Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 79 / 79

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Lauwere
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Beleidsevaluatie Diergezondheidsfonds [Boek]
Bergevoet, Ron \ Lauwere, Carolien de \ Asseldonk, Marcel van \ 2019
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research gevraagd om een beleidsdoorlichting van het Diergezondheidsfonds (DGF) uit te voeren. Dit is een syntheseonderzoek naar zowel de doeltreffendheid als de doelma ...
help
Inventarisatie van aan diervoeding gerelateerde dierenwelzijns- en diergezondheidsproblemen en de oorzaken hiervan [Boek]
Lauwere, Carolien de \ Duinkerken, Gert van \ Rebel, Annemarie \ Bergevoet, Ron \ 2019
Fouten in de wijze van voeren (niet het juiste voer bij de juiste dieren) en suboptimale huisvesting en management zijn de belangrijkste oorzaken van aan diervoeding gerelateerde dierenwelzijns- endiergezondheidsproblemen. Veel aan diervoeding gerela ...
help
Ondernemers, adviseurs en verduurzaming [Presentatie]
Beldman, A. \ Reijs, J. \ Hoes, A.C. \ Doornewaard, G. \ Philipsen, B. \ Lauwere, C. de \ [ca. 2018]
help
Drijfveren voor duurzaamheid : notitie ten behoeve van de Duurzame Zuivelketen [Boek]
Lauwere, Carolien de \ Reijs, Joan \ Beldman, Alfons \ Hoes, Anne-Charlotte \ 2017
help
Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens: rapport van het project Kritische Succesfactoren Pluimvee (KSF Pluimvee) [Boek]
Bokma-Bakker, M.H. \ Wiegel, J. \ Holstege, M.M.C. \ Lauwere, C.C. de \ Kluivers-Poodt, M. \ Bouwstra, R.J. \ 2017
help
Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren: rapport van het project Kritische Succesfactoren Vleeskalveren (KSF Vleeskalveren) [Boek]
Bokma-Bakker, M.H. \ Riel, J.W. van \ Lauwere, C.C. de \ Antonis, A.F.G. \ Kluivers-Poodt, M. \ 2017
help
Losse bijlage bij rapport 'Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren' [Boek]
Riel, J.W. van \ Lauwere, C.C. de \ Kluivers-Poodt, M. \ Antonis, A.F.G. \ Bokma-Bakker, M.H. \ 2017
help
Handelsverkeer in de mestmarkt: opties voor interventies [Boek]
Koeijer, Tanja de \ Lauwere, Carolien de \ Luesink, Harry \ Prins, Henri \ 2017
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zoekt naar handelingsperspectieven om de kans op fraude op de mestmarkt te verkleinen. Dat kan door lagere mestafzetkosten en door het invoeren van tegengesteld belang bij export. Het aanpakken ...
help
Beleidsinstrumenten voor energie-neutrale en klimaatvriendelijke agrosectoren : zoektocht naar de optimale instrumentenmix [Boek]
Lauwere, Carolien de \ Oosterkamp, Elsje \ Smit, Bert \ Vrolijk, Maarten \ Breukers, Annemarie \ 2017
Greenhouse horticulture, dairy farming and intensive livestock farming have access to policy and otherinstruments that help these sectors move closer to their energy and climate objectives. However, whilesome objectives for 2020 are close to being ac ...
help
Evaluatie Meststoffenwet 2016: syntheserapport [Boek]
Grinsven, Hans van \ Bleeker, Albert \ Sluis, Sietske van der \ Schijndel, Marian van \ Dam, Jan van \ Tiktak, Aaldrik \ Gaalen, Frank van \ Uyl, Roos den \ Kruitwagen, Sonja \ Beck, Jeannette \ Velthof, Gerard \ Schoumans, Oscar \ Lauwere, Carolien de \ 2017
help
Losse bijlage bij rapport 'Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskuikens' [Boek]
Wiegel, J. \ Holstege, M.M.C. \ Bouwstra, R.J. \ Lauwere, C.C. de \ Kluivers-Poodt, M. \ Bokma-Bakker, M.H. \ 2017
help
Yourchid : doe-het-zelf-orchideeën voor liefhebbers [Factsheet]
Lauwere, C. de \ 2016
help
Inzichten ' Keteninnovatie Tuinbouw' : programma Kamer van Koophandel [Factsheet]
Lauwere, C. de \ Hoes, A.-C. \ 2016
help
Kansen voor Zeeuwse zwarte bessen : toekomst van een coöperatie [Factsheet]
Lauwere, C. de \ Splinter, G. \ Beldman, A. \ Korst, P. \ 2016
help
Paletti Growers : assortiment snijbloemen en potplanten op maat [Factsheet]
Lauwere, C. de \ 2016
help
Agrarische ondernemers over de mestwetgeving : beleving van het mestbeleid: draagvlak, knelpunten en oplossingen [Boek]
Lauwere, Caroline de \ Bock, Bettina \ Broekhuizen, Rudolf van \ Candel, Jeroen \ Geerling-Eiff, Floor \ Koeijer, Tanja de \ Rougoor, Carin \ Termeer, Katrien \ 2016
Akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders vinden het goed dat er een mestbeleid is en hebben de intentie om hier nauwkeurig aan te blijven voldoen, ook als het verder wordt aangescherpt. Het draagvlak voor het huidige mestbeleid, ofwel de mate w ...
help
Financiële prikkels in de landbouw voor verbetering van de waterkwaliteit [Boek]
Bergevoet, Ron \ Bondt, Nico \ Lauwere, Carolien de \ Buurma, Jan \ Linderhof, Vincent \ Rijk, Piet \ 2016
In de agrarische ketens zijn al veel beleidsinstrumenten ingezet om de uitstoot van vervuilende stoffen naar het water te beperken. Echter, slechts weinig van de bestaande instrumenten zijn economische instrumenten en weinig is gericht op het ‘vervui ...
help
The malleability and unpredictability of regional transitions: a systematic approach for reflection and learning [Boek]
Lauwere, C. de \ Vellema, S. \ During, R. \ Dessing, N. \ 2015
The ‘region’ has increasingly become an entry point for inducing a transition towards sustainable food provision, environmental quality for living and recreation, and/or economic competitiveness. Regional projects and strategies have assembled politi ...
help
Mainstream zoekt maatschappij : maatschappelijke waardering voor toekomstbestendige agrifoodsector : lessen uit Denemarken en Engeland [Boek]
Bakker, E. de \ Lauwere, C. de \ Dagevos, H. \ Beekman, V. \ Meeusen, M. \ 2015
Maatschappelijke waardering is belangrijk voor een toekomstbestendige agrifoodsector. Een belangrijke basis hiervoor is verbinding met de samenleving. In de Uitvoeringslijn “Markt en Maatschappij” staat verbinden, communiceren, inzicht bieden en acti ...
help
Veel plannen bij Oost-Europese melkveehouders \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Kuipers, A. \ Lauwere, C. de \ Malak-Rawlikowska, A. \ Stalgiene, A. \ Klopcic, M. \ Spijkerman, A. \ 2014
De meeste melkveehouders willen het liefst veel melken als strategie naar de toekomst. De Oost-Europese melkveehouders zien daarbij de toekomstige EU-landbouwpolitiek en de markt als een grotere bedreiging dan onze veehouders, terwijl Nederlandse vee ...
help
Werken aan duurzaamheid: let op type melkveehouder \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Doornewaard, G. \ Lauwere, C. de \ Beldman, A. \ 2014
Melkveehouders staan over het algemeen positief tegenover de haalbaarheid van de doelen van de Duurzame Zuivelketen, maar acties zullen nodig zijn om te zorgen dat daadwerkelijk maatregelen worden genomen voor duurzaamheidsverbetering. Bij deze actie ...
help
Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen [Boek]
Lauwere, C. de \ Ham, A. van den \ Reijs, J. \ Beldman, A. \ Doornewaard, G. \ Hoes, A.C. \ Philipsen, B. \ 2014
Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector en daarmee draagvlak in markt en maatschappij. Om hieraan te werken heeft de Duurzame Zuivelketen doelen ge ...
help
Melkveehouders over verduurzaming in de zuivelketen [Boek]
Lauwere, C. de \ Hoes, A.C. \ Beldman, A. \ Reijs, J. \ Doornewaard, G. \ Philipsen, B. \ 2014
De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Het streven is om samen met de betrokken zuivelondernemingen en de melkveehouders, die bij hen aangesloten zijn, de Nederlandse zuivels ...
help
Regionale transities onder de loep \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Vellema, S. \ Lauwere, C. de \ 2013
Wageningen UR werkt met belanghebbenden in diverse regio’s aan regionale transities rondom duurzame voedselvoorziening, economische levensvatbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving voor wonen en vrije tijd. Nauwe betrokkenheid bij concrete verander ...
help
Boer als bondgenoot : [handvatten voor een goede relatie met de omgeving bij bedrijfsontwikkeling of -verplaatsing] [Boek]
Peet, G. van der \ Vogelzang, T. \ Lauwere, C. de \ Janssen, A. \ Os, J. van \ 2013
Ondernemers in de intensieve veehouderij moeten in toenemende mate hun license to produce verdienen in de omgeving. Dit rapport biedt hulpmiddelen uit 8 casussen, om de ondernemer te ondersteunen bij bedrijfsontwikkeling in lijn met de behoeften van ...
help
Versterking van ketenondernemerschap in de agrosector : advies ten behoeve van 'Partners voor Ondernemerschap' [Boek]
Smit, A.B. \ Beldman, A.C.G. \ Verstegen, J.A.A.M. \ Splinter, G.S. \ Bikker, A. \ Grip, K. de \ Wolf, P.L. de \ Lauwere, C.C. de \ Hietbrink, O. \ 2013
Om te komen tot ketens die als geheel responsiever, ondernemender, duurzamer, efficiënter en flexibeler zijn is een integrale aanpak nodig met de volgende drie elementen: Versterking van het ondernemerschap in de primaire land- en tuinbouw; Versterki ...
help
Omgevingsgericht ondernemen in de veehouderij : boeren met de buren gemakkelijker gezegd dan gedaan [Presentatie]
Lauwere, C. de \ Hoes, A.C. \ Peet, G. van der \ Vogelzang, T. \ Kortstee, H. \ Janssen, A. \ Os, J. van \ Wielen, P. van der \ 2012
help
Duurzame innovaties in agrofoodketens [Boek]
Bakker, T. \ Grip, K. de \ Doorneweert, B. \ Beldman, A. \ Lauwere, C. de \ Hamers-van den Berkmortel, N. \ Verstegen, J. \ Dijk, S. van \ 2012
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Het is een belangrijke voorwaarde voor veel ketens in de agrofoodsector om rendabel te blijven. Daarnaast biedt duurzaamheid kansen. Kansen voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen. Kans ...
help
Innovatie en duurzaamheid in agrofoodketens : een handreiking om innovatieve ketenconcepten in een duurzaam businessmodel te stimuleren [Boek]
Grip, K. de \ Dijk, S. van \ Lauwere, C. de \ Hamers-van den Berkmortel, N. \ Verstegen, J. \ Doorneweert, B. \ Beldman, A. \ Bakker, T. \ 2012
Innovaties voor verduurzaming in ketenconcepten hebben verschillende kenmerken en komen op verschillende manieren tot stand. Tijdens het innovatieproces zijn samenwerken en leren essentieel. Het businessmodel-canvas biedt een raamwerk om ketenconcept ...
help
Gedrag ondernemers doorgrond bij verbeteren dierwelzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lauwere, C. de \ 2011
Het verbeteren van dierenwelzijn vraagt een gedragsverandering van veel verschillende partijen. Veehouders moeten diervriendelijker maatregelen nemen op hun bedrijf, retailers moeten diervriendelijke producten aanbieden en consumenten moeten diervrie ...
help
Maatschappelijke acceptatie van (grootschalige) veehouderij in LOG's : over de houding van burgers en boeren en rollen van overheden = Societal acceptance of (large-scale) farming in LOG's : on the attitude of citizens and farmers and roles of governments [Boek]
Bokma-Bakker, M.H. \ Bakker, E. de \ Bremmer, B. \ Commandeur, M.A.M. \ Lauwere, C.C. de \ Os, J. van \ Beekman, V. \ Ham, A. van den \ Selnes, T. \ 2011
De staatssecretaris van EL&I heeft aangekondigd in oktober 2011 met een beleidsvoornemen over grootschalige veehouderij te zullen komen. Ter ondersteuning van de beleidsvorming is aan een onderzoeksteam van Wageningen UR gevraagd om aanvullend inzich ...
help
Duurzaamheid, innovatie en risico : vier cases uit de agrarische sector [Boek]
Galen, M. van \ Lauwere, C. de \ Ruijs, M. \ Wolf, P. de \ Bakker, T. \ Dijk, S. van \ Meulen, H. van der \ 2011
Belangrijke ingrediënten voor een succesvolle systeeminnovatie zijn 'sense of urgency', ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus die bij elkaar aansluiten, congruente belangen van de betrokken actoren, netwerkvorming, bevlogen mensen die de kar ...
help
Stoppen met staarten couperen geen utopie \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lauwere, C. de \ Zonderland, J. \ Bracke, M. \ 2010
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil binnen 15 jaar alle ingrepen bij dieren tot het verleden laten behoren. Het couperen van varkensstaarten is zo’n ingreep. Daarom is LNV samen met Wageningen UR en betrokken ketenpartners een ...
help
De risicofactoren van staartbijten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Zonderland, J. \ Bracke, M. \ Lauwere, C. de \ 2010
Het ontstaan van staartbijten in groepen varkens wordt beïnvloed door veel zogenaamde risicofactoren. Deze risicofactoren zijn in 2007 door een werkgroep van de European Food Safety Authority (EFSA) op een rij gezet. Het ontbreken van adequaat hokver ...
help
Dé ondernemer bestaat niet : melkveehouders en varkenshouders over hun visie op dierenwelzijn en andere duurzaamheidsaspecten [Boek]
Lauwere, C. de \ Rooij, S. de \ 2010
In de huidige veehouderij in Nederland ligt veel nadruk op duurzaamheid en ondernemerschap. Maar wat is dat eigenlijk, duurzaamheid? En hoe geven ondernemers daar invulling aan? In een sociologisch onderzoek werden diepte-interviews gehouden met 20 v ...
help
Varkansen : springplank naar een duurzame veehouderij : varkenshouderij met neus voor dier, ondernemer, milieu en burger-consument [Boek]
Eijk, O.N.M. van \ Lauwere, C.C. de \ Weeghel, H.J.E. van \ Kaal-Lansbergen, L.M.T.E \ Miedema, A.M. \ Ursinus, W.W. \ Jansen, A.P.H.M \ Cornelissen, J.M.R. \ Zonderland, J.J. \ 2010
'Varkansen' laat ontwerpen van integraal duurzame varkenshouderij zien. Aanleiding is de 'Toekomstvisie op de duurzame veehouderij'. Daarin staat dat de veehouderij over 15 jaar duurzaam moet zijn, dus produceert met respect voor mens, dier en milieu ...
help
De Hoeve zet trend naar niet-castreren \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Lauwere, C. de \ Bikker, A. \ 2009
Samenwerkingsverband De Hoeve laat zien hoe een bedreiging voor de varkenssector is om te zetten in een kans. Een vooruitstrevende visie, een continue drive om te innoveren en het binden van medestanders blijken belangrijke succesfactoren te zijn, le ...
help
Helft varkensbedrijven kampt met staartbijten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Zonderland, J. \ Lauwere, C. de \ Bracke, M. \ 2009
Ongeveer de helft van alle gangbare en biologische varkenshouders hebben op hun bedrijf te maken met staartbijten bij gespeende biggen of vleesvarkens. Op fokbedrijven ligt dit percentage zelfs nog iets hoger. Dit blijkt uit de resultaten van een tel ...
help
Vijf zienswijzen van dierenwelzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lauwere, C. de \ Rooij, S. de \ Greef, K. de \ 2009
LNV-minister Gerda Verburg wil vijf procent duurzame stallen in 2011. In 2023 moet de veehouderij 100 procent 'integraal duurzaam' zijn. Bij duurzaamheid speelt onder andere een beter dierenwelzijn een belangrijke rol. Hoe kijken ondernemers hiertege ...
help
De zoekende ondernemer : een studie naar het netwerken in de agrosector [Boek]
Verstegen, J. \ Beldman, A. \ Bergevoet, R. \ Krikke, A. \ Lauwere, C. de \ Poelarends, J. \ Poot, E. \ Splinter, G. \ Stokker, R. \ 2009
Het doel van het project 'het ontwikkelen en toetsen van interventietrajecten om het ondernemerschap in de agrarische sector te versterken, met speciale aandacht voor de versterking van netwerkcompetenties' is in vier stappen uitgewerkt. Allereerst i ...
help
Wat wil het varken? : van behoeften naar stalontwerpen [Brochure]
Cornelissen, J. \ Greef, K. de \ Kaal-Lansbergen, L. \ Lauwere, C. de \ Ursinus, N. \ Vermeer, H. \ Weeghel, E. van \ Zonderland, J. \ 2009
In deze brochure staat het varken centraal, de auteurs geven een antwoord op de vraag 'Wat wil het varken?'. Zij laten door een diergerichte benadering zien wat belangrijk is voor het varken. Dat doen ze voor de belangrijkste categorieën varkens: dra ...
help
Stoppen met couperen? : varkenshouders over staartbijten en staartcouperen [Boek]
Lauwere, C. de \ Hoogendam, K. \ Zonderland, J. \ Bracke, M. \ 2009
Staartbijten bij varkens leidt, naast welzijns- en gezondheidsproblemen ook tot economische schade en verminderd arbeidsplezier voor de varkenshouders. Door middel van een telefonische enquête onder 487 gangbare en 33 biologische varkenshouders is do ...
help
Het oordeel van consument en burger over de veehouderij \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Bos, B. \ Eijk, O. van \ Goenee, C. \ Lauwere, C. de \ 2008
Hoe kijken Nederlandse burgers aan tegen de veehouderij? De Animal Sciences Group van Wageningen UR en het onderzoeksbureau Nextpractice hebben dit in kaart gebracht met de onderzoeksmethode Nextexpertizer. Deze voor Nederland nieuwe methode combinee ...
help
Duurzame energie: stroomt het? : belemmeringen in wet- en regelgeving en vergunningsverlening bij de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw [Boek]
Lauwere, C. de \ Hagelaar, G. \ Stokkers, R. \ 2008
Om de implementatie van duurzame energiesystemen in de glastuinbouw te bevorderen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat glastuinbouwondernemers belemmeringen ondervinden in wet- en regelgeving of vergunningverlening als ze willen ...
help
Ondernemer zijn, ondernemer blijven? \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Knijff, A. van der \ Lauwere, C.C. de \ Splinter, G.M. \ 2007
help
Towards value based autonomy in livestock farming? [Presentatie]
Lauwere, C. de \ Rooij, S. de \ Greef, K. de \ Stafleu, F. \ Meijboom, F. \ Brom, F. \ Ploeg, J.D. van der \ [2007]
Attitude and practices of farmers are persistently criticized by society. An explorative study revealed that this is rather a case of inconsistency of moral systems between urban and rural populations than lack of morality. This presentation is about ...
help
Transit 2006 : van transitmap naar transitlab [Presentatie]Syscope- Transitie naar duurzame landbouw
Potters, J. \ Poot, E. \ Lauwere, C. de \ Wouters, B. \ [2007]
Presentatie over de veranderingsopgave waar de agrarische sector voor staat. Er zijn nieuwe verbindingen nodig met de markt, de omgeving en de maatschappij. Deze zijn alleen te realiseren in grotere verbanden en met medewerking van alle belanghebbend ...
help
Samen grenzen verleggen : de kunst van het netwerken? [Presentatie]
Krikke, A. \ Lauwere, C. de \ Verstegen, J. \ Stokkers, R. \ Bergervoet, R. \ Beldman, A. \ Poelarends, J. \ Poot, E. \ Splinter, G. \ [2007]
Is het mogelijk om het ondernemerschap te versterken door het vormen van ondernemerschapsnetwerken, is het tevens mogelijk om competenties te ontwikkelen? Kan hiervoor ook een methodiek ontwikkeld worden? Een powerpointpresentatie
help
Nederlandse gewasbeschermingsbeleid: beleving door boeren en tuinders \ Agri-monitor : actuele cijfers en feiten voor adviseurs in land- en tuinbouw : tweemaandelijkse uitgave van het DLO - Landbouw-Economisch Instituut LEI-DLO [Artikel]
Lauwere, C. de \ 2007
Recentelijk werd het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid geëvalueerd. Uit gesprekken met partners van het Convenant duurzame gewasbescherming (LNV, VROM, LTO en Nefyto blijkt, dat het merendeel redelijk tevreden is met het huidige beleid, vooral vanw ...
help
Beëindiging bedrijf niet onderschatten \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Lauwere, C. de \ Knijff, A. van der \ 2007
‘Ik liep door de woestijn en ik sjokte maar en sjokte en sjokte…’ Zo omschrijft iemand het gevoel bij het proces waarin een einde kwam aan een bedrijf. Andere spreken over verdriet, on macht en woede. Dat is ook niet zo gek, want in een eigen bedrijf ...
help
Groter worden, klein blijven of stoppen? \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Lauwere, C. de \ Knijff, A. v.d. \ 2007
Schaalvergroting, hoge energieprijzen en buitenlandse concurrentie dwingen glastelers keuzes te maken. Wordt het bedrijf groter, blijft het klein of houden we er mee op? Elke keus heeft voor- en nadelen en bevat kansen en onmogelijkheden. Een reporta ...
help
Ondernemer zijn, ondernemer blijven? : ondernemersbeslissingen op maat in de glastuinbouw [Boek]
Lauwere, C. de \ Knijff, A. van der \ Splinter, G. \ 2007
Keuzes die glastuinders gemaakt hebben om in de toekomst een volwaardig bedrijf te houden en de manier waarop ze dit gerealiseerd hebben, worden in deze brochure besproken
help
Welzwijn, wel doen... : vernieuwingsinitiatieven in de varkenshouderij [Boek]
Lauwere, C. de \ Luttik, J. \ 2006
De brochure "Welzwijn, wel doen..." presenteert enkele welzijnsinitiatieven om te laten zien dat er, binnen de bedrijfseconomische randvoorwaarden van een gangbaar bedrijf, aardig wat manieren zijn om het varkenswelzijn te verbeteren
help
Netwerken : de motor voor transitie!? : wat kunnen en willen beleidsmedewerkers met netwerken? : workshop met beleidsmedewerkers van LNV, 12 december 2005, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Den Haag [Boek]
Lauwere, C. de \ Poot, E. \ Holster, H. \ 2006
help
Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming - Dl. 2: Enquête naar het gewasbeschermingsgedrag van telers en hun houding tegenover het gewasbeschermingsbeleid [Boek]
Lauwere, C. de \ Bremmer, J. \ Gaag, D.J. van der \ Linden, T. van der \ Meer, R. van der \ Netjes, A. \ Spruijt-Verkerke, J. \ Wal, E. van der \ 2006
Een belangrijk onderdeel van het deelproject economie is een enquête die is gehouden onder 410 telers uit acht sectoren. De geïnterviewde telers staan positief tegenover het gewasbeschermingsbeleid (goed voor het milieu en goed voor het imago), maar ...
help
Tussenevaluatie nota Duurzame Gewasbescherming - Dl. 1: Sociaal-economische aspecten van het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid [Boek]
Lauwere, C. de \ Bremmer, J. \ Gaag, DJ. van der \ Linden, T. van der \ Meer, R. van der \ Netjes, A. \ Spruijt-Verkerke, J. \ Wal, E. van der \ 2006
In het deelproject economie wordt de economische doelstelling van de nota Duurzame Gewasbescherming geëvalueerd. Op basis van de beschikbare gegevens kan niet worden aangetoond dat Nederlandse telers concurrentienadeel ondervinden van nationaal Gewas ...
help
10 Keer ondernemen met landschap : over ondernemers die op een bijzondere manier met het landschap omgaan [Boek]
Luttik, J. \ Lauwere, C. de \ Olde Loohuis, R. \ Windt, N. van der \ Kruit, J. \ Schröder, R. \ 2006
Dit boekje presenteert tien voorbeelden van bedrijven die op een bijzondere manier met het landschap omgaan. De voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie van beleidsmakers en ondernemers die te maken hebben met het beleid voor Nationale Landschappen. B ...
help
Ondernemers en de actoren in hun omgeving in beweging : zoektocht naar rode draden in agrarische transitieprocessen [Boek]
Lauwere, C. de \ Verstegen, J. \ Buurma, J. \ Poot, E. \ Roelofs, P. \ Schans, J.W. van der \ Vrolijk, M. \ Zaalmink, W. \ 2006
Aan de hand van een theoretisch onderbouwde analyse van vier historische en vier actuele veranderingsprocessen - of transitiecases - in de landbouw, is onderzocht hoe agrarische ondernemers en de actoren in hun omgeving in beweging komen richting een ...
help
Tussenevaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming [Boek]
Eerdt, M.M. van \ Dam, J.D. van \ Klaveren, J.D. van \ Lauwere, C.C. de \ Linden, A.M.A. van der \ Merkelbach, R. \ Zeijts, H. van \ Milieu- en Natuurplanbureau, Bilthoven \ LEI, Den Haag \ cop. 2006
help
Omschakelen naar geïntegreerde of biologische teelt - motieven en randvoorwaarden [Poster]
Lauwere, C. de \ Buck, A. de \ Smit, B. \ Buurma, J. \ Drost, H. \ Prins, H. \ Theuws, L. \ [2005]
Posterpresentatie. Onderzoek naar het omschakelen naar geïntegreerde of biologische teelt
help
2.1.1 Omschakelen naar geïntegreerde gewasbescherming kun je niet alleen....: voordracht 4e Gewasbeschermingsmanifestatie 'Is het al tijd om te oogsten?' \ Gewasbescherming. Supplement [Artikel]
Lauwere, C.C. de \ 2005
Boeren en tuinders die willen omschakelen naar geïntegreerde gewasbescherming hebben te maken met vele partijen, die ieder op hun eigen wijze invloed uitoefenen op het omschakelingsproces. De belangrijkste partijen ontmoeten elkaar in het Convenant G ...
help
Knelpunten in de wet staan verbetering welzijn soms in de weg \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lauwere, C. de \ Horne, P. van \ Krimpen, M. van \ 2005
Een woud van regels staat veebedrijven soms te wachten bij verbouwingen op het bedrijf of bij andere ingrijpende veranderingen die het welzijn van dieren kunnen verbeteren. Wageningen-UR inventariseerde de knelpunten via interviews en een workshop, w ...
help
Er moet snel een eind aan de ergenis komen: knelpunten rond welzijnsinnovaties \ De pluimveehouderij [Artikel]
Horne, P.L.M. van \ Lauwere, C. de \ Ellen, H. \ 2005
Dierenwelzijn staat hoog op de maatschappelijke agenda. Voordat een pluimveehouder kan investeren in diervriendelijke houderij, krijgt hij te maken met regels en wetten op het terrein van milieu, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, etcetera. Op ve ...
help
Ondernemerschap in kweekvis : het samenspel van strategie, innovatie en samenwerking [Boek]
Vos, B. de \ Vellema, S. \ Heijden, C. van der \ Lauwere, C. de \ Schram, E. \ Stijnen, D. \ 2005
help
Samen kom je verder dan alleen : het krachtenveld rondom omschakeling naar geïntegreerde gewasbescherming [Boek]
Lauwere, C.C. de \ Balk-Theuws, L.W. \ Buck, A.J. de \ Smit, A.B. \ Woerden, S.C. van \ 2005
Boeren en tuinders die willen omschakelen naar geïntegreerde gewasbescherming hebben te maken met vele partijen die ieder op hun eigen wijze invloed uitoefenen op het omschakelingsproces. De belangrijkste partijen ontmoeten elkaar in het Convenant Ge ...
help
Houden van hennen : op naar gelukkige kippen, trotse boeren en tevreden burgers [Boek]
Lauwere, C. de \ Luttik, J. \ Groot Koerkamp, P. \ [2004]
In deze brochure wordt de vraag gesteld of leghennen zo gehouden kunnen worden dat zowel de kip, de pluimveehouder als de burger tevreden zijn. Met twee ontwerpen, het Rondeel en de Plantage, wordt getoond dat economisch rendabele productie van eiere ...
help
Laying hen husbandry : towards a happy hen life, proud farmers and a satisfied society [Brochure]
Lauwere, C. de \ Luttik, J. \ 2004
In deze brochure wordt de vraag gesteld of leghennen zo gehouden kunnen worden dat zowel de kip, de pluimveehouder als de burger tevreden zijn. Met twee ontwerpen, het Rondeel en de Plantage, wordt getoond dat economisch rendabele productie van eiere ...
help
Legehennen halten : auf zu mehr Hühnerglück, zufriedenen Bürgern und stolzen Landwirten [Brochure]
Lauwere, C. de \ Luttik, J. \ 2004
In deze brochure wordt de vraag gesteld of leghennen zo gehouden kunnen worden dat zowel de kip, de pluimveehouder als de burger tevreden zijn. Met twee ontwerpen, het Rondeel en de Plantage, wordt getoond dat economisch rendabele productie van eiere ...
help
Onderzoek naar verbeterpunten in het ondernemerschap van geïntegreerde en biologische telers : vertrekpunt voor verdere professionalisering = Research to improve agricultural entrepreneurship of integrated and organic farmers : start for further professionalization [Boek]
Lauwere, C.C. de \ Schoorlemmer, H.B. \ Smit, A.B. \ Roelofs, P.F.M.M. \ Poelman, A.A.M. \ 2004
help
Oriënterend onderzoek naar het gedrag van vleeskalveren op verschillende vloeren : standaard houten roostervloer, houten roostervloer met brede balken en houten roostervloer met rubber toplaag en luchtkamers vergeleken [Boek]
Lauwere, C. de \ Schouten, W. \ Smits, D. \ Stefanowska, J. \ 2004
help
Omschakelen doe je samen : oriënterend onderzoek naar de rol van samenwerkingsverbanden in de transitie naar duurzame landbouw [Boek]
Lauwere, C.C. de \ Balk-Theuws, L.W. \ Buck, A.J. de \ Smit, A.B. \ 2004
help
Toekomstvisies voor een duurzame vleeskalverhouderi : Visieproject Vleeskalverhouderij, 2003 [Boek]
Lauwere, C. de \ Bos, B. \ Spieker, A. \ Nijenhuis, B. \ Loseman, B. \ Smits, M. \ Schouten, W. \ Verdonk, H. \ Vlieger, K. de \ 2003
De vleeskalverhouderij is een actieve sector die in overleg met de overheid en maatschappelijke organisaties al veel gedaan heeft om de productiewijze van kalfsvlees aan te passen aan maatschappelijke eisen. De maatschappij staat echter niet stil en ...
help
Welzwijn in de toekomst : over varkenswensen voor varkensstallen : varkensbehoeften centraal in comfort class : de afweging tussen gevoel en verstand : uitdagingen voor de toekomst [Boek]
Lauwere, C. de \ 2003
Het blijkt technisch gezien goed mogelijk te zijn om stallen voor vleesvarkens zo te ontwerpen dat de varkens er een redelijk comfortabel leven in kunnen leiden. Men noemt dit stalontwerp de Comfort Class voor varkens. Een stal die zo is ontworpen da ...
help
Omschakelen naar geïntegreerde of biologische teelt : motieven, voorwaarden, risico's, mogelijke oplossingsrichtingen en de rol van de ondernemer [Boek]
Lauwere, C.C. de \ 2003
help
"Verkenning mogelijkheden ketenproductie duurzaam kalfsvlees" [Boek]
Bos, B. \ Lauwere, C. de \ Bruining, M. \ Anker, C. in 't \ Arts, D. \ Kieboom, W. van den \ Maat, M. van der \ Ouwelant, E. van den \ Put, K. van de \ 2002
Dit rapport is het resultaat van het project Verkenning mogelijkheden ketenproductie duurzaam kalfsvlees. Naar aanleiding van een workshop waar een drietal toekomstscenario’s zijn getoetst, is het toekomstscenario “Duurzaam Kalfsvlees” uitgewerkt doo ...
help
Het mysterie van het ondernemerschap : boeren en tuinders op zoek naar nieuwe wegen in een dynamische maatschappij [Boek]
Lauwere, C. de \ Verhaar, K. \ 2002
help
Het gebruik van een selectiepoort voor automatisch melken : de invloed op het gedrag en het welzijn van koeien = The use of a selection unit for automatic milking : the influence on the behaviour and welfare of dairy cows [Boek]
Ketelaar - de Lauwere, C.C. \ 1992
help
De invloed van zesmaal daags melken op melkproduktie, technische aspecten en het gedrag van koeien = The influence of six times per day milking on milk production, technology and cow behaviour [Boek]
Ipema, A.H. \ Ketelaar - de Lauwere, C.C. \ Metz - Stefanowska, J. \ 1991
help
Onderzoek naar de uit ethologisch oogpunt minimaal gewenste boxmaten voor vleeskalveren met een gewicht van 175 tot 300 kg [Boek]
Ketelaar - de Lauwere, C.C. \ Smits, A.C. \ 1988
M.b.v. computer- en video-apparatuur werd de exacte hoeveelheid ruimte bepaald die kalveren innemen bij bepaalde lichaamshoudingen en bij het uitvoeren van verschillende gedragingen. Daarnaast is een vergelijkend gedragsonderzoek verricht bij kalvere ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.