Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 126

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Adrichem
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Fine-mapping of nonhost resistance genes in barley [Studentenverslag]
Adrichem, Marloes van \ 2018
help
Effect van kleine landschapselementen en buitenlandse natuur op het duurzaam voorkomen van soorten in de provincie Limburg : doorrekening met het MNP [Boek]
Wamelink, Wieger \ Adrichem, Marjolijn van \ Meeuwsen, Henk \ Frissel, Joep \ Woltjer, Inez \ Knegt, Bart de \ Pouwels, Rogier \ 2018
help
Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buiten het Natuurnetwerk Nederland [Boek]
Melman, Th.C.P. \ Adrichem, M.H.C. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Clement, J. \ Jochem, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Schotman, A.G.M. \ Visser, T. \ 2017
We hebben een methode ontwikkeld om de bijdrage te bepalen van natuurcombinaties buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan Europese biodiversiteitsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Van alle VHR-soorten is een selectie gemaakt waarvoo ...
help
Effecten van natuurbegraven op de vegetatie op Natuurbegraafplaats Heidepol : natuurbegraven in praktijk [Boek]
Vries, Barry de \ Wamelink, Wieger \ Haas, Wim de \ Frissel, Joep \ Adrichem, Marjolein van \ 2017
help
Biodiversiteits voetafdruk van bedrijven [Boek]
Arets, E.J.M.M. \ Rooij, W. van \ Struijs, J. \ Broer, W. \ Schaick, J. van \ Wamelink, G.W.W. \ Adrichem, M.H.C. van \ Jansen, P.C. \ 2017
help
MetaNatuurplanner v4.0 - Status A : toepassing voor Evaluatie Natuurpact [Boek]
Pouwels, R. \ Wamelink, G.W.W. \ Adrichem, M.H.C. van \ Jochem, R. \ Wegman, R.M.A. \ Knegt, B. de \ 2017
Wageningen Environmental Research en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben de MetaNatuurplanner versie 4.0 (Model for Nature Policy, MNP) ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversitei ...
help
MetaNatuurplanner v2.0 : status A [Boek]
Pouwels, R. \ Eupen, M. van \ Adrichem, M.H.C. van \ Knegt, B. de \ Greft, J.G.M. van der \ 2016
Het Planbureau voor de Leefomgeving en Alterra Wageningen UR hebben de MetaNatuurplanner ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de effecten van beleid en beheeringrepen op de biodiversiteit te bepalen. Het model legt relaties tussen de milieu ...
help
EUROBATS : analyse van de resoluties die zijn aangenomen tijdens de vergadering van de partijen (Meeting of the Parties) in 2014 [Boek]
Ottburg, F.G.W.A. \ Adrichem, N.H.C. van \ Limpens, H.J.G.A. \ Schillemans, M.J. \ 2016
Nederland is Party van ‘the Agreement on the Conservation of Populations of European Bats’, ofwel EUROBATS. De EUROBATS-agreement is een verdrag onder de conventie van Bern en met name de conventie van Bonn, de ‘Convention on the Conservation of Migr ...
help
Soortmanagementplannen en de Habitatrichtlijn : ruimtelijke onderbouwing duurzaamheid populaties Gewone dwergvleermuis [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Adrichem, M.H.C. van \ Pouwels, R. \ Jochem, R. \ 2015
Een soortmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij een te verlenen gebiedsgerichte ontheffing onder de huidige Flora- en faunawet artikel 75c. In een SMP worden op een grootschalig gebiedsniveau maatregelen bes ...
help
De bruine rat in en om stadswoningen, voorkomen is beter dan bestrijden \ WT-afvalwater [Artikel]
Adrichem, M.H.C. van \ Buijs, J.A. \ Goedhart, P.W. \ Verboom, J. \ 2014
Omdat de mens overlast ervaart van ratten, worden ze al tientallen jaren bestreden met rodenticiden, waardoor de overlevingskans van resistente ratten is vergroot. De afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD in Amsterdam probeert tegenwoordig de oorza ...
help
Aanpassing van het Model for Nature Policy (MNP) aan de typologie van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) : fase 1 [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Adrichem, M. van \ Jochem, R. \ Wegman, R.M.A. \ 2014
Het Model for Nature Policy (MNP) wordt voor het Planbureau ontwikkeld om het natuurbeleid van regionaal tot landelijk niveau te evalueren, dat gebruik maakt van de natuurdoeltypenkaart. Natuurbeheerders en overheid zijn echter over-gegaan naar het S ...
help
Using Minimum Area Requirements (MAR) for assemblages of mammal and bird species in global biodiversity assessments [Boek]
Verboom, J. \ Snep, R.P.H. \ Stouten, J. \ Pouwels, R. \ Pe’er, G. \ Goedhart, P.W. \ Adrichem, M. van \ Alkemade, R. \ Jones-Walters, L. \ 2014
Habitat loss, fragmentation and degradation are important factors in the decline of biodiversity worldwide. It is important to be able to evaluate the success of policies at different levels, including, increasingly, the global level. In this paper w ...
help
Factors influencing the density of the brown rat (Rattus norvegicus) in and around houses in Amsterdam \ Lutra : orgaan van de Vereniging voor zoogdierkunde en zoogdierbescherming = Bulletin de la Societe pour l' etude et la protection des mammiferes [Artikel]
Adrichem, M.H.C. van \ Buijs, J.A. \ Goedhart, P.W. \ Verboom, J. \ 2013
Factoren die van invloed zijn op de dichtheid van de bruine rat (Rattus norvegicus) in en om huizen in Amsterdam. Het eerste doel van dit onderzoek was het vaststellen van de relatie tussen het aantal bruine ratten en omgevingsfactoren en sociaal-eco ...
help
Effecten van het aanpassen van de EHS in de provincie Limburg [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Pouwels, R. \ Wegman, R.M.A. \ Adrichem, M.H.C. van \ Eupen, M. van \ 2013
De provincie Limburg heeft de EHS herijkt. Hierdoor wordt een aantal gebieden niet ingericht als natuur. Daarnaast heeft de provincie geschoven met de zogenaamde beheergebieden. Dit zijn gebieden waar economische ontwikkeling beperkt is en beheersmaa ...
help
Groene dijken langs de Westerschelde : inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op de buitentaluds van dijken langs de Westerschelde [Boek]
Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ 2013
Dit rapport geeft de bevindingen van de inventarisatie van de kwaliteit van de grasbekleding op buitentaluds langs de Westerschelde. De inventarisatie is vooral visueel uitgevoerd aan de hand van een aantal standaard parameters. Er zijn 121 proefvakk ...
help
Biodiversiteitsgraadmeters Fryslân : status en trend van hoofd-natuurtypen en soorten [Boek]
Knegt, B. de \ Wamelink, W. \ Adrichem, M. van \ Clement, J. \ Puijenbroek, P. \ Sparrius, L. \ Swaay, C. van \ 2013
De graadmeter bestaat uit twee delen, een deel bevat informatie over de voor- of achteruitgang van soorten (zoals vogels, vlinders en zoogdieren), het tweede deel bevat informatie over de natuurkwaliteit en het oppervlak natuur. Informatie van soorte ...
help
Eindrapportage verantwoord innoveren : pilot project Lelie [Boek]
Persoon, S. \ Adrichem, P. van \ 2012
Tot op heden hebben wij gezien dat grote technische innovaties veelal door individuele bedrijven worden opgepakt. Daarnaast is er veelal geen beheerste projectmatige aanpak gevolgd. Dit heeft geleidt tot onverantwoorde risico’s voor de betrokken bedr ...
help
Validatie van MOVE4 [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Adrichem, M.H.C. van \ Goedhart, P.W. \ 2012
Het model MOVE4 berekent op basis van abiotiek de kans op voorkomen van plantensoorten en zet die vervolgens met behulp van kappa-statistiek om in het al dan niet voorkomen van soorten. Het model was al wel getest en er zijn onzekerheids- en gevoelig ...
help
Doorworteling dijken ook buiten wintermaanden te meten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schaffers, A.P. \ Frissel, J.Y. \ Adrichem, M.H.C. van \ Huiskes, H.P.J. \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2011
Gedurende een jaar hebben onderzoekers de doorworteling van 19 zee- en rivierdijken geanalyseerd. Ze hebben daarin een seizoenspatroon waargenomen. Volgens hen is de beste periode voor toetsing van de doorworteling, nu medio december tot medio maart, ...
help
Minder werk door eenvoud en ecologie \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Bennink, P. \ Adrichem, G. van \ 2011
De grote border in de Priona Tuinen was de afgelopen jaren toe aan een grondige herinrichting. De Engelse 'plantensocioloog' Mark Brown deelde de border opnieuw in, waarbij hij op zoek ging naar het evenwicht tussen esthetiek en het beperken van het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.