Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Berkenbosch
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nieuwe m.e.r. regeling biiedt meer vrijheid \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Artz, T. \ Berkenbosch, R. \ Runia, L. \ Mulder, P. \ 2010
In de nieuwe m.e.r.-wetgeving zijn ten opzichte van de oude regeling stappen en verplichtingen geschrapt. Er komen meer vrijheidsgraden, maar dus ook meer verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen om er zelf per geval het beste van te maken.
help
Plan-m.e.r. uit de luiers : detailniveau blijft aandachtspunt \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]Bijbehorende website
Berkenbosch, R. \ 2008
Besluit-m.e.r. is oud en vertrouwd. Terwijl plan-m.e.r. is een nieuwe wettelijke verplichting is. Tijdens een praktijkmiddag werd de balans opgemaakt. Het kunstje is onder de knie, zo lijkt het. Maar een struikelbrok blijft het detailniveau; vooral w ...
help
De goede kant op: "wij mogen geen fouten maken" \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ Bel, D. \ 2008
Het derde lustrum van Toets (voorheen kenMERken) is een mooi moment om de voorzitter van de Commissie voor de M.E.R., Niek Ketting, te interviewen. Ketting kan zelf terugkijken op 10 jaar voorzitterschap. Het instrumentarium van de milieueffectrappor ...
help
Over onverklaarbare verschillen : toetsen is te ingewikkeld gemaakt [interview] \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ 2006
Een kleine twintig jaar geleden werd de milieueffectrapportage officieel in Nedeland ingevoerd. Stefan Morel en Marja van Eck, verbonden aan de directie, waren zo ongeveer vanaf het eerste uur betrokken; en daarmee hebben ze van dichtbij de ontwikkel ...
help
Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat [Boek]
Lindeboom, H. \ Geurts van Kessel, J. \ Berkenbosch, L. \ 2005
Coproductie van Rijkswaterstaat RIKZ en Alterra Texel, met medewerking van RIVO en NIOZ, in opdracht van Verkeer en Waterstaat (directie Water) en LNV (directie Natuur). In navolging van wat Nota Ruimte aangeeft, komen de territoriale wateren van Noo ...
help
SMB, de stand van zaken : wetgeving bijna klaar, praktijkervaringen druppelen binnen \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ Bel, D. \ 2005
De eerste strategische milieubeoordelingen (SMB's) zijn gestart. Er zullen er nog vele volgen. Maar per september 2005 staat de uitvoeringspraktijk nog in de kinderschoenen. Wel is ondertussen de implementatie van de Europese richtlijn voor SMB in de ...
help
SMB, de regels : juridische risico's niet erg groot \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ 2005
Volgens de milieujuristen Steven Pieters en Chris Backes brengt de SMB geen grote milieurisico's met zich mee. Dat komt voornamelijk omdat de messte SMB's gekoppeld zijn aan plannen waartegen niet direct bezwaar of beroep open staat. Dit artikel gaat ...
help
M.e.r. ontmoet MKBA : goede voornemens tijdens praktijkseminar \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ 2005
Verslag van een seminar: geconcludeerd werd dat er op het vlak van samenwerking en afstemming tussen m.e.r en MKBA nog veel valt te verbeteren. De toepassing van de MKBA verder worden uitgebreid (Koopmans); het is wenselijk om MKBA's op strategisch n ...
help
Pleidooi voor meervoudig informatiegebruik : M.e.r. ontmoet MKBA \ ArenA : een uitg. van de Vereniging van Milieukundigen [Artikel]
Berkenbosch, R. \ Bel, D. \ 2005
Voor grote projecten komen de consequenties voor natuur en milieu via een mer in beeld. Tevens is sinds 5 jaar een Maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) verplicht. Hergebruik van informatie over een weer voor eendrachtige samenwerking blijkt nog ...
help
Areas with special ecological values on the Dutch Continental Shelf [Boek]
Lindeboom, H. \ Geurts van Kessel, J. \ Berkenbosch, L. \ 2005
In this report we are submitting proposals for the boundaries of areas on the Dutch Continental Shelf (DCS). In the National Spatial Strategy a conservation regime has been determined for five areas in the North Sea with special ecological values. RI ...
help
Bestuurders lezen geen rapportages : terugblik op tien jaar 'kenMERken', deel 1 \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ 2004
Meningen van bestuurders (Geert de Boer, Hans van der Vlist, Hans Ouwerkerk, Niek Ketting, J.P.H. Donner, Lucas Reijnders) over het instrument milieueffectrapportage, zoals in de jaren 1994-2004 in het tijdschrift Kenmerken zijn verschenen
help
Aan de slag met SMB : aandachtspunten voor inhoud, proces en de juridische kant van de zaak \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Wel, K.M. van der \ Weijers, P.A. \ Berkenbosch, R. \ 2004
Zes punten waar je op moet letten als je een Strategische MilieuBeoordeling maakt. Besproken wordt wanneer een SMB verplicht is (bij twijfel gewoon doen); de inhoudsafbakening van de SMB (de andere onderzoeken en toetsen die naast de SMB tegelijkerti ...
help
Neuriënd aan de slag met SMB? : een gesprek over het wetsvoorstel en de praktische consequenties \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ 2004
Verslag van een gesprek met Mari van Dreumel, de VROM-medewerker die het dossier SMB onder zijn hoede heeft. Ingegaan wordt op de moeizame afstemming van de juridische vormgeving met de toepassing van de richtlijn in de praktijk, de voor- en nadelen ...
help
SMB in 2004 en 2005 : notitie van VROM over overgangsperiode \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]Strategische milieubeoordeling - Richtlijn 2001/42/EG
Berkenbosch, R. \ 2004
Uitleg van de Europese richtlijn voor strategische milieubeoordeling (SMB), de werkingssfeer, inhoud en stappen in de procedure. Bovendien een kritische bespreking van VROM-notitie "Strategische milieubeoordeling : aandachtspunten inzake de toepassin ...
help
SMB: werkingssfeer, procedure, inhoud : nog veel onduidelijkheden over nieuwe Europese richtlijn \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]Bijbehorende website
Haas, L. de \ Berkenbosch, R. \ 2004
Per 1 juli 2004 moet in Nederland de Europese richtlijn voor strategische milieubeoordeling (SBM) worden toegepast (richtlijn 2001/42/EG). Dit betekent dat er een speciaal soort MER moet komen voorafgaand aan de besluitvorming over: plannen die het k ...
help
Stromende grond : gezocht, een geschikte proefproject \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ 2003
Het beleid is erop gericht rivieren meer ruimte geven. Dat brengt met zich mee dat er gegraven moet worden in de uitwaarden, die vaak verontreinigd zijn. Het project "Stromende grond" verkent nieuwe perspectieven. Fase 1 van het project is afgerond ( ...
help
Het schrijven van milieueffectrapporten : met praktische tips en veel voorbeelden [Boek]
Berkenbosch, R. \ Koetsenruijter, W. \ 2003
help
Langetermijnvisie Schelde-estuarium : eerst naar 2030 kijken, daarna terugredeneren \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ 2002
Visie op de ontwikkeling van de Schelde tot 2030: een internationale samenwerking, waarbij een milieueffectrapportage is toegepast
help
Mainportontwikkeling Rotterdam : interactieve planvorming vraagt om andere m.e.r. \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Berkenbosch, R. \ 2002
Procesmatige aanpak van de planvorming en besluitvorming van de inrichting van de Tweede Maasvlakte. Visie van H. van Huut, projectleider van PMR, op een alternatieve m.e.r. procedure
help
Milieu-effectrapportage \ Handboek ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Berkenbosch, R.J. \ Mooren, R.H.J. \ 2002
Beknopt overzicht rond de m.e.r. procedures, de verantwoordelijke provinciale overheden, wetteksten en overige informatie
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.