Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Dekking
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
PAS: meer milieutechniek bij stal naast natuurgebied \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wierenga, H. \ Boxtel, M. van \ Dekking, A. \ 2015
Boeren beheren steeds meer natuurgebieden door natuurbeheer te combineren met landbouw, recreatie of zorg. Tot voor kort zette dreigende ammoniakvervuiling elk plan van deze boeren voor bedrijfsontwikkeling op slot. De overheid bedacht een oplossing: ...
help
Op zoek naar klanten dichtbij : website brengt in Flevoland aanbod en vraag bij elkaar \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ Jansma, J.E. \ 2015
Lokaalvoedselflevoland.nl, PPO Wageningen UR en het Centrum voor Biologische Landbouw ontwikkelden rond Almere een website die agrarische bedrijven en consumenten met elkaar in contact brengt. Intussen is de site verbreed naar heel Flevoland, en doen ...
help
Communiceren met uw omgeving : effectieve maatschappelijke communicatie helpt bij het plannen van bedrijfsveranderingen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vijn, M. \ Alebeek, F. van \ Dekking, A. \ 2011
Wie zijn landbouwbedrijf wil uitbreiden of veranderen, krijgt te maken met verschillende partijen (buren, gemeente, accountmanager bij de bank) bij wie draagvlak voor de plannen gecreëerd moet worden. Een werkboek van PPO Wageningen UR kan daarbij he ...
help
Meer multifunctionele takken bij biologische bedrijven : opmerkelijke verschillen met gangbare bedrijven : handel en afzet \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Vijn, M. \ Visser, A. \ Dekking, A. \ 2010
In opdracht van het Ministerie van LNV heeft PPO Wageningen UR een enquête uitgevoerd onder 117 multifunctionele landbouwbedrijven. Dit zijn bedrijven die naast hun agrarische tak aan natuurbeheer, recreatie, educatie, huisverkoop, zorg of aan kinder ...
help
Echt contact tussen boer, burger en bestuurder : Praktijkdag Stadslandbouw geeft kansen en uitdagingen aan \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Saat, T. \ Boxtel, M. van \ Dekking, A. \ 2010
Geitenhouder Wim van Rijn van boerderij 't Geertje in Zoeterwoude en stadsboer Age Opdam van de Genneperhoeve in Eindhoven vertellen hoe hun bedrijf is opgezet. Tijdens de Praktijkdag Stadslandbouw is gekeken naar nieuwe kansen en uitdagingen.
help
Organische stof verdient meer aandacht : rekenmodel op internet geeft inzicht in uw eigen situatie \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 2003
In het langjarige bedrijfssystemenonderzoek op Vredepeel (zandgrond) en het OBS Nagele (kleigrond) is gebleken dat de afbraaksnelheid van organische stof in de bodem in biologische bedrijfssystemen hoger ligt dan de 2 procent die tot nu toe werd aang ...
help
Gras-klaver als turbomotor : teelttechnische en economische voordelen blijken aanzienlijk \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 2003
Sinds 1998 is gras-klaver (als vervanging van haver) opgenomen in het bouwplan van het biologisch-dynamisch bedrijf van het OBS te Nagele. De teelttechnische, milieukundige en bedrijfseconomische effecten van deze verandering. Zowel opbrengst als onk ...
help
Onkruidbestrijding op OBS : door optimalisatie onkruidbestrijding is nog veel winst te behalen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 2003
Overzicht van de ontwikkeling van de onkruidbestrijding op het biologisch-dynamische bedrijf van PPO-locatie OBS te Nagele, met in tabellen het bouwplan en de werktuigen voor onkruidbestrijding die ingezet worden in de verschillende gewassen, en in f ...
help
Phytophthora in de aardappelteelt : beperkte beheersmogelijkheden maximaal benutten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ Veerman, A. \ 2001
Mogelijke maatregelen om het effect van Phytophthora in de biologische aardappelteelt te beperken. De productie moet zo vroeg mogelijk gerealiseerd worden. Bij de voorbereiding van de teelt gaat het om vruchtwisseling, rassenkeuze, kwaliteit van het ...
help
Overschot is nog geen uitspoeling : stikstofuitspoeling op biologische bedrijven blijkt beperkt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 2001
In 1999 en 2000 werd op 14 biologische landbouwbedrijven op kleigrond de stikstofuitspoeling per bedrijf en per gewas bepaald door meting van de stikstofconcentratie in het drainwater gedurende het winterseizoen. Ondanks vaak hoge stikstofoverschotte ...
help
Grotere rijafstand vergroot succeskans graszaadteelt : PAV verkent mogelijkheden van biologische graszaadproductie \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Borm, G. \ Dekking, A. \ 2000
Knelpunten in de teelt van biologisch graszaad (Engels raaigras), en aandachtspunten in het onderzoek op dit gebied van PAV-OBS (Nagele), o.a. mechanische onkruidbestrijding en opbrengsten bij ruimere afstanden tussen de rijen, (stikstof)bemesting me ...
help
Kosten in biologische bietenteelt zijn nog een knelpunt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1999
Rassenkeuze, ziekterisico's, vruchtwisseling, bemesting, planten m.b.v. paperpots, onkruidbestrijding, opbrengst en kwaliteit, en een saldoberekening (in vergelijking met gangbaar) voor de biologische bietenteelt op PAV-ZON locatie Vredepeel
help
Vroeg rooien nog steeds het devies bij Rhizoctonia problemen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1999
Antagonisten kunnen effect hebben bij de beheersing van Rhizoctonia solani in de pootaardappelteelt. Het proefbedrijf OBS in Nagele heeft onderzoek gedaan naar het optimale toedieningstijdstip in het voorjaar, tijdens de warmtestoot en/of tijdens het ...
help
Planten zaaiuien brengt alleen onder optimale omstandigheden meer op \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1999
Op proefbedrijf OBS te Nagele is het planten van zaaiuien vergeleken met ter plaatse zaaien. Er is onderzoek gedaan naar optimale plantdichtheid, aantal uienplantjes per pot, planttijdstip, oogstopbrengsten, benodigde uren handwieden, en de productie ...
help
Nitraatgehalte industriepeen is beperkt houdbaar \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1999
Uit de resultaten van het bedrijfssystemenonderzoek op de PAV-locatie OBS in Nagele (NOP) blijkt dat vooral de rassenkeuze en in mindere mate het bemestingsniveau (bepaald door voorvrucht, braak en/of groenbemester) invloed hebben op het nitraatgehal ...
help
Zwarte vlekken in peen niet rasafhankelijk : PAV presenteert resultaten rassenvergelijking B-peen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1999
Resultaten van een rassenvergelijking met veel geteelde B-peenrassen op PAV-locatie OBS in Nagele (NOP). Achtereenvolgens de kenmerken voor loof, kwaliteit, gebreken en opbrengst. De kwaliteit van het zaaizaad is van belang voor het voorkomen van zwa ...
help
Peenteelt 1997 verliep allerminst vlekkeloos \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1998
Results of variety trials with storage carrots on two experimental farms (biodynamic and ecological, OBS/Nagele and OBS/Lelystad, respectively). Seed quality proved to be an important factor for the quality of the product, especially with regard to d ...
help
Buitenlandse zomertarwerassen onderzocht \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1997
Growth characteristics, disease resistance, baking quality and yields of some foreign summer wheat varieties tested for biological cultivation under Dutch circumstances in the years 1995, 1996 and 1997 at the experimental farm OBS (Nagele, Noordoostp ...
help
Goede ervaringen opgedaan met vingerwieder \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1997
Results of practical research on improvement of weed control and reduction of the amount of hand weeding in onion culture. Onions were planted in pots, and experiments with new implements for mechanical weed control were performed. The effects on wee ...
help
Veel variatie in B - peen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Dekking, A. \ 1997
Nine varieties of carrot were tested on their suitability for biological cultivation. The field trials were performed on two types of soil, sandy loam and loam
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.