Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 79

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Lauwere
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Werken aan duurzaamheid: let op type melkveehouder \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Doornewaard, G. \ Lauwere, C. de \ Beldman, A. \ 2014
Melkveehouders staan over het algemeen positief tegenover de haalbaarheid van de doelen van de Duurzame Zuivelketen, maar acties zullen nodig zijn om te zorgen dat daadwerkelijk maatregelen worden genomen voor duurzaamheidsverbetering. Bij deze actie ...
help
Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen [Boek]
Lauwere, C. de \ Ham, A. van den \ Reijs, J. \ Beldman, A. \ Doornewaard, G. \ Hoes, A.C. \ Philipsen, B. \ 2014
Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector en daarmee draagvlak in markt en maatschappij. Om hieraan te werken heeft de Duurzame Zuivelketen doelen ge ...
help
Melkveehouders over verduurzaming in de zuivelketen [Boek]
Lauwere, C. de \ Hoes, A.C. \ Beldman, A. \ Reijs, J. \ Doornewaard, G. \ Philipsen, B. \ 2014
De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Het streven is om samen met de betrokken zuivelondernemingen en de melkveehouders, die bij hen aangesloten zijn, de Nederlandse zuivels ...
help
Regionale transities onder de loep \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Vellema, S. \ Lauwere, C. de \ 2013
Wageningen UR werkt met belanghebbenden in diverse regio’s aan regionale transities rondom duurzame voedselvoorziening, economische levensvatbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving voor wonen en vrije tijd. Nauwe betrokkenheid bij concrete verander ...
help
Boer als bondgenoot : [handvatten voor een goede relatie met de omgeving bij bedrijfsontwikkeling of -verplaatsing] [Boek]
Peet, G. van der \ Vogelzang, T. \ Lauwere, C. de \ Janssen, A. \ Os, J. van \ 2013
Ondernemers in de intensieve veehouderij moeten in toenemende mate hun license to produce verdienen in de omgeving. Dit rapport biedt hulpmiddelen uit 8 casussen, om de ondernemer te ondersteunen bij bedrijfsontwikkeling in lijn met de behoeften van ...
help
Versterking van ketenondernemerschap in de agrosector : advies ten behoeve van 'Partners voor Ondernemerschap' [Boek]
Smit, A.B. \ Beldman, A.C.G. \ Verstegen, J.A.A.M. \ Splinter, G.S. \ Bikker, A. \ Grip, K. de \ Wolf, P.L. de \ Lauwere, C.C. de \ Hietbrink, O. \ 2013
Om te komen tot ketens die als geheel responsiever, ondernemender, duurzamer, efficiënter en flexibeler zijn is een integrale aanpak nodig met de volgende drie elementen: Versterking van het ondernemerschap in de primaire land- en tuinbouw; Versterki ...
help
Omgevingsgericht ondernemen in de veehouderij : boeren met de buren gemakkelijker gezegd dan gedaan [Presentatie]
Lauwere, C. de \ Hoes, A.C. \ Peet, G. van der \ Vogelzang, T. \ Kortstee, H. \ Janssen, A. \ Os, J. van \ Wielen, P. van der \ 2012
help
Duurzame innovaties in agrofoodketens [Boek]
Bakker, T. \ Grip, K. de \ Doorneweert, B. \ Beldman, A. \ Lauwere, C. de \ Hamers-van den Berkmortel, N. \ Verstegen, J. \ Dijk, S. van \ 2012
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Het is een belangrijke voorwaarde voor veel ketens in de agrofoodsector om rendabel te blijven. Daarnaast biedt duurzaamheid kansen. Kansen voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen. Kans ...
help
Innovatie en duurzaamheid in agrofoodketens : een handreiking om innovatieve ketenconcepten in een duurzaam businessmodel te stimuleren [Boek]
Grip, K. de \ Dijk, S. van \ Lauwere, C. de \ Hamers-van den Berkmortel, N. \ Verstegen, J. \ Doorneweert, B. \ Beldman, A. \ Bakker, T. \ 2012
Innovaties voor verduurzaming in ketenconcepten hebben verschillende kenmerken en komen op verschillende manieren tot stand. Tijdens het innovatieproces zijn samenwerken en leren essentieel. Het businessmodel-canvas biedt een raamwerk om ketenconcept ...
help
Gedrag ondernemers doorgrond bij verbeteren dierwelzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lauwere, C. de \ 2011
Het verbeteren van dierenwelzijn vraagt een gedragsverandering van veel verschillende partijen. Veehouders moeten diervriendelijker maatregelen nemen op hun bedrijf, retailers moeten diervriendelijke producten aanbieden en consumenten moeten diervrie ...
help
Maatschappelijke acceptatie van (grootschalige) veehouderij in LOG's : over de houding van burgers en boeren en rollen van overheden = Societal acceptance of (large-scale) farming in LOG's : on the attitude of citizens and farmers and roles of governments [Boek]
Bokma-Bakker, M.H. \ Bakker, E. de \ Bremmer, B. \ Commandeur, M.A.M. \ Lauwere, C.C. de \ Os, J. van \ Beekman, V. \ Ham, A. van den \ Selnes, T. \ 2011
De staatssecretaris van EL&I heeft aangekondigd in oktober 2011 met een beleidsvoornemen over grootschalige veehouderij te zullen komen. Ter ondersteuning van de beleidsvorming is aan een onderzoeksteam van Wageningen UR gevraagd om aanvullend inzich ...
help
Duurzaamheid, innovatie en risico : vier cases uit de agrarische sector [Boek]
Galen, M. van \ Lauwere, C. de \ Ruijs, M. \ Wolf, P. de \ Bakker, T. \ Dijk, S. van \ Meulen, H. van der \ 2011
Belangrijke ingrediënten voor een succesvolle systeeminnovatie zijn 'sense of urgency', ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus die bij elkaar aansluiten, congruente belangen van de betrokken actoren, netwerkvorming, bevlogen mensen die de kar ...
help
Stoppen met staarten couperen geen utopie \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lauwere, C. de \ Zonderland, J. \ Bracke, M. \ 2010
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil binnen 15 jaar alle ingrepen bij dieren tot het verleden laten behoren. Het couperen van varkensstaarten is zo’n ingreep. Daarom is LNV samen met Wageningen UR en betrokken ketenpartners een ...
help
De risicofactoren van staartbijten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Zonderland, J. \ Bracke, M. \ Lauwere, C. de \ 2010
Het ontstaan van staartbijten in groepen varkens wordt beïnvloed door veel zogenaamde risicofactoren. Deze risicofactoren zijn in 2007 door een werkgroep van de European Food Safety Authority (EFSA) op een rij gezet. Het ontbreken van adequaat hokver ...
help
Dé ondernemer bestaat niet : melkveehouders en varkenshouders over hun visie op dierenwelzijn en andere duurzaamheidsaspecten [Boek]
Lauwere, C. de \ Rooij, S. de \ 2010
In de huidige veehouderij in Nederland ligt veel nadruk op duurzaamheid en ondernemerschap. Maar wat is dat eigenlijk, duurzaamheid? En hoe geven ondernemers daar invulling aan? In een sociologisch onderzoek werden diepte-interviews gehouden met 20 v ...
help
Varkansen : springplank naar een duurzame veehouderij : varkenshouderij met neus voor dier, ondernemer, milieu en burger-consument [Boek]
Eijk, O.N.M. van \ Lauwere, C.C. de \ Weeghel, H.J.E. van \ Kaal-Lansbergen, L.M.T.E \ Miedema, A.M. \ Ursinus, W.W. \ Jansen, A.P.H.M \ Cornelissen, J.M.R. \ Zonderland, J.J. \ 2010
'Varkansen' laat ontwerpen van integraal duurzame varkenshouderij zien. Aanleiding is de 'Toekomstvisie op de duurzame veehouderij'. Daarin staat dat de veehouderij over 15 jaar duurzaam moet zijn, dus produceert met respect voor mens, dier en milieu ...
help
De Hoeve zet trend naar niet-castreren \ Syscope : kwartaalblad van systeeminnovatieprogramma's / Wageningen UR [Artikel]
Lauwere, C. de \ Bikker, A. \ 2009
Samenwerkingsverband De Hoeve laat zien hoe een bedreiging voor de varkenssector is om te zetten in een kans. Een vooruitstrevende visie, een continue drive om te innoveren en het binden van medestanders blijken belangrijke succesfactoren te zijn, le ...
help
Helft varkensbedrijven kampt met staartbijten \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Zonderland, J. \ Lauwere, C. de \ Bracke, M. \ 2009
Ongeveer de helft van alle gangbare en biologische varkenshouders hebben op hun bedrijf te maken met staartbijten bij gespeende biggen of vleesvarkens. Op fokbedrijven ligt dit percentage zelfs nog iets hoger. Dit blijkt uit de resultaten van een tel ...
help
Vijf zienswijzen van dierenwelzijn \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Lauwere, C. de \ Rooij, S. de \ Greef, K. de \ 2009
LNV-minister Gerda Verburg wil vijf procent duurzame stallen in 2011. In 2023 moet de veehouderij 100 procent 'integraal duurzaam' zijn. Bij duurzaamheid speelt onder andere een beter dierenwelzijn een belangrijke rol. Hoe kijken ondernemers hiertege ...
help
De zoekende ondernemer : een studie naar het netwerken in de agrosector [Boek]
Verstegen, J. \ Beldman, A. \ Bergevoet, R. \ Krikke, A. \ Lauwere, C. de \ Poelarends, J. \ Poot, E. \ Splinter, G. \ Stokker, R. \ 2009
Het doel van het project 'het ontwikkelen en toetsen van interventietrajecten om het ondernemerschap in de agrarische sector te versterken, met speciale aandacht voor de versterking van netwerkcompetenties' is in vier stappen uitgewerkt. Allereerst i ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.