Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 114

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Borm
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Haalbare en duurzame vismigratie \ H2O online [Artikel]
Borm, W. \ 2018
Nederland probeert al tientallen jaren aan haar internationale verplichtingen te voldoen wat betreft vismigratie. De Nieuwe Waterweg en de Haringvlietsluizen blijken hiervoor ongeschikt. Met de aanleg van een migratierivier bij de Afsluitdijk lijkt e ...
help
Uncover selective sweeps for variation in diverse morphotypes of Brassica oleracea [Studentenverslag]
Hendrikse, Y. \ 2015
123 accessions from different morphotypes of B. oleracea (cabbage, cauliflower, broccoli, kohlrabi and kale) were collected from multiple companies and the gene bank in Wageningen, CGN. The genomes have been sequenced, mapped against the reference ge ...
help
'Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta rammelt' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borm, W. \ Boelaars, M. \ Witte, C. de \ 2012
De duurzaamheid van het Nederlands watersysteem wordt bepaald door de samenhang van keuzes op basis van een nationale visie. Deze samenhang ontbreekt bij het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta, zo meent de Adviesgroep Borm & Huijgens. Sinds 20 ...
help
Landelijk inrichtingsvoorstel voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en estuariene dynamiek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borm, W. \ 2010
Tussen de heersende opvattingen over hoe we met het water dienen om te gaan bestaan grote verschillen, die zich manifesteren in talrijk en zeer uiteenlopende ideeën. Daarnaast blijkt eenmaal op de rails gezet beleid vaak moeilijk om te buigen en inno ...
help
De herijking van de landelijke zoetwaterverdeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Borm, W. \ Huijgens, C. \ 2009
Tientallen wateropgaven zijn dankzij het advies van de Commissie Veerman en het ontwerp Nationaal Waterplan in beeld gebracht. Het zijn waterprobleemoplossende taken voor de komende deelprogramma's. Deze maken straks deel uit van één integraal totaal ...
help
Optimale toepassing van Moddus in zaadgewassen Engels raaigras : oogst 2006 [Boek]
Schoot, J.R. van der \ Borm, G.E.L. \ Brink, L. van den \ 2007
De effecten van de toepassing van de groeiregulator Moddus zijn in de praktijk vooral bij zaadgewassen van Engels raaigras wisselvallig. Het rendement van deze bespuiting is daarom onzeker waardoor de praktijk terughoudend is om dit gewasbeschermings ...
help
Groeiomstandigheden zijn sterk bepalend \ Boerderij. Editie akkerbouw [Artikel]
Geel, W. van \ Borm, G. \ 2007
Wat is het beste zaaitijdstip voor de winterkoolzaad? PPO deed onderzoek op zandgrond. De uitkomst is niet eenduidig: het hangt van de omstandigheden af
help
Deling stikstofgift alleen zinvol zonder bespuiting \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Geel, W. van \ Borm, G. \ 2007
Stikstofindeling in winterkoolzaad heeft na toepassing van fungiciden met een groeigregulerende werking geen meerwaarde. Alleen zonder bespuiting heeft een gedeelde stikstofgift nut
help
Dierlijke mest alleen voor zomerkoolzaad \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Geel, W. van \ Borm, G. \ 2007
Varkensdrijfmest verhoogt het rendement van zomerkoolzaad op zandgrond. Het stikstofadvies Klei blijkt voor winterkoolzaad op zand te hoog
help
Dierlijke mest in Engels raaigras : gebruik van dierlijke mest in de zaadteelt van Engels raaigras, oogstjaar 2005 [Boek]
Schoot, J.R. van der \ Borm, G. \ 2006
help
Zwavelbemesting graszaad Engels raaigras : effect van zwavelbemesting op opbrengst en kwaliteit van Engels raaigras bestemd voor zaadproductie, oogst 2005 [Boek]
Schoot, J.R. van der \ Borm, G.E.L. \ 2006
help
Optimalisatie stikstofbemesting Engels raaigras : meerjarenverwerking deling van de stikstofbemesting [Boek]
Schoot, J.R. van der \ Borm, G.E.L. \ Berg, W. van den \ 2006
Om te komen tot een mogelijke verfijning van het N-advies voor Engels raaigras is in 2000 meerjarig bemestingsonderzoek gestart. In de proeven van 2000 en 2001 lag één object met gedeelde bemesting (tweede gift in vlagbladstadium). In 2002, 2003 en 2 ...
help
Goed saldo haalbaar met biologische teelt koolzaad; Eerste ervaringen met koolzaad in Overijssel \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Borm, G. \ Geel, W. van \ Voort, M. van der \ Vermeij, I. \ 2006
De teelt en verwerking van biologisch zomerkoolzaad, een project van Stichting Stimuland, is gestart in regio Salland. Bij een geslaagde teelt blijkt een even hoge opbrengst behaald te kunnen worden als in de gangbare teelt: gemiddeld 2.500 kg per ha ...
help
Kleine gewassen: grote onkruidproblemen: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Hoek, J. \ Koster, A.Th.J. \ Borm, G.E.L. \ 2005
In de meeste gewassen met een klein areaal is maar een beperkt aantal onkruidbestrijdingsmiddelen toegelaten, en dit aantal vertooont de laatste jaren een dalende tendens.In dit artikel wordt de problematiek rondom de toelatingen in kleine gewassen g ...
help
Pensioenen en levensloop : het sociaal akkoord aan het woord [Boek]
Borm, J. \ 2005
Dit rapport vormt een samenvatting van indrukken en opvattingen van binnen de bedrijfstak zuivel gehouden interviews en van groepsdiscussies en plenaire bijeenkomsten die op de Productschap Zuivel (PZ)-studiedag van 31 maart 2005 werden gehouden. Ond ...
help
Bureaustudie: perspectief teelt van olievlas [Boek]
Borm, G.E.L. \ Voort, M.P.J. van der \ 2005
Er bestaat belangstelling in de praktijk om oliemolens die zijn/worden gebouwd voor het persen voor koolzaad meer rendabel te maken door het persen van ook andere oliehoudende zaden zoals olievlas. Mede op basis van in Nederland uitgevoerd teelt onde ...
help
Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : perspectieven koolzaad [Boek]
Borm, G.E.L. \ Geel, W. van \ Vermeij, I. \ Voort, M. van der \ 2005
In het kader van intersectorale samenwerking in de biologische landbouw werd het perspectief onderzocht van koolzaad, waarbij de teelt, de toepassing van de verschillende producten en andere aspecten belicht werden.
help
Zwavelbemesting graszaad Engels raaigras : effect van zwavelbemesting op opbrengst en kwaliteit van Engels raaigras bestemd voor zaadproductie, oogst 2004 [Boek]
Schoot, J.R. van der \ Borm, G.E.L. \ 2005
help
Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw: perspectieven biologisch koolzaad in Overijssel [Boek]
Borm, G.E.L. \ Geel, W. van \ Vermei, I. \ Voort, M.P.J. van der \ 2005
In 2004 werd als deelstudie van het programma “Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw” het perspectief van koolzaad verkend (Borm et al.; 2005). In 2005 werd hierbij nader ingezoomd op de provincie Overijssel omdat in het kader van ee ...
help
Biobrandstoffen: beter een half vol dan een leeg glas : opinie \ Milieudefensie : maandblad van de Vereniging Milieudefensie [Artikel]
Borm, G. \ 2005
In Milieudefensie Magazine 9-2005 komt professor Lucas Reijnders in het artikel 'Biobrandstoffen behoorlijk dom' tot de conclusie dat biobrandstoffen vaak helemaal niet milieuvriendelijk zijn. In een reactie stelt Gerard Brom van de Universiteit Wage ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.