Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Koffijberg
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Watervogels in Nederland in 2012/2013 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Kleefstra, R. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2015
In dit rapport komen watervogel- en slaapplaatstellingen aan de orde die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2012 tot en met juni 2013. Het betreft maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tel ...
help
Watervogels in Nederland in 2010/2011 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2013
In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2010 tot en met juni 2011. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganz ...
help
Watervogels in Nederland in 2011/2012 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Kleefstra, R. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2013
Dit rapport bespreekt watervogeltellingen uitgevoerd in Nederland van juli 2011 tot en met juni 2012. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzen en zwanenpleisterplaa ...
help
Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010 \ Limosa [Artikel]
Hornman, M. \ Roomen, M.W.J. van \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2012
Nederland is een watervogelland bij uitstek en het is dan ook niet verwonderlijk dat watervogeltellingen in ons land een lange traditie kennen. Van verschillende soorten is op enig moment van het jaar het grootste aandeel van de wereldpopulatie binne ...
help
Recente ontwikkelingen in het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland \ Limosa [Artikel]
Koffijberg, K. \ Hustings, F. \ Jong, A. de \ Hornman, M. \ Winden, E. van \ 2011
Zelfs voor geoefende vogelaars is het determineren van Taigarietganzen geen sinecure. Ons beeld van het voorkomen in Nederland wordt bovendien al een poos vertroebeld door tegenstrijdige berichten over de juiste kenmerken, waardoor gerapporteerde aan ...
help
Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Koffijberg, K. \ Beekman, J.H. \ Cottaar, F. \ Ebbinge, B.S. \ Jeugd, H.P. van der \ Nienhuis, J. \ Tanger, D. \ Voslamber, B. \ Winden, E. van \ 2010
Nergens anders in Europa vinden we zulke grote aantallen ganzen als in Nederland. Zachte winters en de combinatie van geschikte voedselbronnen en veilige slaapplaatsen maken van Nederland een ideaal winterverblijf. Hoewel ganzen de naam hebben tradit ...
help
Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen \ Limosa [Artikel]
Turnhout, C.A.M. van \ Winden, E. van \ Troost, G. \ Koffijberg, K. \ Hustings, F. \ 2009
Nederland kent een rijke traditie op het gebied van tellingen van zichtbare vogeltrek. Mede door de toegankelijkheid en het gemak waarmee trektellingen tegenwoordig online kunnen worden ingevoerd en bekeken, worden meer trektellingen dan ooit uitgevo ...
help
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten - Deelrapport 5: Invloed opvangbeleid op de verspreiding van overwinterende ganzen en smienten binnen Nederland [Boek]
Jeugd, H. van der \ Winden, E. van \ Koffijberg, K. \ 2008
De toenemende schade aan landbouwgewassen die de foeragerende vogels veroorzaken waren aanleiding om nieuw beleid te ontwikkelen ten aanzien van de opvang van de overwinterende populaties. In deze studie wordt onderzocht hoe de populatie overwinteren ...
help
Watervogels in Nederland in 2004 / 2005 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Roomen, M. van \ Winden, E. van \ Koffijberg, K. \ Ens, B. \ 2006
Deze rapportage van meetnet watervogels is samengesteld in het kader van het netwerk ecologische monitoring. Waarin samenwerken: CBS, LNV, RIZA, RIKZ, Vogelbescherming Nederland, en SOVON. In dit rapport wordt verslag gedaan van de watervogeltellinge ...
help
Watervogels in de Nederlandse Waddenzee in 1996/97 met een samenvattend overzicht van integrale tellingen in 1990/1-1995/96 [Boek]
Koffijberg, K. \ Koks, B. \ Roomen, M. van \ Winden, E. van \ 1999
help
Ganzen en zwanen in Nederland : een overzicht van de pleisterplaatsen in de periode 1985-94 : achtergronddocument ESV Graslanden [Boek]
Koffijberg, K. \ Voslamber, B. \ Winden, E. van \ 1997
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.