Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 68

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Arens
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kleinschalige dynamiek \ Nieuwsbrief OBN [Artikel]
Aggenbach, C. \ Arens, B. \ Kooijman, A. \ Nijssen, M. \ Til, M. van \ 2018
1 Verstuiving in duingebieden heeft grote invloed op droge duingraslanden. De laatste jaren is er veel belangstelling om met maatregelen verstuiving te bevorderen. Dit wordt ook sterk gestimuleerd vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS): het kunst ...
help
HPZ Innovatieproject : Thema C3 Verstuiving [Boek]
IJff, S. \ Arens, B. \ Bodde, W. \ 2018
In 2015 is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering versterkt met 30 miljoen kubieke meter zand. Dit gebied heet nu de ‘Hondsbossche Duinen’. Hiermee kunnen zowel veiligheid als ruimtelijke kwaliteit worden gerealiseerd. Het ontwerp bestaat uit een zach ...
help
Plan van Aanpak op hoofdlijnen: effecten van suppleren op het kustduingebied onder EGS II [Boek]
Oost, Albert \ Valk, Bert van der \ Groot, Alma de \ IJff, Stephanie \ Arens, Bas \ Lammerts, Evert-Jan \ Herman, Peter \ Damsma, Petra \ 2017
Ecologisch Gericht Suppleren (EGS) II (2016-2021) is een vervolg op EGS I (2009-2015). Centraal in dit onderdeel van EGS II staat of en hoe het mogelijk is om door middel van variatie in de uitvoering van strandsuppleties en van zeereepbeheer de dive ...
help
Beheeradvies activering eolische dynamiek duinen Noordwijk als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
Arens, S.M. \ Til, M. van \ Nijssen, M. \ 2017
Voor de ontwikkeling en kwaliteit van habitattype H2130 Grijze duinen zijn primaire en secundaire verstuivingen , dan wel een combinatie van beide belangrijk voor verjonging van de bodem en het in standhouden van duingebieden met een grote ruimtelijk ...
help
The effect of spatial organization of peatland patterns on the hydrology [Studentenverslag]
Arens, Marloes \ 2017
help
Beheeradvies Noordduinen - Grafelijkheidsduinen : herstel verstuivingsdynamiek [Boek]
Til, Mark van \ Arens, Bas \ Turnhout, Chris van \ Nijssen, Marijn \ 2016
De adviesvraag is tweeledig. Enerzijds wordt een globaal advies gevraagd, waarin het DT een oordeel geeft over de mogelijkheid en wenselijkheid om op een dergelijke oppervlakte het genoemde aantal stuifkuilen aan te leggen of te reactiveren en/of and ...
help
Beheeradvies activering eolische dynamiek Waddeneilanden als PAS-maatregel voor habitattype H2130 Grijze duinen : OBN-Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap [Boek]
Aggenbach, C.J.S. \ Arens, S.M. \ Kooijman, A. \ Lammerts, E.J. \ 2016
Het advies heeft als doel op niveau van deelgebieden op de Waddeneilanden aan te geven welke maatregelen voor verstuiving zinvol zijn voor behoud, herstel en uitbreiding van habitattype H2130 Grijze duinen ten behoeven van de PAS. Dit advies beperkt ...
help
Effecten van meteorologische condities, het kerven en kaalscheren van de zeereepzone op de samenstelling van regenwater, bodemvocht en grondwater in de Kennemerduinen [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ Arens, S.M. \ 2015
Dit rapport biedt inzicht in de hydrochemische effecten van het kerven en kaalscheren van de zeereepzone in de Noordwestkern van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, tegen de achtergrond van wisselende meteorologische condities. De onderzoekshypothese i ...
help
Advies beheeringrepen Oerderduinen Oost-Ameland [Boek]
Nijssen, M. \ Arens, B. \ Groot, A. de \ Lammerts, E.J. \ Oost, A. \ 2014
Het gebied Oerderduinen betreft een oud, gestabiliseerd duincomplex dat ten westen en ten oosten geflankeerd wordt door de kwelders van het Nieuwlandsrijd en De Hôn. Het beheer van het gebied bestaat tot dusverre grotendeels uit “niets doen”. Dat wil ...
help
De kracht van speltbrood : van spelt tot brood [Studentenverslag]
Jong, D. de \ Steennis, J. \ Leijnse, N. \ Rothuis, M. \ Zweep, M. van der \ Arens, K. \ 2013
De Coöperatieve Telersvereniging Kollenbergers Spelt heeft in samenwerking met Stichting Streekeigen Producten Nederland een project voorstel gedaan genaamd ‘Eet jezelf fitter met speltbrood’. Dit voorstel is besproken en naar aanleiding van het orië ...
help
Dynamic dune management, integrating objectives of nature development and coastal safety: examples from the Netherlands \ Geomorphology : [an international journal on pure and applied geomorphology] [Wetenschappelijk artikel]
Arens, S.M. \ Mulder, J.P.M. \ Slings, Q.L. \ Geelen, L.H.W.T. \ Damsma, P. \ 2013
This paper discusses and compares results of management interventions to remobilise dunes and obtain more autonomous changes in foredunes resulting from a change in coastal defence policy. In recent decades, nature conservation managers tried to rest ...
help
Geomorfologische en ecologische effecten van zandsuppleties op duinen \ De levende natuur [Artikel]
Arens, S.M. \ Everts, F.H. \ Kooijman, A.M. \ Lammerts, E.J. \ Leek, S.T. \ Nijssen, M.E. \ Valk, B. van der \ Vries, N.P.J. de \ 2013
Zandsuppleties op de kust leiden tot het tegengaan van erosie en tot stabilisatie van de kustlijn. Wat heeft deze wijze van kustbeheer voor gevolgen voor de op Europees niveau beschermde duinnatuur? Omdat deze vraag zowel de kustveiligheid als natuur ...
help
Recombination in hybrids of lily and tulip studied by GISH [Studentenverslag]
Rijk, N. \ 2013
This is a master thesis report focussing on examining genome composition and recombination in interspecific hybrids of both tulip and lily with the cytological technique GISH. The work for this thesis was done between September 2012 and February 2013 ...
help
Verkenning herstelmogelijkheden duindynamiek Westduinen (Schouwen) [Boek]
Valk, L. van der \ Arens, S.M. \ Koomen, A. \ Bakker, M.A.J. \ 2013
Op verzoek van OBN deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, Provincie Zeeland, en de twee grote duinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten op Schouwen is een verkenning uitgevoerd naar de herstelmogelijkheden van duindynamiek in de Meeuwenduin ...
help
De coöperatie en duurzaamheid [Boek]
Arens, D. \ 2012
In deze derde uitgave van Coöperatie+ staat het actuele onderwerp duurzaamheid centraal. Vele coöperaties zijn voorlopers op het gebied van duurzaamheid.
help
Measuring and modeling coastal dune development in the Netherlands \ Jubilee Conference Proceedings NCK-days 2012 : crossing borders in coastal research : Enschede, 13-16 March 2012 University of Twente [Congresverslag]
Groot, A.V. de \ Vries, S. de \ Keijsers, J.G.S. \ Riksen, M.J.P.M. \ Ye, Q. \ Poortinga, A. \ Arens, S.M. \ Bochev-Van der Burgh, L.M. \ Wijnberg, K.M. \ Schretlen, J.L. \ Thiel de Vries, J.S.M. van \ 2012
In the past couple of years, new coastal-dune research has sprung up in the Netherlands. In this paper, we give an overview of ongoing projects at Wageningen UR, Deltares, TU Delft and UTwente: how these are connected and what type of questions are a ...
help
Nieuw watertransportsysteem vanuit spaarbekkens Biesbosch werkt goed \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mecksenaar, L. \ Arpadzic, E. \ Arens, J. \ Holierhoek, E. \ 2012
Het in 2011 vergrote 130 kilometer lange watertransportsysteem vanuit de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch blijkt in de praktijk grotendeels te werken zoals de ontwerpers voor ogen hadden. De vernieuwende combinatie van hydraulische computermode ...
help
Is zandaanvoer door de zeereep de sleutel tot succes? : duinmobiliteit [thema kustduinen] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Arens, S.M. \ Geelen, L.H.W.T. \ Hagen, H.G.J.M. van der \ Slings, Q.L. \ 2012
Duinmobiliteit. De duinen van de Nederlandse kust vormen een multifunctioneel en internationaal belangrijk landschap. Het herbergt zeldzame flora en fauna, beschermt het achterliggende land tegen overstromingen, wordt gebruikt voor de drinkwatervoorz ...
help
Een kaart van het gigantische leliegenoom en de genetische hutspot van prei \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Arens, P. \ Scholten, O. \ 2012
Van allerlei organismen is de complete DNA-volgorde bekend. Lelieveredelaars moeten het echter nog doen met een kaart van niks. Dat komt door de onwaarschijnlijke omvang van het genoom van de bloem. Een lelie heeft tien keer meer DNA dan een mens. Ni ...
help
De coöperatie en jongeren [Boek]
Arens, D. \ 2012
Deze editie van Coöperatie+ staat helemaal in het teken van jongeren. Voor deze specifieke aandacht zijn meerdere redenen. Jongeren zijn de leden van de toekomst en daarmee de toekomstige bestuurders en toezichthouders. En het zijn de medewerkers van ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.