Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Dekking
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Pivotal Position for Large-Scale Urban Agriculture in Bottom-Up Development in Almere \ Urban agriculture magazine / Resource Centre for Urban Agriculture (RUAF) [Artikel]
Jansma, J.E. \ Dekking, A.J.G. \ 2016
help
Evaluatie tijdelijke regeling bijdragen onderwerken graanresten : onderdeel onderzoek naar alternatieven [Boek]
Visser, A.J. \ Spruijt, J. \ Timmer, R.D. \ Schotman, A.G.M. \ Dekking, A.J.G. \ Groten, J.A.M. \ Buij, R. \ Melman, Th.C.P. \ 2016
help
De Waardewerken bedrijfscoach : studie naar de haalbaarheid en opzet van een structuur voor de Waardewerken bedrijfscoach : waardewerkers die ervaren of startende ondernemers coachen [Boek]
Dekking, A.J.G. \ Holster, H.C. \ Migchels, G. \ 2014
Professionele MFL ondernemers (netwerk Waardewerkers) kunnen als bedrijfscoach individueel bijdragen aan de ontwikkeling van de MFL landbouwsector.
help
Junior Waardewerken: jonge agrarische ondernemers met een brede blik vooruit : over het ontstaan, het functioneren en de toekomst van een netwerk van jonge agrarische ondernemers met een multifunctioneel bedrijf [Boek]
Vijn, M. \ Dekking, A.J.G. \ Mul, M. \ 2011
Junior Waardewerken heeft als doel het verkrijgen van inzicht in de kennisvragen en motivatie van jonge agrarische ondernemers die een multifunctioneel bedrijf hebben of hier over nadenken. Dit rapport gaat in op de vorming, ontwikkeling, uitvoering ...
help
Verkenning grondconstructies voor de biologische landbouw : pilot Harenkarspel [Boek]
Dekking, A.J.G. \ Jong, D. de \ Vijn, M.P. \ Jansma, J.E. \ 2011
Een van de knelpunten in de biologische landbouw is de continuïteit van de gronden die nu in gebruik zijn. De biologische ondernemers zitten verspreid over het gehele land. Dit betekent een versnippering van areaal. Dit onderzoek tracht inzicht te kr ...
help
Keukentafelgesprekken Waardewerken : een verslag over de uitkomsten van de keukentafelgesprekken gehouden met de Waardewerkers in het voorjaar van 2010, n.a.v. de zorgpunten van de Taskforce over de sector [Boek]
Dekking, A.J.G. \ Jong, D. de \ Kamstra, J.H. \ Vos, A.C.M. de \ 2010
In het praktijknetwerk Waardewerken werken multifunctionele ondernemers samen met onderzoekers van Wageningen UR aan de uitdaging om de multifunctionele landbouw verder te versterken en te ontwikkelen tot een professionele en krachtige sector. Tijden ...
help
Agromere : stadslandbouw in Almere, van toekomstbeelden naar het ontwerp = Urban agriculture in Almere, from future scenario towards design [Boek]
Jansma, J.E. \ Dekking, A.J.G. \ Migchels, G. \ Buck, A.J. de \ Ruijs, M.N.A. \ Galama, P.J. \ Visser, A.J. \ 2010
Het project Agromere verkende of (stads)landbouw een natuurlijk onderdeel zou kunnen worden van moderne stedelijke ontwikkeling. Om de kansen en belemmeringen van landbouw in de stad concreet te maken is Almere als case gekozen. Samen met een groep s ...
help
Prijsbeleid in de multifunctionele landbouw : haalbaarheidsstudie naar een ondersteunend instrument [Boek]
Dekking, A.J.G. \ Waal, B.H.C. van der \ 2010
In dit rapport wordt een onderzoek gepresenteerd naar de manier waarop multifunctionele ondernemers ondersteund kunnen worden bij het ontwikkelen van een prijsstrategie. Het blijkt dat bij navraag onder (groepen) multifinctionele boeren prijsverschil ...
help
Kennisbehoefte en wijze van informatievergaring bij multifunctionele ondernemers : resultaten van een internetenquête onder 117 multifunctionele landbouwbedrijven [Boek]
Visser, A.J. \ Kamstra, J.H. \ Dekking, A.J.G. \ 2010
Voor ondernemers die zich oriënteren op de multifunctionele landbouw of voor ondernemers die hun bestaande multifunctionele bedrijf verder willen ontwikkelen en professionaliseren is de juiste kennis en een goede toegang daartoe van groot belang. Om ...
help
Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw = Intersectoral collaboration in organic farming - Uitdagingen in praktijk [Boek]
Wit, J. de \ Iepema, G.L \ Smedling, F.W. \ Boekhoff, M. \ Dekking, A.J.G. \ 2005
help
Bedrijfseconomische perspectieven geïntegreerde akkerbouw : noordoostelijk zand- en dalgronden gebied [Boek]
Wolf, M. de \ Dekking, A.J.G. \ 2003
In samenspraak met akkerbouwers in het Noordoostelijke zand- en dalgrondengebied zijn twee herkenbare bedrijfsopzetten (bedrijfsomvang, bouwplan, bedrijfsuitrusting, bemesting en gewasbescherming) beschreven. Het PPO-agv heeft voor deze bedrijfsopzet ...
help
Biologisch bedrijfssystemenonderzoek op het OBS \ Biologische akkerbouw : centrale zeeklei [Hoofdstuk uit boek]
Dekking, A. \ 2002
Beschrijving van het onderzoek naar biologische bedrijfssystemen zoals dat vanaf 1979 op het proefbedrijf OBS Nagele (NO-polder) is gestart. Van biologisch-dynamisch bedrijf ontmengde het tot een akkerbouw/vollegrondsgroenteteelt bedrijf. Het onderzo ...
help
Samenvatting van de resultaten van het BD-bedrijfssysteem \ Biologische akkerbouw : centrale zeeklei [Hoofdstuk uit boek]
Dekking, A. \ 2002
De resultaten van het BD-bedrijfssysteem van proefbedrijf OBS Nagele zijn positief. De opbrengsten van de meeste teelten liggen niet ver af van de streefwaarden. Het bedrijf is economisch perspectiefvol; de hoeveelheid handwiedwerk is echter aan de h ...
help
Goede vruchtwisseling en klavers, basis voor bemesting \ Biologische akkerbouw : centrale zeeklei [Hoofdstuk uit boek]
Dekking, A. \ 2002
Verslag van de gevolgde bemestingsstrategie op OBS Nagele, het biologisch proefbedrijf voor de centrale zeeklei. Er worden goede teelttechnische en milieukundige resultaten behaald. Knelpunten zijn het te hoge kali-overschot, de stikstofbemesting van ...
help
Uien en peen nog probleem bij onkruidbestrijding \ Biologische akkerbouw : centrale zeeklei [Hoofdstuk uit boek]
Dekking, A. \ 2002
Verslag van onkruidbestrijding op proefbedrijf OBS Nagele. Onkruidbestrijding kost veel tijd. Nieuwe technieken en strategie leveren veel voordelen op, maar het resultaat is erg afhankelijk van het weer in het voorjaar.
help
Ziekten en plagen; biologisch niet schadevrij \ Biologische akkerbouw : centrale zeeklei [Hoofdstuk uit boek]
Dekking, A. \ 2002
Door een voortgaande optimalisatie is veel vooruitgang geboekt in het voorkomen van grondgebonden ziekten en plagen op proefbedrijf OBS Nagele. Toch is er nog sprake van opbrengstderving.
help
Perspectieven en vooruitblik \ Biologische akkerbouw : centrale zeeklei [Hoofdstuk uit boek]
Dekking, A. \ 2002
Beoordeling van het biologisch onderzoek op OBS Nagele. Het biologisch-dynamische proefbedrijf haalt op alle fronten goede resultaten. Grootste knelpunt blijft de hoeveelheid handwiedwerk.
help
PPO-bedrijfssystemen - no. 1: Biologische akkerbouw : centrale zeeklei [Boek]
Wijnands, F. \ Dekking, A.J.G. \ 2002
help
PPO-bedrijfssystemen - no. 4: Geintegreerde akkerbouw : centrale zeeklei [Boek]
Wijnands, F.G. \ Dekking, A.J.G. \ 2002
help
Geïntegreerde akkerbouw: vooral lagere milieubelasting \ PPO-bulletin. Akkerbouw [Artikel]
Smid, J. \ Dekkers, W.A. \ Dekking, A.J.G. \ 2001
In samenspraak met een klankbordgroep van akkerbouwers in het noordelijk kleigebied berekende PPO voor verschillende bedrijfstypen (graan; pootaardappelen; consumptieaardappelen) de bedrijfseconomische en milieutechnische resultaten van een geïntegre ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.