Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 90 / 90

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Koffijberg
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Watervogels in Nederland in 2016/2017 [Boek]
Hornman, Menno \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Kleunen, André van \ Soldaat, Leo \ 2019
help
Broedvogels in Nederland in 2017 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Boer, Vincent de \ Deuzeman, Symen \ Diek, Harvey van \ Jong, Albert de \ Kleunen, André van \ Marx, Lara \ Schoppers, Jan \ Teunissen, Wolf \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2019
help
Hoogwatertellingen op de Rottums in 2006/07-2016/17 [Boek]
Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ 2019
De niet voor publiek toegankelijke eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin vervullen in de oostelijke Waddenzee een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats. De drie eilanden spelen hierbij een favoriete rol: ze liggen dichtbij de foer ...
help
Broedvogelmonitoring op de Rottums in 2006-2017 [Boek]
Postma, Jelle \ Koffijberg, Kees \ 2019
Voor veel soorten broedvogels is het Waddengebied van groot belang, waaronder diverse Rode Lijstsoorten, en voor 13 soorten broedvogels is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. De kwelders, duinen en strandvlaktes in combinatie met omliggende ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Nienhuis, J. \ Oosterbeek. K. \ Postma, J. \ 2018
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Tien vogelsoorten worden gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. Het repr ...
help
Zomerganzen in Friesland in 2016-2018 [Boek]
Koffijberg, Kees \ Boer, Vincent de \ 2018
help
Watervogels in Nederland in 2015/2016 [Boek]
Hornman, Menno \ Koffijberg, Kees \ Winden, Erik van \ Els, Paul van \ Klaassen, Olaf \ Kleunen, André van \ Schoppers, Jan \ Slaterus, Roy \ Turnhout Chris van \ Vergeer, Jan-Willem \ 2018
help
Broedvogels in Nederland in 2016 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Slaterus, Roy \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ Deuzeman, Siemen \ Kleunen, André van \ Koffijberg, Kees \ Marx, Lara \ Teunissen, Wolf \ Schoppers, Jan \ Turnhout, Chris van \ Zoetebier, Dirk \ Jeugd, Henk van der \ 2018
help
‘Maaien is moorden!’ : gefaseerd maaien veel beter voor biodiversiteit \ Stadswerk magazine [Artikel]
Koffijberg, M. \ 2018
Bermbeheer is een hot issue. Want bermen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de insectenstand. Maar waar sommige burgers klagen als het maaien te vroeg gebeurt en alle kruiden verdwijnen, klagen anderen als het gras te lang blijft ...
help
Vlinderidylles : bloemrijk grasland waar insecten van profiteren \ Stadswerk magazine [Artikel]
Koffijberg, M. \ 2018
Vlinderidylles zijn razend populair. Meer dan dertig gemeenten legden ze de laatste vijf jaar aan en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben er nog eens twintig in voorbereiding. Kars Veling van de Vlinderstichting gunt uiteraard elke geme ...
help
Kansen scheppen voor de kwartelkoning [Brochure]
Koffijberg, K. \ 2017
De kwartelkoning is een vogel die omgeven is met geheimzinnigheid. Een buitenbeentje dat, meer nog dan weidevogels, gebaat is bij late maaidata
help
Spelen en flaneren tussen 7000 zonnepanelen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Koffijberg, M. \ 2017
Het Solarpark in Hengelo is een zonne-energiepark waar ook gespeeld, gewandeld en geflaneerd kan worden. Bij het ontwerp is gestreefd naar ruimte voor veel biodiversiteit.
help
Ganzenoverlast, perceptie en oplossingen \ De levende natuur [Artikel]
Melman, D. \ Buij, R. \ Koffijberg, K. \ 2017
Overwinterende ganzen trekken in het beleid veel aandacht. Met name in de noordelijke provincies houdt de toename van de brandgans (Branta leucopsis) de gemoederen bezig. De provincies streven een beleid na dat overlast voor boeren en voldoen aan int ...
help
Status van Grauwe Gans en Grote Canadese Gans in de provincie Groningen in het zomerhalfjaar [Boek]
Voslamber, B. \ Koffijberg, K. \ 2017
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee : resultaten 2015-2016 en trends in broedsucces in 2005-2016 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Nienhuis, J. \ Schekkerman, H. \ Oosterbeek, K. \ Postma, J. \ 2017
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Maatschappelijke kosten en baten van overwinterende ganzen in Noord-Nederland [Boek]
Buij, R. \ Jansman, H. \ Clement, J. \ Schrijver, R.A.M. \ Melman, Th.C.P. \ Koffijberg, Kees \ Blanken, Harm \ Martens, Susan \ 2017
help
PIONIEREN : jaarmagazine over het democratisch samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden [Boek]
Kuijper, Florien \ Salverda, Irini \ Kruit, Jeroen \ Koffijberg, Miranda \ Neefjes, Marcel \ 2017
help
Broedvogels in Nederland in 2015 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2017
help
Certificaten en collectieven : wijzigingen in het nieuwe SNL-subsidiestelsel voor particuliere natuurbeheerders \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Koffijberg, M. \ 2016
De spelregels voor particuliere beheerders om natuursubsidie te krijgen binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) veranderen per 1 januari 2017. Iedereen moet SNL-gecertificeerd zijn, en wie voor minder dan een minimum aantal hectares subs ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014 [Boek]
Koffijberg, K. \ Cremer, J.S.M. \ Boer, P. de \ Postma, J. \ Oosterbeek, K. \ 2016
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke leefgebieden en voedselgroe ...
help
Breeding birds in trouble: a framework for an action plan in theWadden Sea [Boek]
Koffijberg, Kees \ Frikke, John \ Hälterlein, Bernd \ Reichert, Gundolf \ Andretzke, Hatmut \ 2016
help
Broedvogels in Nederland in 2014 [Boek]
Boele, Arjan \ Bruggen, Joost van \ Hustings, Fred \ Koffijberg, Kees \ Vergeer, Jan-Willem \ Meij, Tom van der \ 2016
help
Broedvogels van Noord-Friesland buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen \ Limosa [Artikel]
Bos, D. \ Engelmoer, M. \ Feddema, J. \ Koffijberg, K. \ 2015
Er is 15 jaar protest voor nodig geweest om de buitendijkse gronden in het Friese deel van de Waddenzee te behoeden voor verdere inpoldering. Mede op basis van de belangrijke vogelwaarden is Noord-Friesland Buitendijks een beschermd natuurgebied gewo ...
help
Broedvogels in Nederland in 2013 \ Broedvogels in Nederland in ... / [SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenw. met het Centraal Bureau voor de Statistiek] [Jaarverslag]
Boele, A. \ Bruggen, J. van \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Vergeer, J.-W. \ Meij, T. van der \ 2015
Het monitoren van broedvogels door Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon) begon in de jaren zeventig met twee atlasprojecten. Vanaf 1984 is een deel van het onderzoek, naar min of meer algemene broedvogelsoorten, met de komst van het Broedvogel Monit ...
help
Watervogels in Nederland in 2012/2013 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Kleefstra, R. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2015
In dit rapport komen watervogel- en slaapplaatstellingen aan de orde die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2012 tot en met juni 2013. Het betreft maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tel ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013 [Boek]
Koffijberg, K. \ Boer, P. de \ Hustings, F. \ Kleunen, A. van \ Oosterbeek, K. \ Cremer, J.S.M. \ 2015
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Naar een effectief en internationaal verantwoord beheer van de in Nederland overwinterende populatie Kolganzen [Boek]
Jongejans, Eelke \ Nolet, Bart A.. \ Schekkerman, Hans \ Koffijberg, Kees \ Kroon, Hans de \ 2015
Het aantal Kolganzen dat in Nederland overwintert is sinds 1960 sterk gegroeid tot ruim 800 000. De combinatie van gewasschade door Kolganzen en hun beschermde status was reden voor een opdracht van het Faunafonds tot onderzoek naar effectieve en ver ...
help
Vogels langs de randen van het wad : verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen [Boek]
Hut, R.M.G. van der \ Folmer, E.O. \ Koffijberg, K. \ Roomen, M. van \ Zee, E. van der \ Stahl, J. \ Boudewijn, T.J. \ 2014
De focus van het onderzoek ligt op vogelsoorten waarvan de Natura-2000 instandhoudings-doelstellingen niet gehaald worden en op andere bedreigde of ernstig bedreigde soorten. Vier soorten zijn uitgewerkt: één gericht op hoogwatervluchtplaatsen (Schol ...
help
Trendanalyses van vogels in de Waddenzee in het kader van de nieuwe gaswinningen over de periode 1990-2012 [Boek]
Ens, B.J. \ Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Marx, L. \ Bremer, L. van den \ Kleunen, A. van \ Roomen, M. van \ Winden, E.A.J. van \ 2014
Vijfde voortgangsrapportage van de monitoring van mogelijke effecten van bodemdaling op de vogels in de Waddenzee als gevolg van de nieuwe gaswinningen uit de velden Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog. De rapportage omvat een analyse van de trends i ...
help
Watervogels in Nederland in 2010/2011 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2013
In dit rapport worden de watervogeltellingen besproken die in Nederland werden uitgevoerd van juli 2010 tot en met juni 2011. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganz ...
help
Watervogels in Nederland in 2011/2012 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Hornman, M. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Klaassen, O. \ Kleefstra, R. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2013
Dit rapport bespreekt watervogeltellingen uitgevoerd in Nederland van juli 2011 tot en met juni 2012. Het gaat om maandelijkse tellingen in monitoringgebieden (meest wetlands, incl. Zoute Delta), maandelijkse tellingen op ganzen en zwanenpleisterplaa ...
help
Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur [Boek]
Koffijberg, K. \ Smit, C. \ 2013
De Nederlandse Waddenzee is het grootste aaneengesloten natuurgebied in ons land en vormt, samen met het Waddengebied in Duitsland en Denemarken, één van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Het gehele gebied is recent toegevoegd aan de lijst v ...
help
Zorgboer M/V [Boek]
Boerman, M. \ Koffijberg, M. \ Wijk, W. van \ 2012
In de glossy de Zorgboer m/v verhalen die laten zien hoe de sector landbouw en zorg en de groene onderwijssector in de afgelopen 2,5 jaar met elkaar hebben samengewerkt om de opleiding tot zorgboer neer te zetten.
help
Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010 \ Limosa [Artikel]
Hornman, M. \ Roomen, M.W.J. van \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Winden, E. van \ Soldaat, L. \ 2012
Nederland is een watervogelland bij uitstek en het is dan ook niet verwonderlijk dat watervogeltellingen in ons land een lange traditie kennen. Van verschillende soorten is op enig moment van het jaar het grootste aandeel van de wereldpopulatie binne ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2009 en 2010 [Boek]
Kleunen, A. van \ Boer, P. de \ Koffijberg, K. \ Oosterbeek, K. \ Nienhuis, J. \ Jong, M.L. de \ Smit, C.J. \ Roomen, M. van \ 2012
Sinds 2005 worden in de Waddenzee jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van een aantal karakteristieke kustbroedvogels. Hiervoor worden tien vogelsoorten gevolgd die representatief worden geacht voor specifieke habitats en voedselgroepen. ...
help
Effects of care farms : scientific research on the benefits of care farms for clients [Boek]
Elings, M. \ Koffijberg, M. \ 2012
Over the last years, the number of care farms has grown rapidly in Europe and beyond. Research was implemented to study how for example young people with behavioural problems or older people with dementia benefit from their stay on a care farm. And w ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009 \ Limosa [Artikel]
Boele, A. \ Dijk, A.J. van \ Hustings, F. \ Bruggen, J. van \ Koffijberg, K. \ Vergeer, J.W. \ Plate, C. \ 2011
In 2008 en 2009 gingen weer vele broedvogeltellers op pad om kolonievogels en zeldzame broedvogels in kaart te brengen. Een activiteit die vanaf 1992 jaarlijks plaatsvindt en naarmate tijdreeksen langer worden, nog steeds aan waarde wint. Tot de mees ...
help
Recente ontwikkelingen in het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland \ Limosa [Artikel]
Koffijberg, K. \ Hustings, F. \ Jong, A. de \ Hornman, M. \ Winden, E. van \ 2011
Zelfs voor geoefende vogelaars is het determineren van Taigarietganzen geen sinecure. Ons beeld van het voorkomen in Nederland wordt bovendien al een poos vertroebeld door tegenstrijdige berichten over de juiste kenmerken, waardoor gerapporteerde aan ...
help
Beschermd buitenleven : vijf zorgboeren over wonen op zorgboerderijen [Boek]
Ferwerda-van Zonneveld, R. \ Teenstra, E. \ Roest, A. \ Koffijberg, M. \ 2011
Het ‘in huis halen’ van mensen met een zorgvraag is een stap die je niet zo maar zet. Die moet heel goed overwogen worden. Belangrijk is van te voren al inzicht te hebben in wat er allemaal bij komt kijken. Wat zijn succes- en faalfactoren, welke ran ...
help
Effecten van zorglandbouw : wetenschappelijk onderzoek naar de meerwaarde van zorgboerderijen voor cliënten [Boek]
Elings, M. \ Koffijberg, M. \ 2011
Deze brochure biedt een overzicht van recent wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van zorglandbouw. Sommige studies zijn meer algemeen van aard, andere kijken naar de effecten voor een specifieke doelgroep zoals ouderen met dementie, jongeren ...
help
Een echte boerderij met een echte boer : de verbinding van agrarische productie met multifunctionele landbouw [Boek]
Schoutsen, M. \ Vijn, M. \ Koffijberg, M. \ 2011
Wat is nu precies de meerwaarde van een ‘echte’ boerderij bij kinderopvang, boerengolf, een camping, educatie-activiteiten of het verlenen van zorg? Hoe belangrijk is het dat het bedrijf een deel van zijn inkomsten haalt uit de productie van melk of ...
help
Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Koffijberg, K. \ Beekman, J.H. \ Cottaar, F. \ Ebbinge, B.S. \ Jeugd, H.P. van der \ Nienhuis, J. \ Tanger, D. \ Voslamber, B. \ Winden, E. van \ 2010
Nergens anders in Europa vinden we zulke grote aantallen ganzen als in Nederland. Zachte winters en de combinatie van geschikte voedselbronnen en veilige slaapplaatsen maken van Nederland een ideaal winterverblijf. Hoewel ganzen de naam hebben tradit ...
help
Broedende ganzen in Nederland \ De levende natuur [Artikel]
Voslamber, B. \ Jeugd, H.P. van der \ Koffijberg, K. \ 2010
Broedende ganzen zijn niet meer uit Nederland weg te denken. Tussen 1970 en 2008 nam het aantal broedvogels toe van 200 tot ruim 50.000 paar. Bestond de populatie in 1970 hoofdzakelijk uit grauwe ganzen, in 2008 werden 13 soorten ganzen als broedvoge ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2006 en 2007 \ Limosa [Artikel]
Dijk, A.J. van \ Hustings, F. \ Boele, A. \ Koffijberg, K. \ 2010
Jaarlijks worden kolonievogels en zeldzame broedvogels in beeld gebracht. In 2006 en 2007 leverde dat een aantal verrassingen op, waaronder de eerste Nederlandse broedgevallen van Zeearend, Witvleugelstern en Veldrietzanger en het tweede broedgeval v ...
help
Broedvogels in Nederland 2008 \ Broedvogels in Nederland in ... / [SOVON Vogelonderzoek Nederland in samenw. met het Centraal Bureau voor de Statistiek] [Jaarverslag]
Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ 2010
Nederland is door zijn afwisselende landschap met droge en natte natuur en zijn milde klimaat een belangrijk broedgebied voor veel bijzondere vogelsoorten. Tegelijkertijd kent Nederland een hoge bevolkingsdichtheid en verstedelijking. Dit schept bijz ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008 [Boek]
Kleunen, A. van \ Koffijberg, K. \ Boer, P. de \ Ninehuis, J. \ Camphuysen, P.J. vna \ Schekkerman, H. \ Oosterbeek, K.H. \ Jong, M.L. de \ Ens, B.J. \ Smit, C.J. \ 2010
Voor het derde en vierde opeenvolgende jaar werd het broedsucces van een aantal kustbroedvogels in de Waddenzee bepaald. Van Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief, alsmede van Kleine Mantelmeeuw en Noordse Stern werd informatie ...
help
Verbeterde toegang van informatie over vogeltrends in Natura2000-gebieden \ De levende natuur [Artikel]
Koffijberg, K. \ 2010
Onlangs zijn op www.sovon.nl gegevens toegankelijk gemaakt over de vogelontwikkelingen in Natura 2000-gebieden. Het gaat vooral om eerder in rapportvorm gepresenteerde gegevens, maar de digitale toegang biedt veel meer presentatiemogelijkheden. De in ...
help
Kwartelkoningen in Nederland in 2008 en evaluatie van het Beschermingsplan Kwartelkoning \ Kwartelkoningen in Nederland in ... [Jaarverslag]
Koffijberg, K. \ Schoppers, J. \ 2009
Het voortbestaan van de Kwartelkoning als broedvogel in Nederland is voor een belangrijk deel afhankelijk van speciale beschermingsmaatregelen, zoals uitstel van maaidata, aangepast hooilandbeheer en aangepaste maaitechnieken. Zonder die maatregelen ...
help
Veranderingen in timing van zichtbare najaarstrek over Nederland: een pleidooi voor hernieuwde standaardisatie van trektellingen \ Limosa [Artikel]
Turnhout, C.A.M. van \ Winden, E. van \ Troost, G. \ Koffijberg, K. \ Hustings, F. \ 2009
Nederland kent een rijke traditie op het gebied van tellingen van zichtbare vogeltrek. Mede door de toegankelijkheid en het gemak waarmee trektellingen tegenwoordig online kunnen worden ingevoerd en bekeken, worden meer trektellingen dan ooit uitgevo ...
help
Kwartelkoningen in Nederland in 2007 \ Kwartelkoningen in Nederland in ... [Jaarverslag]
Schoppers, J. \ Koffijberg, K. \ 2008
SOVON overzicht
help
Kwartels met de Spaanse slag: populatiedynamiek van Kwartels nader geanalyseerd \ Limosa [Artikel]
Staal, J. \ Koffijberg, K. \ 2008
Als onderdeel van een omvangrijk onderzoeksproject dat sinds 2005 loopt in Spanje, Portugal, Marokko en Frankrijk werden in juni 2008 door een Nederlands-Spaans team kwartels gevangen en onderzocht in grootschalige akkergebieden in het Oldambt en de ...
help
Populatietrends van terrestrische wintervogels in 1980-2006: habitat, trekgedrag en verschillen tussen Hoog- en Laag-Nederland \ Limosa [Artikel]
Boele, A. \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ Turnhout, C. van \ Plate, C. \ 2008
De Punt-Transect-Tellingen (PTT) van wintervogels behoren tot de oudste natuurmeetnetten in Nederland. Anders dan de meeste andere vogeltellingen in de winter richt het PTT-project zich vooral op soorten die buiten de vele Nederlandse wetlands voorko ...
help
Terreingebruik van Dwergganzen in het Oude Land van Strijen \ Limosa [Artikel]
Ouweneel, G.L. \ Linden, A. \ Linden, L. \ Koffijberg, K. \ 2008
Het Oude Land van Strijen in de Hoeksche Waard is één van de belangrijkste pleisterplaatsen voor Dwerggazen in Nederland. Sinds de eerste waarneming in 1987/88 zijn de aantallen gestaag toegenomen, tot maximaal 78 vogels in november 2007. In tegenste ...
help
Renée Römkes over geweld binnen relaties : 'Huiselijk geweld klinkt te gezellig' \ Facta [Artikel]
Koffijberg, J. \ 2008
Renée Römkes, hoogleraar Interpersoonlijk Geweld aan de Universiteit van Tilburg over geweld binnen relaties, aard en omvang, de dubbele moraal en de publieke opinie
help
Evaluatie opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten - Deelrapport 5: Invloed opvangbeleid op de verspreiding van overwinterende ganzen en smienten binnen Nederland [Boek]
Jeugd, H. van der \ Winden, E. van \ Koffijberg, K. \ 2008
De toenemende schade aan landbouwgewassen die de foeragerende vogels veroorzaken waren aanleiding om nieuw beleid te ontwikkelen ten aanzien van de opvang van de overwinterende populaties. In deze studie wordt onderzocht hoe de populatie overwinteren ...
help
Monitoring van vogels in de Waddenzee met de hand aan de kraan [Boek]
Ens, B. \ Goedhart, P. \ Koffijberg, K. \ Rappoldt, K. \ 2008
SOVON voert in opdracht van de NAM monitoring uit van vogels in de Waddenzee in het kader van de evaluatie van de nieuwe gaswinning, ook wel monitoring “met de hand aan de kraan” genoemd. In de “Nulrapportage monitoring vogels Waddenzee 1991-2006” we ...
help
Reactie; Nut en noodzaak van broedbiologisch onderzoek voor natuurbeheer en –beleid \ De levende natuur [Artikel]
Turnhout, C.A.M. van \ Schekkerman, H. \ Ens, B.J. \ Koffijberg, K. \ 2008
Een reactie op het platformartikel ‘Broedbiologisch onderzoek vereist permanente afweging’ van B.W.A.F.H. van den Boom & B.F. van Tooren, eerder dit jaar. Broedbiologisch vogelonderzoek heeft in potentie meer verstorende effecten dan bijvoorbeeld het ...
help
Aantallen, trends, en verspreiding van overzomerende ganzen in Nederland \ Limosa [Artikel]
Voslamber, B. \ Jeugd, H. van der \ Koffijberg, K. \ 2007
Tot enkele jaren geleden deden alleen overwinterende en doortrekkende populaties ganzen Nederland aan, maar de afgelopen jaren is het aantal broedende en overzomerende ganzen sterk gestegen. Alhoewel dit vanuit het perspectief van natuurbescherming e ...
help
Bescherming van de Kwartelkoning in hooiland \ De levende natuur [Artikel]
Koffijberg, K. \ 2007
De Crex crex is de enige Nederlandse broedvogel die wereldwijd sterk wordt bedreigd. Zonder de speciale beschermingsmaatregelen die in het kader van beschermingsplan kwartelkoning worden uitgevoerd, zou in Nederland jaarlijks ongeveer tweederde van a ...
help
Spelen met hiërarchie : veranderingskunst in een netwerkcontext \ Bestuurskunde : orgaan van de Vereniging voor Bestuurskunde [Artikel]
Koffijberg, J.J. \ 2007
Bestuurders buigen zich voortdurend over de vraag hoe zij ingrijpende veranderingen kunnen realiseren. De vraag hoe grote veranderingen tot stand komen in een netwerkachtige omgeving is intrigerend en politiek en maatschappelijk uiterst relevant. Voo ...
help
Een andere kijk op ruimte? : vrouwen in de RO \ Geografie [Artikel]
Koffijberg, M. \ 2007
De inrichting van de steden weerspiegelt tot nu toe vooral een mannelijke kijk op ruimte, is de stelling van Clara Greed, hppgleraar urban planning in Bristol. Ik heb nog nooit aan een gebouw kunnen zien, of het ontwerp van een vrouw of van een man a ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2006 : rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN) [Boek]
Boer, P. de \ Oosterbeek, K.H. \ Koffijberg, K. \ Ens, B.J. \ Smit, C.J. \ Jong, M.L. de \ 2007
Dit rapport presenteert de resultaten van het ‘Reproductiemeetnet Waddenzee’ dat door IMARES en SOVON Vogelonderzoek Nederland sinds 2005 in de Waddenzee wordt gecoördineerd in het kader van de Wettelijke Onderzoekstaken Informatievoorziening Natuur. ...
help
Themadag 'vogels van het agrarisch gebied' \ Limosa [Artikel]
Vickery, J. \ Bijlsma, R.G. \ Koffijberg, K. \ Kleijn, D. \ Schekkerman, H. \ Teunissen, W. \ Oosterveld, E. \ Kragten, S. \ 2006
Het gaat bijzonder slecht met veel vogels van het agrarisch gebied. Zowel weidevogels als akkervogels staan zwaar onder druk. Vogelbescherming Nederland, SOVON en de Ornothologische Unie hielden een studiedag in Leiden (maart 2006). Dit artikel doet ...
help
Watervogels in Nederland in 2004 / 2005 \ Watervogels in Nederland in ... / SOVON Vogelonderzoek Nederland [Jaarverslag]
Roomen, M. van \ Winden, E. van \ Koffijberg, K. \ Ens, B. \ 2006
Deze rapportage van meetnet watervogels is samengesteld in het kader van het netwerk ecologische monitoring. Waarin samenwerken: CBS, LNV, RIZA, RIKZ, Vogelbescherming Nederland, en SOVON. In dit rapport wordt verslag gedaan van de watervogeltellinge ...
help
Herkenning en ruipatronen van eerstejaars kolganzen in de winter \ Limosa [Artikel]
Koffijberg, K. \ 2006
De kol vormt bij eerstejaars Kolganzen alleen in oktover/november een goed kenmerk. Vanaf december is het mogelijk goed op de dondere kleur van de snavelnagel te letten. Na de jaarwisseling is het kleed veel moeilijker te onderscheiden
help
Toename van Dwergganzen in Nederland in 1989-2005 \ Limosa [Artikel]
Koffijberg, K. \ Cottaar, F. \ Jeugd, H. van der \ 2006
Een analyse betreffende aantallen Anser erythropus. Het is een samenvatting van SOVON rapport "Pleisterplaatsen van dwergganzen in Nederland" (2005)
help
International single species action plan for the conservation of the corncrake, Crex crex [Boek]
Koffijberg, K. \ Schäffer, N. \ 2006
The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) aims to conserve terrestrial, marine and avian migratory species throughout their range. It is one of a small number of intergovernmental treaties concerned on a global sca ...
help
Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2000-02 \ Limosa [Artikel]
Dijk, A.J. van \ Hustings, F. \ Koffijberg, K. \ 2005
Sinds 1992 organiseert SOVON, in samenwerking met het CBS, tellingen van kolonievogels. Het project (in opdracht van LNV Kennis) vormt een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring en heeft tot doel het volgen van populatieontwikkelingen bij z ...
help
Recent population dynamics and habitat use of Barnacle Geese and Dark-bellied Brent Geese in the Wadden Sea \ Migratory waterbirds in the Wadden Sea 1980-2000 [Hoofdstuk uit boek]
Koffijberg, K. \ Gunther, K. \ 2005
The Wadden Sea is an important staging area for the RussianðmBaltic population of Barnacle Geese (Branta leucopsis) and the West Siberian population of Dark bellied Brent Geese (Branta b. bernicla). Both species use the Wadden Sea mainly in spring an ...
help
Watervogels als indicatoren: presentatie van trends in relatie tot beleidsdoelstellingen [Boek]
Noordhuis, R. \ Koffijberg, K. \ 2004
Omdat de aantallen watervogels een afspiegeling vormen van diverse factoren in hun habitat, kunnen deze aantallen tevens worden gebruikt om de actuele toestand met betrekking tot diverse beleidsthema’s te indiceren. De in dit rapport gepresenteerde s ...
help
Grasland en akkers : kroondomeinen van de kwartelkoning [Boek]
Koffijberg, K. \ Huigen, P. \ cop. 2004
help
Beschermingsplan kwartelkoning [Boek]
Gerritsen, G.J. \ Koffijberg, K. \ Voskamp, P. \ Joop, P. \ 2004
Het voortbestaan van een levensvatbare populatie kwartelkoningen in ons land staat of valt met het beschikbaar zijn van voldoende geschikt habitat in de broedperiode mei-augustus. Het maaien van graslanden en oogsten van akkerbouwgewassen in deze per ...
help
High tide roosts in the Wadden Sea : a review of bird distribution, protection regimes and potential sources of anthropogenic disturbance : a report of the Wadden Sea Plan Project 34 [Boek]
Koffijberg, K. \ 2003
help
Resultaten van beschermingsmaatregelen voor kwartelkoningen in Nederland in 2002 [Boek]
Schoppers, J. \ Koffijberg, K. \ cop. 2003
Sinds 1997 zit het aantal broedende Kwartelkoningen in Nederland duidelijk in de lift. Jaarlijks werden ten minste 200 territoria vastgesteld, tegen hooguit 40 halverwege de jaren negentig. Het aantal in 2002 paste in dat beeld, met zelfs een boven-g ...
help
Milieu in het planproces : van inzet tot beoordeling \ Handboek ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Schreuders, A. \ Koffijberg, M. \ 2002
Voor iedere fase van het gemeentelijke aanpakproces wordt de milieu-inbreng weergegeven, met diverse voorbeelden van gemeentelijke aanpak
help
Milieu in het planproces \ Handboek ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Schreuders, A. \ Koffijberg, M. \ Geleuken, B. \ 2002
Het project Stad en milieu is bedoeld om leerervaringen op te doen met het verbeteren van de leefkwaliteit in het bestaande stedelijke gebied. Via een speciale experimentenwet, sinds 1 januari 1999 van kracht, zijn 25 experimentgebieden van start geg ...
help
Influx van Kwartelkoningen Crex crex in Nederland in 1998 \ Limosa [Artikel]
Koffijberg, K. \ Dijk, A.J. van \ 2001
De kwijnende broedvogelpopulatie van de kwartelkoning vertoont sinds 1997 een opmerkelijk herstel, niet alleen in Nederland maar in heel Noordwest-Europa. Samenvattend overzicht van het voorkomen van kwartelkoningen in Nederland in 1998 (aantallen, v ...
help
Resultaten van beschermingsmaatregelen voor kwartelkoningen in Nederland in 2001 [Boek]
Schoppers, J. \ Koffijberg, K. \ 2001
help
Waterbirds in the Rhine Valley in 1999/2000 : with a summary of trends in 1980-2000 [Boek]
Koffijberg, K. \ Burkhardt, R. \ 2001
help
Analyse van kerngebieden van kwartelkoningen in Nederland [Boek]
Koffijberg, K. \ Weide, M. van der \ 2001
help
Witbuikrotganzen Branta bernicla hrota in Nederland in de winters van 1995/96 en 1996/97 \ Limosa [Artikel]
Cottaar, F. \ Koffijberg, K. \ Clausen, P. \ 1999
Aantallen en verspreiding over Nederland van Witbuikrotganzen (Branta bernicla hrota) in de strenge winters 1995/96 en 1996/97. Nederland fungeert als alternatief overwinteringsgebied bij strenge vorst in de reguliere overwinteringsgebieden (vooral D ...
help
Watervogels in de Nederlandse Waddenzee in 1996/97 met een samenvattend overzicht van integrale tellingen in 1990/1-1995/96 [Boek]
Koffijberg, K. \ Koks, B. \ Roomen, M. van \ Winden, E. van \ 1999
help
Ganzen en zwanen in Nederland in 1990 - 95 \ Limosa [Artikel]
Koffijberg, K. \ 1998
help
Ganzen en zwanen in Nederland : een overzicht van de pleisterplaatsen in de periode 1985-94 : achtergronddocument ESV Graslanden [Boek]
Koffijberg, K. \ Voslamber, B. \ Winden, E. van \ 1997
help
Watervogels \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Haringvliet, Hollandsch Diep, Biesbosch 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Koffijberg, K. \ Zollinger, R. \ Horst, R. ter \ 1997
help
Waterbirds in the Rhine valley in 1995 : results of a coordinated survey in January [Boek]
Koffijberg, K. \ Delacour, G. \ Dronneau, C. \ 1996
help
Riding on the crest of the wave: possibilities and limitations for a thriving population of migratory cormorants Phalacrocorax carbo in man-dominated wetlands \ Ardea : tijdschrift der Nederlandse Ornithologische Unie [Artikel]
Eerden, M.R. van \ Koffijberg, K. \ 1995
help
Sexual dimorphism in the cormorant Phalacrocorax carbo sinensis: possible implications for differences in structural size \ Ardea : tijdschrift der Nederlandse Ornithologische Unie [Artikel]
Koffijberg, K. \ Eerden, M.R. van \ 1995
In dit artikel wordt een analyse gemaakt van morfologische kenmerken van manlijke en vrouwelijke Aalscholvers, Als basis hiervoor diende een set biometrische gegevens afkomstig van Aalscholvers die op het IJsselmeer waren verdronken in visnetten. Ver ...
help
Growth of Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis chicks in relation to brood size, age ranking and parental fishing effort \ Ardea : tijdschrift der Nederlandse Ornithologische Unie [Artikel]
Platteeuw, M. \ Koffijberg, K. \ Dubbeldam, W. \ 1995
help
Verslag van de trektellingen in de Eemshaven in 1984 [Boek]
Koffijberg, H. \ Koffijberg, K. \ 1986
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.