Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 77

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Dekking
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuur als resource voor het verdienmodel : casus Zorgboerderij de Cinquant, Haps (WUR) WURKS-project Natuurinclusieve verdienmodellen [Presentatie]
Dekking, A. \ 2019
help
De stad als schakelpunt in een duurzaam voedselsysteem [Brochure]
Visser, A. \ Jansma, J.E. \ Dekking, A. \ [ca. 2017]
help
Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw [Factsheet]
Wielen, P. van der \ Dekking, A. \ Jong, D. de \ [2015]
Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hi ...
help
PAS: meer milieutechniek bij stal naast natuurgebied \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wierenga, H. \ Boxtel, M. van \ Dekking, A. \ 2015
Boeren beheren steeds meer natuurgebieden door natuurbeheer te combineren met landbouw, recreatie of zorg. Tot voor kort zette dreigende ammoniakvervuiling elk plan van deze boeren voor bedrijfsontwikkeling op slot. De overheid bedacht een oplossing: ...
help
Op zoek naar klanten dichtbij : website brengt in Flevoland aanbod en vraag bij elkaar \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ Jansma, J.E. \ 2015
Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen ...
help
Pilot Natuur- & Landschapsnorm : resultaten uit de pilot Natuur-& landschapsnorm: 3 jaar ervaring op 19 bedrijven [Boek]
Visser, A. \ Alebeek, F. van \ Dekking, A. \ Kloen, H. \ Lommen, J. \ Stortelder, A. \ 2014
Het basisidee van de Natuur- en LandschapsNorm (NLN) voor landbouwbedrijven is om een eenvoudig uitvoeringsen financieringssysteem te ontwikkelen voor een aantrekkelijke, streekeigen natuur- en landschapskwaliteit. De natuur- en landschapsnorm gaat o ...
help
Buurtmoestuin? : zo gedaan! : handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin [Brochure]
Vijn, M. \ Laan, A. \ Janse van Rensburg, C. \ Stoltenborg, D. \ Hoeksma, D. \ Grit, J. \ Dekking, A. \ Veen, E. \ 2014
Een buurtmoestuin is een moestuin die door buurtbewoners onderhouden wordt. Deelnemers aan de moestuin wonen in de buurt en in de tuin worden gezamenlijk groenten, fruit, kruiden en/of bloemen geteeld. Een buurtmoestuin kan geplaatst zijn op een dak, ...
help
Samen ondernemen : handboek samenwerking in de (multifunctionele) landbouw [Boek]
Dekking, A. \ Ypma, T. \ Bussink, M. \ Reeuwijk, P. van \ Roest, A. \ Stokkers, R. \ 2013
In de agrarische sector, met inbegrip van de multifunctionele landbouw, is behoefte aan schaalvergroting, verbreding en professionalisering om beter in te kunnen spelen op de markt. Samenwerking tussen agrarische en MKB-bedrijven op het platteland in ...
help
Succesvol samenwerken in multifunctionele familiebedrijven [Boek]
Weerkamp, J. \ Dekking, A. \ Vijn, M. \ 2012
In de Nederlandse land- en tuinbouw zijn de meeste bedrijven familiebedrijven. In een normale bedrijfsvoering op een multifunctioneel bedrijf moeten er dagelijks rationele beslissingen worden genomen, maar bij samenwerken in een familiebedrijf komen ...
help
Effect van mestbeleid op bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post [Boek]
Schils, R. \ Dijk, W. van \ Middelkoop, J. van \ Oenema, J. \ Verloop, K. \ Huijsmans, J. \ Ehlert, P. \ Salm, C. van der \ Reuler, H. van \ Vreeburg, P. \ Dekking, A. \ Geel, W. van \ Schoot, J.R. van der \ 2012
Het mestbeleid beperkt de aanvoer van stikstof en fosfaat via meststoffen. In het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2012 is een studie uitgevoerd naar het effect van het mestbeleid op bodemvruchtbaarheid, in termen van bodem fosfaat en organische ...
help
Bedrijfsovername in de multifunctionele landbouw : juridische en fiscale consequenties van diverse rechtsvormen [Boek]
Stokkers, R. \ Meulen, H. van der \ Dekking, A. \ 2012
Bedrijfsovername in de multifunctionele landbouw is een betrekkelijk nieuw fenomeen, omdat veel bedrijven pas één generatie geleden zijn gestart. De overname van een multifunctionele landbouwbedrijf is anders dan die van een gangbaar landbouwbedrijf, ...
help
Communiceren met uw omgeving : effectieve maatschappelijke communicatie helpt bij het plannen van bedrijfsveranderingen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vijn, M. \ Alebeek, F. van \ Dekking, A. \ 2011
Wie zijn landbouwbedrijf wil uitbreiden of veranderen, krijgt te maken met verschillende partijen (buren, gemeente, accountmanager bij de bank) bij wie draagvlak voor de plannen gecreëerd moet worden. Een werkboek van PPO Wageningen UR kan daarbij he ...
help
Innovatienetwerk Waardewerken : acht jaar pionieren in de multifunctionele landbouw [Boek]
Dekking, A. \ Migchels, G. \ cop. 2011
Deze brochure kijkt terug op de hoogtepunten van acht jaar Waardewerken, het innovatienetwerk van pioniers in de multifunctionele landbouw. We laten zien wat dit netwerk gebracht heeft en wat anderen er van kunnen leren. Het ministerie van EL&I heeft ...
help
Praktijkcasus Agromere t.b.v. opleiding Natuur, Economie en Leefomgeving [Boek]
Dekking, A. \ [ca. 2011]
In dit project is het ontwerpproces uitgevoerd waarin men vanuit een aantal uitgangspunten steeds meer in detail de functie Stadslandbouw heeft vormgegeven. De praktijkcasus volgt dit proces stapsgewijs. Iedere stap biedt aanknopingspunten om met een ...
help
Duurzaamheidsprestaties op het gebied van natuur en landschap : deelstudie van duurzaamheidprestaties van de Nederlandse biologische landbouw [Boek]
Alebeek, F. van \ Dekking, A. \ 2011
Doel van deze rapportage is om zichtbaar te maken hoe de Nederlandse biologische landbouw presteert op het thema Natuur en Landschap ten opzichte van de gangbare landbouw. De prestaties met betrekking tot Natuur en Landschap worden per schaalniveau ( ...
help
Staalkaarten stadslandbouw+ : ontwikkelstrategieën om te komen tot stadslandbouw in Almere [Boek]
Jansma, J.E. \ Veen, E. \ Dekking, A. \ Vijn, M. \ Sukkel, W. \ Schoutsen, M. \ Visser, A. \ Boxtel, M. van \ Wieringa, H. \ 2011
Dit rapport verkent de vraag hoe stadslandbouw economisch, ecologisch en sociaal gezien kan bijdragen aan de ambities van Almere Oosterwold. De vraag concentreert zich rond mogelijke bedrijfstypen, mogelijke verbindingen met de stad, organisatievorme ...
help
Communiceren met uw omgeving : werkboek voor plattelandsondernemers [Boek]
Alebeek, F. van \ Dekking, A. \ Vijn, M. \ cop. 2011
Dit werkboek is geschreven voor agrarische ondernemers met een plan of idee om hun bedrijf uit te breiden, nieuwe activiteiten op te starten, enz.. Met dit werkboek helpen we om naar de omgeving van uw bedrijf te kijken. Met andere woorden: wat betek ...
help
Meer multifunctionele takken bij biologische bedrijven : opmerkelijke verschillen met gangbare bedrijven : handel en afzet \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vijn, M. \ Visser, A. \ Dekking, A. \ 2010
In opdracht van het Ministerie van LNV heeft PPO Wageningen UR een enquête uitgevoerd onder 117 multifunctionele landbouwbedrijven. Dit zijn bedrijven die naast hun agrarische tak aan natuurbeheer, recreatie, educatie, huisverkoop, zorg of aan kinder ...
help
Echt contact tussen boer, burger en bestuurder : Praktijkdag Stadslandbouw geeft kansen en uitdagingen aan \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Saat, T. \ Boxtel, M. van \ Dekking, A. \ 2010
Geitenhouder Wim van Rijn van boerderij 't Geertje in Zoeterwoude en stadsboer Age Opdam van de Genneperhoeve in Eindhoven vertellen hoe hun bedrijf is opgezet. Tijdens de Praktijkdag Stadslandbouw is gekeken naar nieuwe kansen en uitdagingen.
help
Het thema biodiversiteit binnen het project "Echt Overijssel!" : resultaten voor 2010 [Boek]
Alebeek, F. van \ Dekking, A. \ 2010
Echt Overijssel! werkt toe naar regionale (voedsel)productie in een natuurlijk sterke omgeving, met hoge agrobiodiversiteit. Het is een samenwerkingsproject waarin een twintigtal ondernemers streven naar regionale (voedsel)productie in een natuurlijk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.