Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 148

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Alphen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Welzijn van vissen [Boek]
Alphen, J.J.M. van \ 2018
Vissen zijn in verschillende hoeda ­ nigheden belangrijk voor mensen: als siervis, als voedsel of als onder ­ deel van recreatie en sport. Toch krijgen ze in discussies over dieren ­ welzijn vaak minder aandacht dan andere gewervelde dieren. Tegelijk ...
help
Nieuwe wegen naar vismigratie : innovatiewedstrijd levert oplossingen voor vismigratie in de polder \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Alphen, J. van \ Bruijne, W. de \ 2018
Hoe kun je vismigratieknelpunten in poldergebieden het beste aanpakken? Waterschap Amstel, Gooi en Vecht daagde via een ‘Innovation Challenge’ onderzoekers uit om met nieuwe of betere oplossingen te komen. Deze uitdaging resulteerde in een aantal nie ...
help
Verwerking biologische varkensdrijfmest onderzocht : gezamenlijke opslag van meststromen vergt aanpassing van regels \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Verwer, C. \ Alphen, J. van \ 2018
Voor biologische akkerbouwers en tuinders zijn de huidige fosfaatgebruiksnormen een knelpunt. In veel gevallen blijft er een behoefte aan stikstofbemesting bestaan. Ook hebben aanbieders van biologische mest het lastiger dan gangbare bedrijven. In ee ...
help
Advice of the Scientific Advisory Committee on Seal Rehabilitation in the Netherlands [Boek]
Zande, A.N. van der \ Alphen, J.J.M. van \ Goodman, S.J. \ Meijboom, FL.B. \ Stegeman, A.J. \ Thompson, D.J. \ 2018
Two species of seal breed in the Netherlands, the grey seal (Halichoerus grypus) and the harbour seal (Phoca vitulina). The populations of both species have increased markedly over the past 40 years. Harbour seals have recovered from a minimum number ...
help
PAS monitoringsrapportage stikstof : addendum op de stand van zaken 2016 [Boek]
Alphen, A. van \ Berkhout, J.P.J. \ 2018
help
Maatwerk voor een veilige dijk die past bij het karakter van Uitdam [Boek]
Alphen, J. van \ 2017
De Markermeerdijk bij Uitdam is in 2006 afgekeurd. De veiligheidsopgave bestaat uit een tekort aan hoogte, buitenwaartse macrostabiliteit en binnenwaartse macrostabiliteit. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), de beheerder van de di ...
help
Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) : handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving [Boek]
Alphen, Th. van \ Linde, K. \ Kok, L. \ Aben, J. \ Hertog, F. den \ Vries, W. de \ Maas, R. \ Wesseling, J. \ Staatsen, B. \ Storm, I. \ 2017
help
4D bronbescherming in een veranderende wereld: casus grondwaterwinning Helmond [Boek]
Loon, Arnaut van \ Bergsma, Emmy \ Alphen, Henk-Jan van \ Segrave, Andrew \ Hartog, Niels \ Kooiman, Jan Willem \ 2017
Met het formuleren van zes bouwstenen voor een 4D-benadering van bronbescherming draagt deze studie bij aan een nieuwe aanpak om grondwaterbronnen duurzaam te beheren. Deze aanpak sluit aan op veranderingen in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen ...
help
Hondenbeten aan de kaak gesteld : Preventie van ernstige hondenbeten bij mens en dier [Boek]
Alphen, J.J.M. van \ 2017
Deze zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (verder: de RDA) is voorbereid door een forum bestaande uit de raadsleden dr. ing. H. Hopster, J. Th. de Jongh, drs. H.M. van Veen en dr. ir. J.W.G.M. Swinkels (voorzitter). Ter voorbereiding op ...
help
Paardenmarkten in Nederland : man en paard noemen [Boek]
Alphen, J.J.M. van \ 2017
Deze rapportage heeft de Raad op uw verzoek opgesteld in het licht van vragen in de samenleving over het welzijn van paarden op paardenmarkten. Daarbij heeft u ook de vraag gesteld of ontkoppeling van paardenmarkten en publieksevenementen nodig is. D ...
help
Raad voor dierenaangelegenheden : paardenmarkten in Nederland : samenvatting [Boek]
Alphen, J.J.M. van \ 2017
Paardenmarkten zijn een vertrouwd verschijnsel in veel Nederlandse plaatsen. De laatste jaren stuiten ze echter steeds vaker op maatschappelijke weerstand. Dat komt deels doordat er incidenteel overtredingen worden waargenomen van de welzijnsnormen u ...
help
Gezonde leefomgeving, gezonde mensen [Boek]
Staatsen, B.A.M. \ Alphen, Th. van \ Houweling, D.A. \ Ree, J. van der \ Kruize, H. \ 2017
In opdracht van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) worden de Nationale Omgevingsagenda (NOA) en Nationale Omgevingsvisie (NOVI) ontwikkeld. Deze instrumenten zijn nodig om de Omgevingswet te kunnen invoeren en beschrijven de kaders en ge ...
help
PAS monitoringsrapportage stikstof : stand van zaken 2016 [Boek]
Sterkenburg, A. \ Alphen, A. \ 2017
help
Water en energie: inventarisatie bestaande praktijkervaringen [Boek]
Alphen, Henk-Jan van \ Oesterholt, Frank \ Snip, Laura \ Versteeg, Elize \ Roest, C. \ 2016
Barrières en succesfactoren in projecten op het gebied van ‘energie en water’ bij drinkwaterbedrijven zijn van niet-technologische aard. Dat blijkt uit dit rapport waarin barrières, valkuilen in het proces, de succes- en faalfactoren en de rentabilit ...
help
Luchtkwaliteit meten met sensoren [Boek]
Wesseling, Joost \ Alphen, Hester \ Putten, Edith van \ Cordeschi, Diletta \ 2016
help
PAS Monitoringsrapportage stikstof : stand van zaken inwerkingtreding PAS en eerste monitoringsronde 2015 [Boek]
Alphen, A. van \ Maltha-Nix, E.J. \ Maas, C.W.M. van der \ 2016
help
(Kosten)effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking [Boek]
Oorsouw, W.M.W.J. van \ Alphen, L. van \ Bevelander, S.E. \ Hassink, J. \ Elings, M. \ Embregts, P.J.C.M. \ 2015
Aangenomen wordt dat zorgboerderijen een zinvolle vorm van dagbesteding kunnen bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Gezien de ruime vertegenwoordiging van mensen met een lichte verstandelijke beperking binnen zorgboerderijen, is ...
help
De relatie tussen klimaatverandering en weersextremen (update 2014) \ WT-afvalwater [Artikel]
Hurk, B. van den \ Steenhoven, G. van der \ Bregman, B. \ Alphen, J. van \ Klein Tank, A. \ Hattem, R. van \ Katsman, C. \ 2014
Na recente extreme weersverschijnselen en een aantal (IPCC) studies naar trends in opgetreden en verwachte extremen dringt de vraag op in hoeverre deze weersextremen verband houden met klimaatverandering. Met daaraan gerelateerd de vraag in hoeverre ...
help
Ontluchting hemel- en vuilwaterstelsel voorkomt wateroverlast \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Alphen, R. van \ Soffner, H. \ 2014
Op twee locaties in de kern Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze) is in de afgelopen jaren als gevolg van hevige neerslag (met een intensiteit van meer dan 50 mm/h) frequent wateroverlast voorgekomen. Dit is opmerkelijk, omdat in de periode 2006-2008 ...
help
Praktijk en toekomst van decentrale drinkwaterproductie [Boek]
Alphen, H.J. van \ Frijns, J. \ 2014
Er zijn steeds meer technische mogelijkheden voor burgers om zelf drinkwater te produceren en zich mogelijk ook af te koppelen van het waterleidingnet. Op verzoek van de directeuren van de waterbedrijven is een studie gedaan naar een passende respons ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.