Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Tamis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Voortoets visserijeffecten Waddenzee : kwalitatieve analyse van visserijeffecten op Natura 2000 instandhoudingsdoelen t.b.v. het Beheerplan Waddenzee [Boek]
Slijkerman, D.M.E. \ Tamis, J.E. \ Bos, O.G. \ Jak, R.G. \ Jongbloed, R.H. \ 2011
Dit rapport is een voortoets van potentiële effecten van visserij op natuurdoelen voor soorten en habitats in de Waddenzee, zoals vereist binnen de Natura 2000 systematiek. In een voortoets wordt bepaald of een activiteit, in dit geval alle vormen va ...
help
Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone - Deelrapport Niet Nb-wetvergund gebruik [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Wal, J.T. van der \ Tamis, J.E. \ Jonker, S.I. \ Koolstra, B.J.H. \ Schobben, J.H.M. \ 2011
Voor de Waddenzee is getoetst voor 20 activiteiten, behorende tot vijf categorieën (civiele werken en economisch gebruik; natuurbeheer en agrarisch beheer; recreatie; visserij; calamiteitenbestrijding; monitoring en overig gebruik) en 30 instandhoudi ...
help
Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone - Beheerplankader visserij [Boek]
Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H. \ 2011
Rijkswaterstaat is als gebiedsbeheerder van negentien Natura 2000 gebieden verantwoordelijk voor het opstellen van beheerplannen. Activiteiten kunnen in de toekomst vergunningsvrij worden gesteld in het beheerplan. Als uitgangspunt voor de voorwaarde ...
help
Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone - Deelrapport cumulatie [Boek]
Jongbloed, R.H. \ Tamis, J.E. \ Koolstra, B.J.H. \ 2011
In dit deelrapport van de nadere effectenanalyse van menselijke activiteiten in de Natura 2000 gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone is bepaald wat de cumulatieve effecten zijn van de beoordeelde activiteiten
help
Nadere effectenanalyse Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone - Deelrapport Nb-wetvergund gebruik [Boek]
Jonker, S.I. \ Koolstra, B.J.H. \ Tamis, J.E. \ Jongbloed, R.H. \ 2011
In de hier gerapporteerde 2e fase van de nadere resteffectenanalyse (NEA) voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone worden activiteiten, die in het verleden al getoetst zijn vanuit de Natuurbeschermingswet, nader beschouwd. Ten behoeve van de cumulati ...
help
Natura 2000-doelen in de Noordzeekustzone : van doelen naar opgaven voor natuurbescherming [Boek]
Jak, R. \ Tamis, J. \ 2011
Reden om de Noordzeekustzone op te nemen in het Natura 2000-netwerk, is de aanwezigheid van zes waardevolle leefgebieden (habitattypen), zes soorten vissen en zeezoogdieren, drie soorten broedvogels en achttien soorten trekvogels. De habitattypen, vi ...
help
Offshore olie- en gasactiviteiten en Natura 2000 : inventarisatie van mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Noordzee [Boek]
Tamis, J.E. \ Karman, C.C. \ Vries, P. de \ Jak, R.G. \ Klok, C. \ 2011
LNV heeft in 2010 het voornemen geuit waardevolle natuur in de Noordzee aan te wijzen als Natura 2000 gebied in het kader van de Europese Vogel en Habitatrichtlijnen. In deze Natura 2000 gebieden mogen in principe geen activiteiten plaatsvinden die i ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.