Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Fortuin
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Trendanalyse en opzet waterkwaliteitsmeetnet Waterschap Scheldestromen \ H2O online [Artikel]
Dam, H. van \ Fortuin, A. \ Scheppingen, Y. van \ Brand, R. \ Kruijff, C. \ 2013
Per 1 januari 2011 zijn de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen samengegaan in waterschap Scheldestromen. De chemische en biologische waterkwaliteits-meetnetten van de voormalige waterschappen moeten daarom op elkaar worden afgestemd e ...
help
Palingbrood goed voor de waterkwaliteit \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Fortuin, A. \ 2010
Palingbrood, kun je dat eten? Op Schouwen-Duiveland is het inderdaad een lekkernij. Maar er bestaat ook een mosdiertje, dat de naam palingbrood (Electra crustulenta) draagt. Deze diertjes zijn zogenaamde koloniediertjes, die in de brakke wateren van ...
help
Visstandbemonstering Randmeren-Oost 2007 [Boek]
Fortuin, R. \ 2007
De visstand in de Randmeren-Oost wordt sinds 1990 regelmatig (meestal jaarlijks) bemonsterd. In voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de bemonstering van september 2007. In alle meren is in 2007 een afname van het visbestand ten opzichte v ...
help
Herstelmaatregelen in een aantal brakke watersystemen \ De levende natuur [Artikel]
Fortuin, A.W. \ 2004
In dit artikel drie voorbeelden van herstelprojecten in brakke wateren, die in de afgelopen tien jaar zijn uitgevoerd en waarbij baggeren één van de belangrijkste maatregelen was. Het betreft: het Katse Gat (kleine ingedamde zeearm); de aan elkaar ge ...
help
Een bredere aanpak in de evaluatie van oppervlaktewaterkwaliteit : we moeten de ruimte in! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Frapporti, G. \ Knoben, R.A.E. \ Willemse, L. \ Fortuin, A. \ 1999
Pleidooi voor het meer ruimtelijk gespreid inrichten en evalueren van meetnetten voor oppervlaktewaterkwaliteit. De evaluatie van de meetnetinformatie moet ondersteund worden met multi-variate statistische methoden
help
Natte natuur tussen wal en schip?! : verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Subgroep Standaardisatie [Congresverslag]
Friedrich, J.C. \ Fortuin, A. \ Fellinger, M. \ 1997
help
Rammekenskreek, herstelmaatregelen in een meromictisch systeem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruning, C. \ Fortuin, A.W. \ 1997
help
Effecten van oeverbescherming in Veersemeer en Grevelingen op de bodemflora en -fauna [Boek]
Fortuin, A.W. \ 1996
Inventarisatie van de flora en fauna in de omgeving van een aantal oeverbeschermingstypen in Veerse Meer en Grevelingen. Oeverbescherming is nodig om golferosie tegen te gaan bij droogvallende platen.
help
Brakke binnenwateren het beschermen waard \ De levende natuur [Artikel]
Krebs, B.P.M. \ Fortuin, A.W. \ Boeyen, J.H.W.M. \ 1995
help
Verslag van een globale onderwater survey van het westelijke deel van de West-Kapelsche kreek op Walcheren [Boek]
Waijers, M.M.J. \ Fortuin, A.W. \ 1993
help
Verslag van bevindingen na een vergelijkende onderwaterverkenning in: Rammekenskreek, Diepe Gat, Westkapelse Kreek [en] Schelphoek [Boek]
Bink, E.N. \ Engelsma, F.J. \ Fortuin, A.W. \ 1992
help
Het gebruik van de stormvloedkering bij de afbouwwerkzaamheden in de Oosterschelde : effecten van een aantal sluitingsscenario's op bodemdieren [Boek]
Fortuin, A.W. \ Meijboom, A. \ Wolf, L. de \ 1989
help
De ontwikkeling en bescherming van oevers in afgesloten zeearmen : samenvatting van de morfologische en biologische evaluatiestudies in Veerse Meer en Grevelingenmeer [Boek]
Fortuin, A. \ Adriaanse, L. \ Consemulder, J. \ Coossen, J. \ 1989
V66r de afsluiting stonden de schorren, slikken en platen van Veerse Meer en Grevelingenmeer onder invloed van een getijverschil van enkele meters en sterke getijstromen. De hierdoor en door golven veroorzaakte erosie en sedimentatie hielden elkaar m ...
help
Nieuwe dijkbekledingsmaterialen in getijdewateren, pilotstudy [Boek]
Fortuin, A.W. \ 1989
De laatste jaren is er een verandering gekomen in de materialen die traditioneel door de RWS bij weg- en waterbouw werden gebruikt. Steeds meer wordt uit industrie afkomstige materialen gebruikt, zoals industrieslakken, vliegas en voor hergebruik in ...
help
De oevervegetaties van het Veersemeer en de Grevelingen en de effecten van oeverbescherming [Boek]
Fortuin, A.W. \ Adriaanse, L.A. \ 1989
Als onderdeel van het onderzoeksprojekt OEVERS van Rijkswaterstaat naar de invloed van oeverbeschermingsmaatregelen op de ontwikkeling van de oevers van afgesloten zeearmen is de vegetatie op een aantal plaatsen langs de oevers van het Veersemeer en ...
help
Dichtheden en biomassa van de belangrijkste bodemdieren van het Hollandsch Diep en Haringvliet in 1983 [Boek]
Fortuin, A.W. \ 1985
In 1983 werd een onderzoek gedaan aan de bodemfauna van het Haringvliet en Hollandsen Diep. Hiertoe werd er in maart en september een bemonstering gehouden. In totaal werden er per keer 65 trekken met een oesterkor gedaan om grote schelpdieren te ver ...
help
Samenstelling, verspreiding, aantallen en biomassa van het macrozoobenthos in het Volkerak-Oosterschelde estuarium in de periode 1959 t/m 1976 [Boek]
Fortuin, A.W. \ 1981
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.