Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Bredenoord
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Naar een kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur [Boek]
Bredenoord, Hendrien \ Broekhoven, Saskia van \ Dirkx, Joep \ Doren, Didi van \ Folkert, Rob \ Kunseler, Eva \ Vugteveen, Pim \ Westerink, Judith \ 2018
help
Cahier landbouw : toekomstverkenning welvaart en leefomgeving [Boek]
Born, Gert Jan \ Verrips, Annemiek \ Bredenoord, Hendrien \ Dam, Jan van \ Gaalen, Frank \ Rijken, Bart \ Schijndel, Marian \ Sluis, Sietske van der \ Manders, Ton \ Kool, Clemens \ Huizinga, Free \ 2015
In dit WLO-cahier verkennen we de toekomstige ontwikkeling van de landbouw in Nederland, met 2050 als zichtjaar. De Nederlandse landbouw is belangrijk voor de voedselproductie en voedselzekerheid, genereert inkomen en werkgelegenheid en is een belang ...
help
Balans van de leefomgeving 2014 - 7: Natuurlijk kapitaal als nieuw beleidsconcept [Boek]
Dirkx, J. \ Knegt, B. de \ Bodegraven, J. van \ Bredenoord, H. \ Hinsberg, A. van \ Hoek, D.-J. van der \ Oorschot, M. van \ Vixseboxse, E. \ Wiertz, J. \ Belder, E. den \ Bouwma, I. \ Gerritsen, A. \ Hendriks, K. \ Sanders, M. \ Vos, B. de \ 2014
Hoofdpunten uit dit rapport. Het kabinet introduceert met natuurlijk kapitaal een beleidsconcept waarin de baten van natuur centraal staan. Om het beoogde behoud en duurzaam gebruik van natuurlijk kapitaal te realiseren is het nodig dat het kabinet a ...
help
QuickScan hoofdlijnennotitie 'Ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland' : globale toetsing van effectiviteit en doelmatigheid [Boek]
Bredenoord, H. \ Hinsberg, A. van \ Knegt, B. de \ Kragt, F. \ 2013
Provincies en Rijk zetten met de Hoofdlijnennotitie een nieuwe lijn uit voor het natuurbeleid. Met de jaarlijkse 200 miljoen euro uit het Regeerakkoord VVD-PvdA, extra geld van de provincies en extra grond krijgt natuur een impuls. Met de uitvoering ...
help
De Drentse natuur in 2040 : vier kijkrichtingen voor de toekomst [Boek]
Bredenoord, H. \ 2013
Het Rijk werkt aan een nieuwe Natuurwet en Natuurvisie en in juni is voor dit laatste de landelijke Natuurtop georganiseerd. Ondertussen is een groot aantal taken naar de provincies gedecentraliseerd. De Provincie Drenthe maakt een analyse hoe natuur ...
help
Nieuwe koers Ecologische Hoofdstructuur \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Knegt, B. de \ Bredenoord, H. \ Hinsberg, A. van \ Gorrée, M. \ 2012
Sinds 1990 werken het Rijk en de provincies aan een grootschalig nationaal project te om natuurgebieden te vergroten en te verbinden en de natuurkwalliteit te verbeteren : de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur. Eind 2011 is voorgesteld hoe dit eco ...
help
Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
help
Beoordeling natuurakkoord : globale toetsing van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur [Boek]
Bredenoord, H. \ Hinsberg, A. van \ Gorrée, M. \ Knegt, B. de \ Beck, J. \ Hoek, D.-J. \ Farjon, H. \ Kragt, F. \ Kuiper, R. \ Veen, M. van \ Zeijts, H. van \ Gaaff, A. \ Gerritsen, A. \ Kamphorst, D. \ Luijt, J. \ Schmidt, A. \ 2011
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het kabinet het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur’ getoetst. Het Rijk draagt, met het van kracht worden van dit akkoord, het natuurbeleid over aan de provincies. Daarvoor voe ...
help
Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur : quick scan van varianten [Boek]
Bredenoord, H. \ Hinsberg, A. van \ Knegt, B. de \ Leneman, H. \ Beck, J. \ Gaaff, A. \ Pouwels, R. \ Schmidt, A. \ 2011
Het kabinet wil de Ecologische Hoofdstructuur herijkt realiseren en de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid verder decentraliseren naar de provincies. Het ministerie van EL&I heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzocht om voor dit ...
help
Zicht op natuur- en landschapsorganisaties : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Vader, J. \ Donders, J.L.M. \ Bredenoord, H.W.B. \ 2010
Er is in de maatschappij veel draagvlak voor particuliere organisaties die zich bezighouden met bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. Het grote aantal organisaties op dit gebied en hun omvangrijke achterban illustreren dit. Het draagvl ...
help
Evaluatie natuur- en landschapsbeleid : achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2008 [Boek]
Bredenoord, H.W.B. \ Gaaff, A. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2008
Zonder aanvullende maatregelen zullen de meeste rijksdoelen voor natuur- en landschapsbeleid niet worden gehaald. Dit blijkt uit een set kernindicatoren die samen een representatief beeld geven van de voortgang en de slagingskansen van het beleid. De ...
help
Monitoringsgegevens voor het natuurbeheer anno 2005 : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 1 [Boek]
Knegt, B. de \ Bredenoord, H.W.B. \ Wiertz, J. \ Sanders, M.E. \ 2006
LNV heeft de Tweede kamer toegezegd na zes jaar het Programma Beheer (subsidies voor natuurbeheer) te zullen evalueren. De ecologische effectiviteit is als eerste onderwerp van evaluatie. Aan dit project (in handen van WOT Natuur & Milieu) is meegewe ...
help
Beleidsevaluatie natuur en landschap : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004 [Boek]
Bredenoord, H.W.B. \ Dirkx, G.H.P. \ Esbroek, M.L.P. van \ Koomen, A.J.M. \ Weijschedé, T.J. \ 2004
Beleidsevaluatie van het Natuurplanbureau
help
Kosteneffectiviteit natuurbeleid : bruikbaarheid van gebiedsanalyses [Boek]
Nijhof, B.S.J. \ Jong, J.J. de \ Bredenoord, H.W.B. \ Knegt, B. de \ Gijsen, J.J.C. \ Veen, M.P. van \ Rheenen, T. van \ Ligthart, S.S.H. \ 2003
Kosten voor natuurbeheer: analyse voor Natuurplanbureau
help
Natuurbalans 2000 : realisatie natuurdoelen vraagt om aanvullend milieubeleid \ De levende natuur [Artikel]
Reijnen, M.J.S.M. \ Bredenoord, H.W.B. \ Koolstra, B.J.H. \ Oostenbrugge, R. van \ 2000
Hoogtepunten uit de Natuurbalans 2000 van het Natuurplanbureau: aanvullend milieubeleid is nodig in de vorm van betere milieucondities en ruimtelijke samenhang van natuurgebieden; aanleg van groen rond steden stagneert; prioritering waar welke landsc ...
help
Stadsgewest Twente op weg naar 2010 : agglolijn als ruggegraat : landschapsontwikkeling als kader \ Stedebouw en volkshuisvesting [Artikel]
Bredenoord, J. \ Locher, G.W. \ 1995
help
Nieuwe vorm voor het structuurplan \ Stedebouw en volkshuisvesting [Artikel]
Bredenoord, J. \ Laar, T. van \ 1991
help
Stedelijke planning in Nicaragua \ Plan : maandblad voor ontwerp en omgeving [Artikel]
Bredenoord, J. \ 1990
Nagegaan wordt, welke stedelijke en regionale elementen van belang zijn voor het stadsplanningsprogramma van Leon, Nicaragua, en welke economische maatregelen daaraan toegevoegd kunnen worden. Resultaat van een orienteringsmissie
help
Toekomstperspectieven voor Utrecht \ Plan : maandblad voor ontwerp en omgeving [Artikel]
Bredenoord, J. \ Schuurs, H. \ 1989
Herinrichting van het gebied rondom het knooppunt van openbaar vervoer in Utrecht geniet toenemende belangstelling van plannenmakers, politici, projectontwikkelaars en beleggers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.