Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 348

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Boekel
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bronnenanalyse nutriënten stroomgebied Maas [Boek]
Schipper, Peter \ Renaud, Leo \ Boekel, Erwin van \ 2019
De waterkwaliteit voldoet op veel plaatsen in de Maasregio (Noord-Brabant en Limburg) nog niet aan de doelen die voor de Europese Kaderrichtlijn Water zijn gesteld. De stoffen stikstof en fosfor (nutriënten) zijn belangrijke factoren voor het bereike ...
help
Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
help
Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
help
Herkomst nutriënten Alblasserwaard en Vijfheerenlanden [Boek]
Boekel, Erwin \ Hendriks, Rob \ Schipper, Peter \ 2018
Het doel van de studie is het kwantificeren van de nutriëntenbelasting (stikstof en fosfor) van het regionale oppervlaktewater in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en inzicht geven in de nutriëntenbronnen in het gebied, waaronder de uit- en afspo ...
help
Wettelijk instrumentarium voor landbouwmaatregelen om waterkwaliteit te verbeteren : realisatie van nutriëntendoelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Velthof, G.L. \ Kistenkas, F.H. \ Groenendijk, P. \ Boekel, E.M.P.M. van \ Oenema, O. \ 2018
De doelstellingen voor stikstof- en fosforconcentraties in grond- en oppervlaktewater uit de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn worden in bepaalde regio’s in Nederland op dit moment nog niet gehaald. Op basis van afspraken in de Stuurgroep Wate ...
help
Moderate and high intensity pulsed electric fields : effect on microbial inactivation, shelf life and quality of fruit juices [Proefschrift]
Timmermans, Rian Adriana Hendrika \ 2018
help
Crisis gaat voorbij aan groep Italiaanse boeren : broers Torricelli werken met melkveehouders in dorp samen \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Boekel, R. van \ 2017
Een groep van elf melkveehouders in het Noord-Italiaanse dorp Roncadella verwerken zelf al hun melk tot Parmezaanse kaas. Ze hebben hun eigen markt gecreëerd, waardoor ze in al die jaren nog nooit onder de kostprijs hebben gemolken. De broers Torrice ...
help
Fascinerend veebedrijf in Braziliaanse wildernis : 5.000 koeien houden in Nieuw-Zeelands weidesysteem \ Melkvee magazine : onafhankelijk magazine voor de melkveehouder en veefokker [Artikel]
Boekel, R. van \ 2017
Drie Nieuw-Zeelandse vrienden die in anderhalf jaar tienduizenden kilometers in een vreemd land afleggen op zoek naar hun droomlocatie om een melkveebedrijf te starten. Het is het jongensboek van Simon Wallace, die met zijn Nieuw-Zeelandse partners i ...
help
Soja Moratorium is succesvol : ontbossing Amazone is verleden tijd \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Boekel, R. van \ 2017
Nederland is de grootste soja-importeur in de EU en is daarmee – volgens sommigen – een van de hoofdschuldigen aan het kappen van het regenwoud in het Amazonegebied. Volgens onze medewerker Ruben van Boekel gaat die redenering niet meer op, want al b ...
help
Landbouw en de KRW-opgave voor nutriënten in regionale wateren \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Groenendijk, P. \ Boekel, E. van \ 2017
In een deel van de regionale waterlichamen voldoen de stikstof- en/of fosforconcentraties nog niet aan de normen van een goede ecologische toestand. De overschrijding wordt deels veroorzaakt door de uit- en afspoeling uit landbouwgronden. Door het kw ...
help
Natuurgebied De Onlanden, vijf jaar na de vloed \ De levende natuur [Artikel]
Boekel, W. van \ Blaauw, R. \ Bruin, J. de \ Oosterhuis, R. \ Zoer, B. \ 2017
Op 4 januari 2012 werden in de Kop van Drenthe de dijken van het Peizerdiep en Eelderdiep doorgraven en stroomde het water vanuit deze beken natuurgebied De Onlanden binnen. In één dag tijd veranderde het veenweidegebied voorgoed in een moeraslandsch ...
help
Maatregelen voor het verlagen van de nutriëntenbelasting uit landbouwpercelen : effecten van landbouwkundige maatregelen op de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater in zes polders in het beheergebied van Wetterskip Fryslân [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ 2017
Voor het realiseren van KRW-doelen m.b.t. nutriënten zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Wetterskip Fryslân heeft een aanvullende studie laten uitvoeren, waarvan het resultaat nu voorligt.
help
Voor de uitblinker is altijd plek : gemiddelde varkenshouder weet geen geld te reserveren \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2016
De afgelopen jaren heeft de gemiddeld presterende varkenshouder ervaren dat het lastig is om zijn bedrijf verder te ontwikkelen. In de komende jaren zal dit onveranderd blijven. De varkenshouder die nog een generatie verder wil, moet tot de top van d ...
help
Bewerkt voedsel [Dossier]
Boekel, M.A.J.S. van \ [2016]
Wageningen UR doet veel onderzoek naar voeding. Van gewassen op het land, technologieën om producten na de oogst zo lang mogelijk houdbaar te laten zijn tot consumenten en het effect van voeding op hun gezondheid. Onder dat laatste valt ook bewerkt v ...
help
Expertbeoordeling van landbouwmaatregelen voor oppervlaktewaterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
Rozemeijer, J. \ Noij, G.-J. \ Boekel, E. van \ Linderhof, V. \ 2016
Landbouworganisaties, waterschappen en andere stakeholders werken samen aan het verminderen van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. In het Europese landbouwsubsidieprogramma POP-3 is hiervoor geld uitgetrokken. Maar op welke maatregelen ...
help
Jack Keulen verwacht nieuw tijdperk voor ons voedselsysteem : ‘varkensvlees moet gewoon lekker zijn’ \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2016
Ook aan het eind van de varkensvleesketen vechten ondernemers voor hun bestaansrecht. De Limburgse slagerij en vleesverwerker Keulen levert producten onder eigen merk en dat biedt de kans om het verhaal te vertellen achter het lapje varkensvlees. Sam ...
help
Italiaanse varkenshouder profiteert niet van succes : in Italië kiezen varkenshouders uit nood voor eigen afzet \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2016
De gedroogde rauwe ham is al jaren één van de paradepaardjes van de Italiaanse eetcultuur. Toch weet de varkenshouder in het Zuid-Europese land hier nauwelijks van te profiteren. Een strakke regie ontbreekt om het succes uit te buiten. Enkele varkens ...
help
Na lang experiment gaat het nu gebeuren : familie Brummelhuis opent een nieuwe vrijloop-kraamopfokstal : thema Jaarspecial \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2016
In hun eigen proefstal onderzochten ze hun ideale vrijloopkraamopfokhok. Half december neemt familie Brummelhuis haar nieuwe stal met de 242 zelfbedachte kraamhokken in gebruik. „Het is eigenlijk niet spannend, maar we voelen toch wel spanning.”
help
Varkens houden in wispelturige markt : Nederland voorbijgestreefd door Europese concurrenten \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2016
De huidige varkenscrisis is te wijten aan een overaanbod in de Europese Unie. De economische wetmatigheid van de varkenscyclus lijkt dan ook niet anders dan anders te zijn. Toch is deze crisis uitzonderlijk door een voor de varkenshouder veranderend ...
help
'Bijna hadden we het vrijloophok opgegeven' : Harrie en Jarno Brummelhuis ontwerpen ideale vrijloopkraamhok \ Pig business : onafhankelijk ondernemersblad voor de varkenshouderij [Artikel]
Boekel, R. van \ 2016
In hun oude veldschuur bouwden ze een kleine proefstal met zes vrijloop-kraamopfokhokken. Harrie Brummelhuis en zijn zoon Jarno experimenteerden er ruim een jaar op los. Ze ontdekten dat het onvermijdelijk is om de zeug meteen na het werpen voor een ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.