Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 69

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Tamis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Risico’s van introductie van exotische plantensoorten, in het bijzonder uit het geslacht Ambrosia, via import van zaden voor met name veevoer en vogelvoer \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Denderen, P.D. van \ Tamis, W.L.M. \ Valkenburg, J.L.C.H. van \ 2010
Import van landbouwproducten, in het bijzonder zaden, zijn een belangrijke bron voor de introductie van exotische plantensoorten. In dit artikel wordt ingegaan op twee studies naar het voorkomen van exotische planten, in het bijzonder uit het geslach ...
help
Monitoring van biodiversiteit: behoefte aan meer dynamische graadmeters \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Udo de Haes, H.A. \ Tamis, W.L.M. \ Prins, H.T. \ 2010
Op ons artikel in Landschap (Het gaat weer beter met de natuur in Nederland, 2009) kwam een in hoofdzaak ondersteunende reactie (van Van der Weijden) en een in hoofdzaak kritische reactie (van Van Strien). De verschillen van mening spitsen zich toe o ...
help
Aanvullingen voor de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden op de Noordzee [Boek]
Jak, R.G. \ Tamis, J.E. \ Geelhoed, S.C.V. \ Bos, O.G. \ 2010
Eind augustus 2009 leverde IMARES het rapport 'Instandhoudingsdoelen Natura 2000-gebieden Noordzee' (Jak et al, 2009) op. In een ronde van LNV langs belanghebbenden zijn echter nog een paar vragen gerezen m.b.t. de inhoud van dit rapport. LNV is geba ...
help
Het verdwijnen en (weer) verschijnen van plantensoorten in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Duistermaat, H. \ Moorsel, R.C.M.J. van \ Kruijer, J.D. \ Roos, M.C. \ 2009
In 1995 verscheen een hoofdstuk in het boek ‘Biodiversiteit in Nederland’ over het uitsterven van plantensoorten in Nederland van de hand van Ruud van der Meijden en Jacqueline Gillis. Vanaf 1840 was het totaal aantal verdwijningen toen 73 en het aan ...
help
Hap, daar gaat weer zo’n smakelijke orchis; de gevolgen van begrazing door vee voor Rode Lijstsoorten \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Beckers, A. \ Kooijmans, L.L. \ Mourik, J. \ Vreken, B. \ 2009
Ruud van der Meijden begon zijn floristische carrière in de duinen van Voorne en deed daar in de jaren voor zijn overlijden waarnemingen over de negatieve gevolgen van begrazing door vee, in het bijzonder voor orchideeën. Dat bleek achteraf het start ...
help
Het gaat weer beter met de natuur in Nederland \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Udo de Haes, H.A. \ Tamis, W.L.M. \ Snoo, G.R. de \ Prins, H.T. \ 2009
In een Volkskrantinterview (22 mei 2009) poneerden de eerste drie auteurs de stelling, dat het weer beter gaat met de Nederlandse natuur. Aanleiding vormde de presentatie van de Monitor Duurzaam Nederland (CBS, 2009) waarbij het Planbureau concludeer ...
help
Model instruments for marine biodiversity policy : a quick scan [Boek]
Klok, C. \ Hille Ris Lambers, R. \ Vries, P. de \ Tamis, J.E. \ Wijsman, J.W.M. \ 2009
The Netherlands Envrionmental Assessment Agency (PBL) developed several biodiversity models for the terrestrial environment to support policy making and evaluation. For the marine environment currently such modelling instruments are lacking. This rep ...
help
Passende beoordeling voor Mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren [Boek]
Wiersinga, W.A. \ Tamis, J.E. \ Smit, C.J. \ Brinkman, A.G. \ Jongbloed, R.H. \ 2009
Het voorgenomen plan is om op verschillende locaties in de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Voordelta en Oosterschelde MZI-installaties te plaatsen en te exploiteren. Het gaat om 9 locaties in de Waddenzee (totaal oppervlak 545 ha, waarvan maximaal 50 ...
help
Review of the geomorphological, benthic ecological and biogeomorphological effects of nourishments on the shoreface and surf zone of the Dutch coast [Boek]
Baptist, M.J. \ Tamis, J.E. \ Borsje, B.W. \ Werf, J.J. van der \ 2009
Most knowledge on the morphodynamic behaviour of shoreface and beach nourishments originates from data analysis studies. Numerical modeling tools have been used successfully in hindcasting behaviour of nourishments, but do not yet have the predictive ...
help
Disturbance-effect relationships applied in an integral ecological risk analysis for the human use of the North Sea [Boek]
Karman, C.C. \ Slijkerman, D.M.E. \ Tamis, J.E. \ 2009
The relationship between the intensity of seven types of human based disturbances and their resulting effects on survival and reproduction of 30+ species were described as a function of increased mortality or reduced reproduction in the report of Jak ...
help
De exotische Halsbandparkiet bereid op Hollandse wijze \ Limosa [Artikel]
Esch, W.C. van \ Tamis, W.L.M. \ 2008
De Halsbandparkiet Psittacula krameri is in Europa een exoot, waarvan eerste broedparen aan het einde van de jaren zestig werden waargenomen. In 2006 werden ongeveer 5000 exemplaren waargenomen. Dit artikel behandelt de vondst van deze soort in braak ...
help
Exoten : verrijking voor Nederlandse biodiversiteit \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ 2008
De flora in Nederland is in de twintigste eeuw ingrijpend veranderd. Belangrijkste oorzaken zijn vermesting, verstedelijking, klimaatverandering en de introductie van uitheemse plantensoorten. Hoeveel uitheemse plantensoorten zijn er ingeburgerd, hoe ...
help
Natuurgrenzen in de Waddenzee: een verkenning voor beleid en beheer [Boek]
Dankers, N. \ Baptist, M.J. \ Bastmeijer, C.J. \ Brinkman, A.G. \ Tamis, J. \ Jongbloed, R. \ Freij, F.E. \ Duin, W.E. van \ Lindeboom, H.J. \ Smit, C.J. \ 2008
Het begrip natuurgrenzen wordt de laatste jaren regelmatig gebruikt in het kader van beleidsontwikkeling. In de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om het begrip zodanig inhoud te geven dat vergunningverlening er op gebaseerd kan worden. Mede o ...
help
Soil and groundwater quality standards [Boek]
Tamis, J.E. \ Karman, C.C. \ 2008
Statoil has developed and applies the Environmental Impact Factor (EIF) to assess the environmental risk of discharges. These are developed for offshore installations. A separate impact factor has been developed for onshore installations that dischrg ...
help
Potentiële effecten van diergeneesmiddelen op het terrestrische milieu in Nederland [Boek]
Tamis, W.L.M. \ Klinkhamer, P.G.L. \ Meijden, E. van der \ Snoo, G.R. de \ Veen, J.A. van \ 2008
In Nederland wordt jaarlijks rond de 400-500 ton veterinaire antibiotica gebruikt. Een belangrijk deel van deze diergeneesmiddelen komt vrijwel onveranderd in het milieu terecht via urine en mest van koeien, varkens, kippen en andere dieren. Als we e ...
help
Integrating Natura2000 into critical load calculations for nitrogen [Boek]
Tamis, W.L.M. \ Bakker, N.V.J. de \ Zelfde, M. van 't \ 2008
In deze studie wordt voorgesteld om de verschillende habitats en soorten genoemd in de Habitat- en Vogelrichtlijn te integreren door de toepassing van een “habitat-benadering”. Er is een procedure ontwikkeld waarin wordt bepaald of het noodzakelijk i ...
help
Behoud en ontwikkeling van flora, fauna en landschap op het Doornduin te Scheveningen naar aanleiding van plannen tot sanering en herinrichting van het NEBO-terrein [Boek]
Tamis, W.L.M. \ Udo de Haes, H.A. \ [ca. 2008]
CML heeft de bestaande informatie over flora, fauna en het landschap van het Doornduin op een rij gezet, geactualiseerd met inventarisatiegegevens uit 2007 en aanbevelingen geformuleerd hoe de natuur- en landschapswaarden van het Doornduin kunnen wor ...
help
De uitwerking van de Natuurwaarde-index voor de duinen \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ Meijden, R. van der \ 2007
Voor Nederland is de zogenaamde Natuurwaarde-Index (NWI) ontwikkeld door NMP om de biodiversiteit te karakteriseren. De index combineert informatie over kwaliteit (ecosysteemspecifieke soorten) met kweantiteit (areaal) ten opzichte van een natuurlijk ...
help
Over heethoofden, vetbuiken en allochtonen : veranderingen in het verleden, heden en toekomst in de flora van de Nederlandse duinen \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Tamis, W.L.M. \ 2007
In dit artikel wordt eerst stilgestaan bij de belangrijke veranderingen in de Nederlandse flora in het algemeen, op het onderzoek bij het Nationaal Herbarium in samenwerking met FLORON. Met daarna specifieke aandacht voor de veranderingen in duinvege ...
help
Risk analysis on the import of seed mussels from the west coast of Sweden into the Wadden Sea [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Tamis, J.E. \ Kaag, N.H.B.M. \ Karman, C.C. \ Foekema, E.M. \ Smaal, A.C. \ 2007
This report is the result of a risk analysis on the introduction of exotic non-indigenous species with the import of rope culture mussels from Sweden into the Wadden Sea. Based on available literature data and expert judgement, the target species are ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.