Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 228

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Hofman
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Zuid-Limburgs oppervlaktewater bevat verrassend veel medicijnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ Tolkamp, H. \ Laak, T. ter \ Huiting, H. \ Hofman-Caris, R. \ Diepenbeek, P. van \ 2013
Hoe ernstig is het met de geneesmiddelen in het oppervlaktewater? En wat kunnen we doen om ze terug te dringen? Om deze vragen ging het tijdens twee onderzoeken die zijn uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute met ondersteuning van STOWA. B ...
help
Drogestof opname uit weidegras : dynamisch beweiden, weer of geen weer [Studentenverslag]
Hofman, H. \ Verlaan, J. \ 2013
De melkveehouders uit het praktijknetwerk willen meer grip krijgen op het beweiden van hun melkvee. Eén van de vragen die ze hebben is: hoeveel kg ds uit vers gras neemt het melkvee op tijdens de beweidingsuren? Vanuit deze vraag is de volgende hoofd ...
help
Geneesmiddelen in de waterketen in Limburg: herkomst en effect \ H2O online [Artikel]
Hofman, J. \ Laak, T. ter \ Tolkamp, H. \ Diepenbeek, P. van \ 2013
In de Maas, de Zuid-Limburgse beken en het Lateraalkanaal varieert de gemiddelde concentratie van geneesmiddelen en afbraakproducten van 7-27 µg/l. De tien stoffen met de hoogste concentraties bepalen voor 90% de vracht. Het antidiabeticum metformine ...
help
Terugdringen van geneesmiddelen in de waterketen van Limburg \ H2O online [Artikel]
Hofman, J. \ Tolkamp, H. \ Laak, T. ter \ Huiting, H. \ Hofman-Caris, R. \ Diepenbeek, P. van \ 2013
In de Maas en een aantal beken in Zuid-Limburg zijn relatief hoge concentraties geneesmiddelen en afbraakproducten hiervan aangetroffen. Vanwege de mogelijke ecologische effecten en vanwege de drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater hebben deze stof ...
help
Affiniteitsadsorptie in de waterzuivering \ H2O online [Artikel]
Bauerlein, P. \ Voogt, P. de \ Hofman, R. \ 2013
Polaire stoffen, zoals medicijnen of drugs, worden steeds vaker aangetroffen in het milieu. Het aantal stoffen en hun concentraties zullen in de toekomst nog hoger worden door de vergrijzing. Drugs en medicijnen zijn moeilijk uit het water te zuivere ...
help
Combining water and energy supply [Boek]
Brolsma, R. \ Boderie, P. \ Graaff, M. de \ Bonte, M. \ Brand, R. \ Wit, J. de \ Hofman, J. \ 2013
A conceptual framework is provided to determine 1) the heat demand of an urban area, 2) the heat yield of the urban water system, and 3) the heat storage capacity of the urban aquifer system. This framework is applied to a 19th century mainly residen ...
help
Visies van waterbedrijven op waterbehandeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, R. \ Kappelhof, J. \ Schurer, R. \ Groenendijk, M. \ 2012
Tijdens de jaarlijkse werkbijeenkomst van de Programmabegeleidingscommissie (PBC) Waterbehandeling, onderdeel van het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven, en KWR Watercycle Research Institute gaven deze keer niet de onderzoekers maar de b ...
help
Uniforme methode voor normeren voorlandkeringen [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuijper, B. \ Kolen, B. \ Hofman, P.J. \ 2012
Een nieuwe methode voor het normeren van voorlandkeringen (keringen voor buitendijkse gebieden) gaat uit van de overstromingskans. Dit geeft meer inzicht in het werkelijke veiligheidsniveau. De richtlijn is toegepast bij een pilotstudie voor de polde ...
help
Projectrapportage Coöperatief pootvis productiecentrum voor de Nederlandse mariene viskweek sector [Boek]
Poelman, M. \ Rurangwa, E. \ Hofman, A. \ Dubbeldam, M. \ Broekhoven, B. van \ 2012
Het doel van dit project is het demonstreren van de haalbaarheid van een coöperatief productiecentrum voor tarbot en tong pootvis ten behoeve van de Nederlandse platviskweek sector. De rapportage gaat voornamelijk in op de kennisvragen m.b.t. de kost ...
help
De Nederlandse waterketen kan energie opleveren : overzicht en potentieel van energie in de Nederlandse waterketen \ WT-afvalwater [Artikel]
Roest, K. \ Hofman, J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2011
Een substancieel deel van de energie die in de waterketen wordt gebruikt, is de thermische energie die wordt gebruikt om water te verwarmen. Per Nederlander kost het verwarmen van het gebruikte water ongeveer 94 W, terwijl slechts 26,5 W per Nederlan ...
help
Mitigation options for reducing nutrient emissions from agriculture : a study amongst European member states of Cost action 869 [Boek]
Schoumans, O.F. \ Chardon, W.J. \ Bechmann, M. \ Gascuel-Odoux, C. \ Hofman, G. \ Kronvang, B. \ Litaor, M.I. \ Lo Porto, A. \ Newell-Price, P. \ Rubæk, G. \ 2011
The Water Framework Directive (WFD) requires improvement to the quality of surface water and groundwater. In the past many measures have been implemented to reduce the contribution of point sources, and as a result diffuse pollution from agricultural ...
help
Nanotechnologie in de drinkwatersector toekomstmuziek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leerdam, R. van \ Nederlof, M. \ Hofman, J. \ Schurer, R. \ Palmen, L. \ Wetering, S. van de \ 2011
Hoe kan nanotechnologie toegepast worden in de watersector? Daar draaide het om tijdens de eerste internationale IWA Specialist Conference 'Applications of Nanotechnologie in the Water Sector'. De conferentie in het Zwitsere Ascona was georganiseerd ...
help
Watersector richt zich bij NanoNextNL op waterzuivering én risico's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Laak, T. ter \ Hofman, J. \ Wezel, A. van \ Lammertink, R. \ Sips, A. \ 2011
Het onlangs begonnen onderzoeksprogramma NanoNextNL stimuleert met subsidie van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie innovatie op het gebied van nanotechnologie in Nederland. Ook de watersector is betrokken bij dit programma. D ...
help
Water and energy as inseparable twins for sustainable solutions \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Hofman, J. \ Hofman-Caris, R. \ Nederlof, M. \ Frijns, J. \ Loosdrecht, M. van \ 2011
Although the water cycle is only a minor contributor to the energy demand in society, it is a matter of good housekeeping to minimize the energy need within a sustainable water cycle. Wastewater treatment should not only be applied to purify the wate ...
help
Lek membraan met meerdere methoden te ontdekken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hofman-Caris, R. \ Hofman, J. \ 2010
Bij de toepassing van membraanfiltratie voor desinfectie van water is het voorkomen van lekkage in de membranen van groot belang. Er zijn diverse technieken, offline en online, om vezelbreuk bij membranen in een vroeg stadium op te sporen.
help
Water en energie als onafscheidelijke tweeling in de watercylus [: thema De waterketen] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hofman, J. \ Hofman-Caris, R. \ Nederlof, M. \ Frijns, J. \ 2010
Ondanks dat de watercylcus slechts een klein deel van het totale energieverbruik uitmaakt, is het minimaliseren van het energieverbruik essenteel voor een duurzame watercylcus. De behandeling van afvalwater zal daarom niet alleen op de effluentkwalit ...
help
Feasibility study of combined ozone and UV systems (DOPFR-UV) : literature study and lab experiments on bromate formation [Boek]
Hofman, C.H.M. \ Harmsen, D.J.H. \ Leerdam, R. van \ 2010
Bromide levels in natural waters are highly variable. In this project the bromate formation in the Dissolved Ozone Plug Flow Reactor (DOPFR-UV) was studied in a set-up, where it is possible to vary the time between ozone dosage and UV application, th ...
help
Behandeling van urine, locaal en mobiel? of toch centraal? [Boek]
Vliet, H. van \ Hofman, J. \ Roest, K. \ 2010
Deze deelrapportage geeft inzicht in de mogelijkheden om apart ingezamelde urine mobiel, decentraal of centraal te verwerken. Het doel was na te gaan of er verwerkingsmogelijkheden zijn waarmee: • De verwerking op kleine en mobiele wijze kan worden u ...
help
De Nederlandse watercyclus kan energie opleveren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, K. \ Hofman, J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2010
Een substantieel deel van de energie die in de watercyclus wordt gebruikt, is de thermische energie (warmte) die in het water wordt gebracht. Per jaar per Nederlander kost het verwarmen van het gebruikte huishoudelijk water 93,6 Watt, veel meer dan d ...
help
Verbeteren van drinkwaterinstallaties met computermodellering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wols, B. \ Hofman, J. \ Uijttewaal, W. \ Dijk, H. van \ 2010
De energie-efficiëntie van drinkwaterzuiveringsinstallaties wordt grotendeels bepaald door de stroming van het water. In het bijzonder voor desinfectieprocessen, waarbij UV en/of ozon gebruikt worden, is de hydrodynamica van groot belang. Het gebruik ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.