Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 236

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Akker
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag : berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model [Boek]
Rozemeijer, Joachim \ Boomsma, Huite \ Veldhuizen, Ab \ Pouwels, Janneke \ Akker, Jan van den \ Kroon, Timo \ 2019
In het veenweidegebied is het verminderen van maaivelddaling een belangrijk thema. Onderwaterdrainage wordt gezien als een mogelijkheid om de laagste grondwaterstanden te verhogen en is daarmee een van de mogelijkheden om maaivelddaling te vermindere ...
help
Groen als integrerend kader : naar een vitale binnenstad van Doetinchem [Boek]
Cate, Bram ten \ Grashof-Bokdam, Carla \ Kruit, Jeroen \ Schoonderbeek, Jeroen \ Weggemans, Ruben \ Stuijt, Rob \ Duin, Duco \ Akker, Stefan van den \ Brouwers, Chanine \ Dell’Oro, Matteo \ Lührmann, Jullian \ Neer, Sibylla \ Pieterse, Chantal \ 2019
help
Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains [Boek]
Hoving, I.E. \ Akker, J.J.H. van den \ Massop, H.T.L. \ Holshof, G.J. \ Houwelingen, K. van \ 2018
Kenmerkend voor veengrond is de grote weerstand voor watertransport in de bodem van en naar de sloot. Onderwaterdrains zijn een effectief hulpmiddel om het watertransport in de bodem te versnellen en dit zorgt voor een significant vlakker grondwaters ...
help
Potentiële emissiereductie broeikasgassen Fries veenweidegebied : waterhuishoudkundige en bodembeheermaatregelen om broeikasemissies te beperken [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Massop, H.T.L. \ Rietra, R.P.J.J. \ 2018
help
Onderwaterdrains zijn effectief [Boek]
Akker, Jan J.H. \ Hoving, Idse \ Hendriks, Rob \ Knotters, Martin \ 2018
Onlangs verscheen een publicatie in het Bulletin van de International Mire Conservation Group (Couwenberg 2018a) waarin negatief wordt geoordeeld over de effectiviteit van onderwaterdrains op de sturing van de grondwaterstand in veengebieden. Hooghee ...
help
Reststromen spelenderwijs optimaal benutten \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Akker, J. van den \ Mulder, M. \ 2017
Reststromen uit stad en ommeland lokaal opwerken tot nuttige producten om die vervolgens weer in hetzelfde gebied te gebruiken. Een mooie ambitie die steeds vaker opduikt in gemeentelijke plannen en rapporten over de circulaire economie. Maar kan het ...
help
Iron and manganese removal: recent advances in modelling treatment efficiency by rapid sand filtration \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Vries, D. \ Bertelkamp, C. \ Schoonenberg Kegel, F. \ Hofs, B. \ Dusseldorp, J. \ Bruins, J.H. \ Vet, W. de \ Akker, B. van den \ 2017
A model has been developed that takes into account the main characteristics of (submerged) rapid filtration: the water quality parameters of the influent water, notably pH, iron(II) and manganese(II) concentrations, homogeneous oxidation in the super ...
help
Diminishing peat oxidation of agricultural peat soils by infiltration via submerged drains [Congresverslag]
Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ 2017
Oxidation of peat soils used in dairy farming in the western peat area of The Netherlands causes subsidence rates up to 13 mm.y and emissions of CO2 to about 27 t.ha.y. In 2003 experiments started with subsurface irrigation by submerged drains to rai ...
help
Effects of submerged drains on water management and nutrient loading of surface water : a modelling approach [Poster]
Hendriks, R. \ Akker, J. van der \ 2017
Submerged drains are promising means to reduce subsidence of peat pasture areas in The Netherlands. They enhance submerged infiltration of ditch water into the peat soil during the dry and warm summer half year. The consequential rise of the groundwa ...
help
Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem [Boek]
Groenendijk, Piet \ Schipper, Peter \ Hendriks, Rob \ Akker, Jan van den \ Heinen, Marius \ 2017
Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunn ...
help
De organische veenbasis : afbraakprocessen in relatie tot hydrologie [Boek]
Akker, Jan van den \ Hendriks, Rob \ Delft, Bas van \ 2017
Gezien de hoge kosten van hydrologische herstelmaatregelen en de effecten van deze maatregelen op landgebruik in het omliggende gebied is meer kennis gewenst van de kwetsbaarheid van de veenbasis in hoogveensystemen. In een literatuurstudie voorafgaa ...
help
CFD modellering van spoelen snelfilters en doorstromen reinwaterreservoirs [Boek]
Wols, B.A. \ Akker, B. van den \ Palmen, L. \ 2017
Aan de hand van een gedetailleerde modellering van vloeistofstromen (computational fluid dynamics – CFD) is verbetering van ontwerp en bedrijfsvoering van snelfilters en reinwaterreservoirs mogelijk. Dit blijkt uit onderzoek waarbij in de modellering ...
help
Masterplan duurzame energie [Boek]
Wendt, T. \ Leeuwis - Tolboom, J. \ Akker, E. van den \ 2016
Dit Masterplan schetst een helder beeld van wat onze energiedoelen zijn (hoofdstuk 2), waar we nu staan (hoofdstuk 3), welke strategie we gaan volgen (hoofdstuk 4), het uitvoeringsprogramma dat daarbij hoort (hoofdstuk 5) en hoe we de doelrealisatie ...
help
Voedseltransitie: gedeelde zorg is betere zorg \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Akker, J. van den \ 2016
Onze huidige manier van voedsel produceren is efficiënt en goedkoop, maar op lange termijn niet houdbaar. Boereninkomens staan zwaar onder druk en ons natuurlijk kapitaal is niet gewaarborgd voor komende generaties. Het voedselsysteem moet op de scho ...
help
Analyse van de stationaire grondwaterstroming naar permanente putten in vrij afwaterende gebieden [Boek]
Akker, C. van den \ 2016
In deze nota van LTO-Nederland zal de problematiek in het geval van grondwateronttrekkingen in vrij afwaterende gebieden, zoals die voorkomen in het noordoosten en zuiden van Nederland, nader worden uitgewerkt. Juist de vaststelling van de verlaging ...
help
Application of machine learning techniques to predict anomalies in water supply networks \ Water science and technology : water supply / International Water Supply Association [Artikel]
Vries, D. \ Akker, B. van den \ Vonk, E. \ Jong, W. de \ Summeren, J. van \ 2016
Methods to improve the operational efficiency of a water supply network by early detection of anomalies are investigated by making use of the data streams from multiple sensor locations within the network. The water supply network is a demonstration ...
help
Dalende bodems, stijgende kosten : mogelijke maatregelen tegen veenbodemdaling in het landelijk en stedelijk gebied : beleidsstudie [Boek]
Born, G.J. van den \ Kragt, F. \ Henkens, D. \ Rijken, B. \ Bemmel, B. van \ Sluis, S. van der \ Polman, N. \ Bos, E. \ Kuhlman, T. \ Kwakernaak, C. \ Akker, J. van den \ Diogo, V. \ Koomen, E. \ Lange, G. de \ Bakel, J. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 2016
Het doel van deze studie is om bodemdaling, de gevolgen van bodemdaling en het effect van mogelijke maatregelen in de Nederlandse laagveengebieden op een transparante manier in beeld te brengen. Dat doen we voor zowel het landelijk als stedelijk gebi ...
help
Waarderen van bodemwatermaatregelen [Boek]
Lijster, Elisa de \ Akker, Jan van de \ Visser, Anneloes \ Allema, Bas \ Wal, Annemieke van der \ Dijkman, Wim \ 2016
Het waarderen van duurzaam bodembeheer voor gewasopbrengst en water vasthouden is de ambitie van deze studie. De gegevens hierover uit de literatuur zijn veelal situatie specifiek verzameld. Aan het CLM de opdracht om vanuit die veelheid aan verschil ...
help
Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld [Boek]
Akker, J.J.H. van den \ Diggelen, J.M.H. \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Smolders, A.J.P. \ Turlings, L.G. \ Wielen, S. van der \ 2016
De grondwaterstand in een veenweideperceel kan in de zomer door de gewasverdamping decimeters onder het slootpeil dalen. Toepassing van onderwaterdrains (OWD) beperkt de grondwaterstandsdaling en daarmee veenoxidatie en bodemdaling en emissies van CO ...
help
Ontwerp Label Duurzaam Bodembeheer [Boek]
Wal, Annemieke van der \ Lijster, Elisa de \ Dijkman, Wim \ Zanen, Marleen \ Essen, Everhard van \ Sukkel, Wijnand \ Boer, Wietse de \ Akker, Jan van den \ Reijneveld, Arjan \ Ros, Gerard \ Korthals, Gerard \ Rutgers, Michiel \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.