Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Arnouts
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het provinciaal natuurbeleid ingekaderd : inzicht in de invloed van internationaal, nationaal en interprovinciaal beleid en wettelijke kaders op het provinciaal natuurbeleid : achtergronddocument lerende evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Fontein, Robert Jan \ Broekhoven, Saskia van \ Kamphorst, Dana \ Blaeij, Arianne de \ Arnouts, Rikke \ 2017
Bij de ontwikkeling en uitvoering van hun natuurbeleid hebben de provincies te maken met beleids- en wettelijke kaders die voor alle provincies gelden. Het gaat hier om Europese kaders, rijkskaders en gemeenschappelijke afspraken tussen de twaalf pro ...
help
De volgende stap : sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein [Boek]
Steen, M. van der \ Scherpenisse, J. \ Jong, I. de \ Boonstra, F. \ Arnouts, R. \ 2016
help
Voorbeelden van groene zelforganisatie : achtergrondrapport bij het essay 'De volgende stap : verder met het sturen met maatschappelijke energie in het natuurdomein' [Boek]
Arnouts, R.C.M. \ Boonstra, F.G. \ 2016
Deze casestudy geeft inzicht in de ontwikkeling van drie maatschappelijke initiatieven in het natuurdomein: de Levende Tuin, Tijdelijke Natuur en Red de Rijke Weide. Rond alle drie de initiatieven ontwikkelen zich krachtige discoursen over nieuwe mog ...
help
Programmatische Aanpak Stikstof : verkenning effectiviteit en efficiëntie van maatregelen \ De levende natuur [Artikel]
Hoek, D.C.J. van der \ Folkert, R.J.M. \ Arnouts, R.C.M. \ 2015
Natuurherstel èn economische ontwikkeling gelijktijdig mogelijk maken: dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die aan de Eerste en Tweede Kamer is voorgelegd en tot 21 februari 2015 ter inzage lag. In de nog vast te stellen PAS ...
help
Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact [Boek]
Kuindersma, W. \ Boonstra, F.G. \ Arnouts, R.A. \ Folkert, R. \ Fontein, R.J. \ Hinsberg, A. van \ Kamphorst, D.A. \ 2015
In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soo ...
help
Beoordeling Programmatische Aanpak Stikstof : de verwachte effecten voor natuur en vergunningverlening [Boek]
Folkert, R. \ Arnouts, R. \ Backes, C. \ Dam, J. van \ Hoek, D.J. van der \ Schijndel, M. van \ 2014
Het PAS-programma bevat een integrale aanpak van de stikstofproblematiek in natuurgebieden met beschermde, stikstofgevoelige natuur (PASnatuurgebieden) waarmee deze spanning kan worden verminderd. Bij een volledige uitvoering van het programma kan de ...
help
Evaluatie van het Natuurpact : een voorstel voor een evaluatiekader [Boek]
Folkert, R. \ Arnouts, R. \ Boonstra, F. \ Hinsberg, A. van \ Kuindersma, W. \ [ca. 2014]
In de afgelopen jaren is het natuurbeleid gedecentraliseerd. Het Rijk en de provincies hebben hierover afspraken vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het Natuurpact (2013). Het PBL evalueert eens in de drie jaar of het gevoerde natuurbe ...
help
Leren van het energieke platteland : lokale en regionale coalities voor duurzame plattelandsontwikkeling [Boek]
Farjon, H. \ Arnouts, R. \ 2013
In deze studie onderzoeken we de kracht van de samenwerking tussen de verschillende gebruikers van het platteland. Burgers, boeren, natuurbeheerders en bedrijven die samen initiatieven ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren. De studie laat aan ...
help
Leren van het energieke platteland : achtergrondrapport [Boek]
Arnouts, R. \ Gerritsen, A. \ Verburg, R. \ Verkade, N. \ 2013
Dit achtergrondrapport bij de studie Leren van het energieke platteland analyseert een breed scala aan succesvolle en minder succesvolle coalities die zijn gestart om de leefomgeving op het platteland te verbeteren, van zorgboerderijen tot lokale ene ...
help
Grote invloed van teeltomstandigheden : rassenproef kropsla winterteelt 2011-2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Decombel, A. \ Bleyaert, P. \ Leenknegt, I. \ Arnouts, T. \ Vandewoestijne, E. \ 2012
Niettegenstaande gelijkaardige klimaatinstellingen op het PSKW en het PCG trad veel variatie op tussen de resultaten bekomen op beide praktijkcentra. Vooral Gardia, Weston en Gardel vertoonden grote verschillen afhankelijk van de plaats van aanleg.
help
Zes slasoorten opnder de loep : rassenproef alternatieve sla winterteelt 2011-2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Leenknegt, I. \ Arnouts, T. \ 2012
Dit artikel geeft een overzicht van de rassenproeven alternatieve slasoorten die in de winterperiode 2011-2012 aanlagen op het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver.
help
Voorkeur voor Gardia blijft : rassenproef kropsla vroege lente 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Leenknegt, I. \ Arnouts, T. \ 2012
In deze vroege lenteteelt werd het hoofdras Gardia getoetst aan zeven vrij nieuwe rassen. Gardia combineert een goede kropvulling met een mooie presentatie en hoog kropgewicht.
help
Standaardras Bengal bevestigt : rassenproef courgette lenteteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Arnouts, T. \ 2012
Bengal, Cora en Tosca zijn de hoofdrassen voor de lenteteelt onder glas. Het ideale ras combineert voldoende mannelijke bloemen met voldoende vruchten van goede kwaliteit. Een goede houdbaarheid van de vruchten na de oogst is natuurlijk ook interessa ...
help
Alternatieve sla onder glas en plasticfolie : rassenproef alternatieve sla late lenteteelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Leenknegt, I. \ Arnouts, T. \ Decombel, A. \ 2012
Dit artikel geeft een overzicht van de alternatieve slasoorten die in proef lagen tijdens de late lente.
help
Adantia opnieuw hoogvlieger? : rassenproeven kropsla late lenteteelt 2012 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Decombel, A. \ Bleyeart, P. \ Leenknegt, I. \ Arnouts, T. \ Vandewoestijne, E. \ Declerq, K. \ 2012
Goede proefresultaten voor Adantia op twee proefplaatsen lijken in tegenspraak met de resultaten op proefplaats drie. Op de twee ’goede’ proefplaatsen behaalde Adantia het hoogste kropgewicht en had het uitstekende kropeigenschappen. Op de derde proe ...
help
Parknatuur : over de kijkrichtingen beleefbare natuur en inpasbare natuur [Boek]
Haas, W. de \ Aalbers, C.B.E.M. \ Kruit, J. \ Arnouts, R.C.M. \ Kempenaar, J. \ 2012
In 2011 onderzocht Alterra, onderdeel van Wageningen UR, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving de mogelijke ruimtelijke en organisatorische betekenis van de kijkrichtingen Beleefbare natuur en Inpasbare natuur uit de Natuurverkenning 20 ...
help
Innovatieve governance voor het groene domein Governance-arrangementen voor vermaatschappelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen [Boek]
Arnouts, R.C.M. \ Kamphorst, D.A. \ Arts, B.J.M. \ Tatenhove, J.P.M. van \ 2012
In dit werkdocument doen we verslag van een onderzoek dat we in 2011 hebben uitgevoerd als een gezamenlijk project van de Forest and Nature Conservation Policy Group (FNP - Wageningen University), de Environmental Policy Group (ENP - Wageningen Unive ...
help
Innovatieve governance-arrangementen in het groene domein : over vermaatschappelijking van natuurbeleid en verduurzaming van handelsketens [Boek]
Arnouts, R.C.M. \ Arts, B.J.M. \ Kamphorst, D.A. \ Tatenhove, J.P.M. van \ 2012
Ook in het groene domein hebben mondialisering, individualisering, de toegenomen mondigheid en daadkracht van maatschappelijke partijen, bedrijven en burgers ervoor gezorgd dat er nieuwe sturingsvragen zijn. Deze WOt-paper gaat in op de vraag hoe bet ...
help
Assessment 2012 Alterra : klantenonderzoek [Boek]
Boonstra, F. \ Arnouts, R. \ Dirksen, J. \ Fontein, R.J. \ Knoppersen, S. \ Laros, I. \ Nieuwenhuizen, W. \ 2012
Klanten van Alterra oordelen positief over de relatie met Alterra en de bruikbaarheid van het Alterra-onderzoek van de afgelopen vijf jaar. Ze gebruiken onderzoeksresultaten instrumenteel, conceptueel, strategisch en relationeel. Verbeterpunten voor ...
help
De deur klemt \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Arnouts, R.C.M. \ Kistenkas, F.H. \ 2011
Zit Nederland door de natuurwetgeving nu op slot of niet? Onderzoeken wijzen uit dat er nog steeds veel mogelijk is maar het beeld blijft bestaan dat er in Nederland nergens meer iets mag vanwege de bescherming van natuurwaarden.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.