Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 40

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Tamis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
NatuurBalans Noordzee : voorbeeld uitwerking van een Noordzee bijdrage aan de balans van de leefomgeving [Boek]
Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H \ Vries, P. de \ Piet, G.J. \ Asjes A. \ 2019
help
Ems‐Dollard ecosystem model to study changing turbidity and higher trophic level response [Boek]
Brinkman, A.G. \ Tamis, J.E. \ 2018
The report contains model characteristics: model set‐up, assumptions, collection and elaboration of quantity and quality of inflow from tributaries, simulation results and a single scenario on reduced suspended matter content in a part of the system. ...
help
Quickscan potentiële natuurwaarden in bestaande Nederlandse offshorewindparken [Boek]
Tamis, J.E. \ Wal, J.T. van der \ Bos, O.G. \ 2017
In het kader van het Nationaal Waterplan worden mogelijkheden verkend om offshorewindparken open te stellen voor doorvaart en medegebruik. In dit rapport wordt op basis van literatuuronderzoek een overzicht gegeven van (potentiële) natuurwaarden voor ...
help
Priorities in management implementation for marine mammal conservation in the Saba sector of the Yarari sanctuary [Boek]
Debrot, A.O. \ Tamis, J.E. \ Haan, D. de \ Scheidat, M. \ Wal, J.T. van der \ 2017
help
Growth and innovation in the ocean economy : North Sea checkpoint : data adequacy report - oil platform leak challenge [Boek]
Wal, J.T. van der \ Vries, P. de \ Tamis, J.E. \ 2016
help
Recente trends in de vogelstand nabij de Eerste Bathpolder en mogelijke effecten van verlengde assimilatiebelichting [Boek]
Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H. \ Ysebaert, T. \ 2016
In de Eerste Bathpolder in de provincie Zeeland (gemeente Reimerswaal, nabij Rilland en grenzend aan het Natura 2000-gebied Oosterschelde) is sinds 2000 een aantal kassen gevestigd in een glastuinbouwgebied. Voor elk Natura 2000-gebied gelden instand ...
help
Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium [Boek]
Baptist, M.J. \ Tamis, J.E. \ 2015
Het Eems estuarium heeft al geruime tijd te kampen met ecologische problemen van diverse aard. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) NoordNederland in het najaar van 2013, is afgesproken dat rijk en ...
help
Masterplan duurzame visserij : LCA-analyse 1e fase: emissieberekeningen [Boek]
Tamis, J.E. \ Vries, P. de \ 2015
In het kader van het Masterplan Duurzame Visserij is een innovatief schip ontworpen en gebouwd: de MDV1. Het doel van dit onderzoek is om emissieberekeningen (CO2, NOx, SO2 en PM) uit te voeren aan het schip MDV1, die te vergelijken met dat van een r ...
help
A review of blue carbon in the Netherlands [Boek]
Tamis, J.E. \ Foekema, E.M. \ 2015
Blue carbon (the carbon stored in marine and coastal ecosystems – in biomass, buried in sediments and sequestered from the atmosphere and ocean) is considered as an issue of interest regarding its potential as a climate change mitigation measure in t ...
help
Invasieve soorten Waddenzee: introductiekansen van probleemsoorten via schelpdiertransport [Boek]
Tamis, J.E. \ Sneekes, A.C. \ Jak, R.G. \ 2015
help
Comparing methods to approach cumulative effects in the North-East Atlantic: CUMULEO case study [Boek]
Wal, J.T. van der \ Tamis, J.E. \ 2014
OSPAR Intersessional Correspondence Group – Cumulative Effects (ICG-C), part of OSPAR commission Environmental Impact of Human Activities (EIHA), is seeking for common approaches on (cross-border) cumulative effects. At the OSPAR ICG-C meeting of 12- ...
help
Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied : advies voor het toekomstbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveiligheid in het Waddengebied [Boek]
Groot, A.V. de \ Vroom, J. \ Oost, A.P. \ Burgers, G. \ Oeveren, C. van \ Smith, S.R. \ Tamis, J.E. \ 2014
Het Waddengebied krijgt de komende eeuw te maken met klimaatverandering. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, vraagt het intergetijdengebied van de Waddenzee meer zand en onttrekt dat naar verwachting aan de buitendelta’s en de eilandkusten. Het is ...
help
Manual to proposed Dutch implementation of OSPAR’s risk-based approach to the management of produced water discharges [Boek]
Vries, P. de \ Tamis, J.E. \ 2014
This manual is intended to assist operators on the Dutch Continental Shelf in the application of the Dutch implementation of the risk-based approach (RBA). In essence all oil and gas platforms on the Dutch Continental Shelf (DCS) have to go through t ...
help
Maatregelen ter verbetering van het Eems-Dollard estuarium : quick scan van 92 MIRT maatregelen en relatie met DPSIR [Boek]
Slijkerman, D.M.E. \ Tamis, J.E. \ Baptist, M.J. \ 2014
MIRT-onderzoek (Meerjaren Programma Infrastructuur Ruimte en Transport) naar de ecologische verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang met de economische en sociale functies die het gebied vervult. Met de DPSIR methode wordt ee ...
help
Zeebodemintegriteit en visserij op het Friese Front en de Centrale Oestergronden : beschikbare kennis en 1e uitwerkingen [Boek]
Slijkerman, D.M.E. \ Bos, O.G. \ Wal, J.T. van der \ Tamis, J.E. \ Vries, P. de \ 2013
De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) is in Nederland in volle gang. Onderdeel van de implementatie is het definieren van ruimtelijke beschermingsmaatregelen. Hierbij worden in de Mariene Strategie als randvoorwaarde ...
help
Arctic operations handbook : generic framework for environmental assessment [Boek]
Lagerveld, S. \ Tamis, J.E. \ Geelhoed, S. \ Jak, R.G. \ Scheidat, M. \ Benda-Beckman, S. von \ Faidutti, D. \ Vries, P. de \ 2013
The Dutch offshore industry has the ambition to execute operations on a large scale in Arctic areas, for instance for installation and operation of oil- and gas production facilities and pipelines. Currently, there is no standard for safe operations ...
help
CUMULEO v 2.0: Integratie van andere gebruiksfuncties [Boek]
Blankendaal, V.G. \ Tamis, J.E. \ Wal, J.T. van der \ Brugh, H. van der \ Dalfsen, J.A. van \ 2012
As a result of the large number of license applications regarding the development and operation of offshore wind parks (OWPs) that have been made since 2005 to the competent authority RWS – a department of the Dutch Ministry of Transport and Water wo ...
help
Scaling human pressures to population level impacts in the marine environment : implementation of the prototype CUMULEO-RAM model [Boek]
Vries, P. de \ Tamis, J.E. \ Wal, J.T. van der \ Jak, R.G. \ Slijkerman, D.M.E. \ Schobben, J.H.M. \ 2012
For centuries the Dutch coastal waters and the North Sea were primarily used for fisheries and shipping, but during the last 20 years the number of uses has increased rapidly. These human uses (such as wind farms, mineral extraction, coastal defences ...
help
Voortoets visserijeffecten Waddenzee : kwalitatieve analyse van visserijeffecten op Natura 2000 instandhoudingsdoelen t.b.v. het Beheerplan Waddenzee [Boek]
Slijkerman, D.M.E. \ Tamis, J.E. \ Bos, O.G. \ Jak, R.G. \ Jongbloed, R.H. \ 2011
Dit rapport is een voortoets van potentiële effecten van visserij op natuurdoelen voor soorten en habitats in de Waddenzee, zoals vereist binnen de Natura 2000 systematiek. In een voortoets wordt bepaald of een activiteit, in dit geval alle vormen va ...
help
Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone - Deelrapport Niet Nb-wetvergund gebruik [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Wal, J.T. van der \ Tamis, J.E. \ Jonker, S.I. \ Koolstra, B.J.H. \ Schobben, J.H.M. \ 2011
Voor de Waddenzee is getoetst voor 20 activiteiten, behorende tot vijf categorieën (civiele werken en economisch gebruik; natuurbeheer en agrarisch beheer; recreatie; visserij; calamiteitenbestrijding; monitoring en overig gebruik) en 30 instandhoudi ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.