Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 160

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Meiden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Encouraging stair use among office users: the effect of nudging interventions in an office environment [Studentenverslag]
Meiden, Iris van der \ 2018
help
(On)opvallend afval : onderzoek naar herinrichtingsprincipes van voormalige stortplaatsen in het Nederlandse landschap [Studentenverslag]
Meiden, M. van der \ Welink, J. \ Ram, J. \ 2012
het gebied Bonnenen Oranjebuitenpolder bij Hoek van Holland dit ontwerpondersteunend onderzoek uitgevoerd. Voor het gebied Bonnen- en Oranjebuitenpolder bij Hoek van Holland dit ontwerpondersteunend onderzoek uitgevoerd. In het ontwerpgebied liggen t ...
help
Bos en samenleving \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 2003
help
Een verkeerde kijk \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 2003
help
Staatsbosbeheer en staat \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 2002
help
Geen beleid of wanbeleid? \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 2001
help
Twee jaarverslagen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 2000
help
André, mammie en de fiets \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 2000
help
Doorgeschoten marktdenken \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1999
help
Bosbouw en anderen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1999
help
Ongewenste antithese \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1999
help
Uitheemse boomsoorten op Schovenhorst \ Bos en hout berichten [Artikel]
Kleine, J.P.G. de \ Meiden, H.A. van der \ 1997
Op het landgoed Schovenhorst vindt al jarenlang onderzoek plaats naar de mogelijkheden die uitheemse naaldboomsoorten voor de Nederlandse bosbouw bieden. In 1996 verscheen een rapport met een tussenbalans, waarvan hier een samenvatting wordt gegeven ...
help
Een goedaardig virus \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1996
help
De waan van dag \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1996
help
Over professoren \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1995
help
Vleugellam beleid \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1995
help
Bont en Blauw \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1994
help
Misbruik van bos \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1994
help
Wie betaalt het bos? \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1993
help
Bosbeleid bezien vanuit de praktijk \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1993
Kritische beschouwing van de rol van de overheid en de positie van de bosbouwsector met concrete aanbevelingen voor verbetering van het bosbeleid in Nederland
help
Bos buiten de tropen in discussie \ Bos en hout berichten [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1993
Kanttekeningen bij het door N. Dudley uitgebrachte rapport "Forests in trouble, a review of the status of temperate forests worldwide. 1993"
help
Even nadenken… \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1992
help
Hoe belangrijk vinden bosbouwers hout? \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1992
help
Machteloosheid \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1992
help
Energiehout? \ Bos en hout berichten [Artikel]
Kolster, H.W. \ Meiden, H.A. van der \ 1992
Men verwacht gunstige perspectieven voor populieren als energiebron. Onderzoek is gedaan naar geschikte rassen, soort plantmateriaal, plantafstand, bodemgeschiktheid, grondbewerking, bemesting, oogsttechniek en rentabiliteit
help
Mat of schaak? \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1991
help
Nirwana \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1991
help
Laat maar waaien… \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1990
help
Het loon van de mildheid? \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1990
help
Aandacht voor bos \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1990
help
Over bos en landschap \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1989
help
Houtproduktie in weg- en grensbeplantingen \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1989
De regering wil in de periode tot het jaar 2000 een uitbreiding van het areaal weg- en grensbeplantingen met ruim 10.000 km. Weg- en grensbeplantingen kunnen, aldus het Meerjarenplan Bosbouw, een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het ...
help
Symposium de waterschapswet en de voorlichting \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gaanderse, P.T. \ Tuyll van Serooskerken, E.H. van \ Meiden, A. van der \ 1988
help
Het Nederlandse landschap : een kwestie van kiezen... [Boek]
Meiden, K. van der \ Riemersma, I. \ 1988
help
Vragen rond de economie van het bos \ Bos en hout berichten [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1987
De bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw, die jaarlijks door het LEI worden gepubliceerd, geven inzicht in de rentabiliteit van het bos. Om echter inzicht te krijgen in de bedrijfsresultaten van nieuw bos zal men met modellen moet ...
help
De invloed van de overheid op de rondhoutmarkt \ Bos en hout berichten [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1986
In een schema is de invloed weergegeven op de produktie, oogst, prijs en bestemming van de grondstof hout. Verder is ingegaan op de bospolitiek en de grondstoffenpolitiek van de overheid
help
Over snelgroeiend bos \ Heidemijtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1986
Sinds enkele jaren wordt in de bospolitiek over snelgroeiende bossen gesproken. Een definitie voor dit type bos bestaat echter niet
help
Recreatie, houtproduktie en populieren \ Populier : tijdschrift voor teelt en afzet van populier en wilg [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ Eppenga, R. \ Lenderink, H. \ 1985
Hout is een van de belangrijkste grondstoffen waarover de mens beschikt. Bossen moeten die grondstof voortbrengen. Bomen zijn ook één van de belangrijkste mogelijkheden voor de mens om zich in de vrije natuur te ontspannen. Nederland heeft veel men ...
help
De invoer van loof-zaaghout en gezaagd loofhout \ De houtwereld [Artikel]
Eppenga, R. \ Meiden, H.A. van der \ 1985
Dit Bos en Hout Bericht behandelt de invoer van loofhout, zowel tropisch als niet-tropisch en zowel rondhout als gezaagd hout.
help
Bosuitbreiding en houtmarkt \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1984
Kritische beschouwing van de Nederlandse houtbehoefte in het jaar 2030 in verband met het voornemen van de minister om in dat jaar voor minstens 25% in de eigen houtbehoefte uit de produktie van rondhout te kunnen voorzien
help
Bos en hout in Zweden \ Bos en hout berichten [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1984
Korte schets van de situatie in Zweden op het gebied van bos en hout, met aandacht voor het bosareaal, de houtproduktie en het overheidsbeleid
help
Ontwikkelingen rond vezelhout \ Bos en hout berichten [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1984
Bespreking van de situatie in de wereld en in het bijzonder in Nederland ten aanzien van de productie en handel van houtsoorten die geschikt zijn voor de fabricage van papier en spaan en vezelplaten
help
Misvattingen rond 'produktiebos' \ Bos en hout berichten [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1984
Pleidooi om in de diskussies over het beleid met betrekking tot de bosbouw de ingeburgerde term produktiebos niet meer te gebruiken omdat deze term de indruk wekt dat een dergelijk bos weinig gevarieerd en onaantrekkelijk zou zijn
help
Houtproduktie en onderzoek \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1984
Voordracht ter gelegenheid van het afscheid van ir. C.P. van Goor van De Dorschkamp. Korte schets van het houtteeltkundig onderzoek, waaraan door ir. Van Goor in zo belangrijke mate richting is gegeven. Auteur gaat in op het functioneren van de bosbo ...
help
Het meerjarenplan bosbouw \ Landbouwkundig tijdschrift : met daarin opgenomen de Groene gids [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1984
Kommentaar van de direkteur van de Stichting Bos en Hout op het meerjarenplan bosbouw, waarin volgens hem vooral onvoldoende aandacht wordt besteed aan de houtproduktie
help
Houtstroomanalyse, noodzaak voor overheid en bedrijfsleven \ Bos en hout berichten [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1983
Over het begrip "houtstroomanalyse" als overzicht van de stroom van hout en houtprodukten; de noodzaak van een houtmarktanalyse; de opzet van een houtstroomanalyse. Nederland is een van de eerste landen waar een onderzoek wordt ingesteld naar de moge ...
help
De positie van energiehout op de Westeuropese houtmarkt \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1982
Overzichtsartikel
help
Houtproduktie in Nederland \ Bos en hout berichten [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1982
De ontwikkeling tot nu toe en de toekomstige produktie en waarom Nederland hout moet blijven produceren
help
De betekenis van de bossen in de IJsselmeerpolders voor de houtproduktie \ Bos en hout berichten [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1982
Enkele ontwikkelingen op de wereldmarkt en ontwikkelingen in de houtproduktie in de IJsselmeerpolders
help
VOORSTEL WIJZIGING HERPLANTPLICHT IN BOSWET \ Populier : tijdschrift voor teelt en afzet van populier en wilg [Artikel]
Meiden, H.A. van der \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.