceeding crops on the VAM-infection of summer barley, and on a conventional farm (De Schreef) the effects of three phosphate- and two nitrate-levels on the VAM-infection were in ...
help
Bij de start van de IKC's [Informatie- en Kennis Centra] \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Bloem, L. \ 1990
Verslag van de inleidingen die gehouden werden bij de nieuwjaarsbijeenkomst (8 januari) met alle medewerkers van de nieuwe organisatie het IKC Veehouderij en Akker- en Tuinbouw
help
Verslag van een bodemkundestage op het Central Soil Salinity Research Institute in India [Studentenverslag]
Bloem, J.W.M. \ 1990
help
Drie nieuwe organisaties voor optimale landbouwvoorlichting \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Bloem, L. \ Rijn, J. van \ 1990
De organisatie, doelstellingen en taken van de nieuwe organisaties zoals: Dienst Landbouw Voorlichting (DLV), de Informatie en Kennis Centra (IKC's), en de Cosulentschappen Landbouw (CL's)
help
Geloofwaardigheid inzet milieuvoorlichting vergroten \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Hidding, I. \ Bloem, L. \ 1990
help
Hans Gerritsen: de afzet van het mineralenoverschot is een kwestie van geloven \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Bloem, L. \ 1990
Een gesprek met Hans Gerritsen, milieudeskundige bij het Landbouwschap, over het integrale milieu-actieplan
help
Mineralenboekhouding en mineralenmanagement \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Bloem, L. \ 1990
De overheid is met een aantal projecten en activiteiten bezig het mineralenmanagement op bedrijven van de grond te krijgen. Een inventarisatie volgt van wat de rijksoverheid aan activeiten in uitvoering heeft en welke nog zijn gepland
help
De provincie Utrecht op het landbouwvoorlichtingspad \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Bloem, L. \ 1989
Voorlichting aan boeren over het beleid met betrekking tot het grondwaterbeschermingsplan en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Een gesprek met drs. Wim Haalboom, medewerker Bureau Bodembescherming van de Dienst Water en Milieu van de provincie U ...
help
Jan Kleef over voorlichting en kavelruil: "ik zou er twee boeken over kunnen schrijven" \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Bloem, L. \ 1989
Een gesprek met Jan KLeef, bedrijfsvoorlichter bij het Consulentschap voor de Rundveehouderij te Assen
help
Voorlichtingskundige scholing voor de landbouwvoorlichter in de jaren negentig \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Bloem, L. \ 1989
Verslag van een symposium dat gehouden werd over dit onderwerp in het "Voorhuys" te Emmeloord
help
Om de Informatie- en Kenniscentra kan niemand heen \ Agrarische Voorlichting [Artikel]
Bloem, L. \ 1989
Een gesprek met de hoofden van de IKC's van de directies AT (Akker- en Tuinbouw) en VZ (Veehouderij en Zuivel). Ook werd gesproken over de toekomst van "Agrarische Voorlichting" omdat dit tijdschrift per 1 januari 1990 door de IKC's zal worden uitgeg ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.