Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 167

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Breeuwsma
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Evergreen - bollen Plantengroei bevorderende rhizobacteriën [Poster]
Dam, M. van \ Breeuwsma, S. \ Huisman, H.M. \ Greve, G. \ Wal, A. van der \ 2018
Effecten op groeistimulering en op ziekte-onderdrukking, kolonisatiegraad en is er verbetering als er substraat wordt toegevoegd?
help
Programmeringsstudie Meeldauw : Invloed van bestaande en nieuwe interventies op geïnduceerde weerbaarheid tegen biotrofe schimmel [Boek]
Hofland-Zijlstra, J.D. \ Breeuwsma, S. \ Noordam, M. \ Stevens, L. \ 2018
Doel van het TKI project Programmeringsstudie Meeldauw is om nieuwe kennis te genereren omtrent bestaandeen nieuwe interventies die gericht zijn op preventie van meeldauwontwikkeling in glastuinbouwgewassen.Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen ...
help
Ontwikkeling teeltstrategie voor weerbare planten tegen bovengrondse ziekten [Boek]
Hofland-Zijlstra, J.D. \ Breeuwsma, S. \ Noordam, M. \ 2017
Wageningen University & Research Glastuinbouw heeft binnen het project Duurzame teeltstrategie een brede kennisinventarisatie uitgevoerd om een geïntegreerde systeemaanpak voor beheersing van kasluchtschimmels te ontwikkelen. Dit project is gefinanci ...
help
Botrytis infectie: voeding én vocht \ KAS magazine [Artikel]
Hofland-Zijlstra, J. \ Breeuwsma, S. \ 2016
De grijze schimmel, Botrytis cinerea is een groot probleem in de sierteelt en in vele vruchtgroentegewassen. De waardplantenreeks omvat meer dan 200 soorten. Problemen doen zich voor tijdens de opkweek van jonge planten, in de teeltfase en in de naoo ...
help
Ontwikkeling systeemaanpak meeldauw [Poster]
Hofland-Zijlstra, J. \ Breeuwsma, S. \ Noordam, M. \ [2016]
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een systeemaanpak voor de beheersing van meeldauw door de inzet van groene producten (laag-risico profiel) die een bijdrage leveren aan het versterken van natuurlijke afweerreacties. Poster van het Plantg ...
help
Ontwikkeling systeemaanpak vruchtkwaliteit [Poster]
Hofland-Zijlstra, J. \ Breeuwsma, S. \ Noordam, M. van \ [2016]
Poster van het PlantgezondheidEvent 2016. Ontwikkeling van een duurzame systeemaanpak voor vruchtrotproblemen in de glasgroenteteelt gebaseerd op plantweerbaarheid en integrated pest management (IPM) waarbij de inzet van curatieve middelen zoveel mog ...
help
Bevordering bodemgezondheid in sierteelt op duinzandgrond : BO-31.03-001-012 [Presentatie]
Os, G. van \ Bent, J. van \ Breeuwsma, S. \ Roelofs, P. \ 2015
Resultaten van diverse maatregelen tegen het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans op duinzandgrond.
help
Beheersing van meeldauw in de sierteelt [Poster]
Hofland-Zijlstra, J. \ Breeuwsma, S. \ Noordam, M. \ Broek, R. van den \ 2015
Doelstellingen: Effect toetsen van systemisch werkende producten die de natuurlijke afweer versterken tegen meeldauw onder praktijkcondities. Effect toetsen van stikstof op meeldauw. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
help
Duurzame beheersing van echte meeldauw [Boek]
Hofland-Zijlstra \ Breeuwsma, Suzanne \ Noordam, Marianne \ 2015
In dit onderzoek is in overleg met een brede klankbordgroep onder aansturing van LTO Glaskracht Nederland een eerste aanzet gegeven voor een duurzame beheersingsstrategie voor meeldauw. Dit onderzoek is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. Bij Wa ...
help
Ontwikkeling duurzame beheersmaatregelen ter preventie van Leucocoprinus birnbaumii [Boek]
Beerens, N. \ Hofland-Zijlstra, J. \ Broek, R. van den \ Breeuwsma, S. \ Noordam, M. \ [2014]
Dit onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van duurzame beheersmaatregelen ter preventie van overmatige groei van de goudgele plooiparasol, Leucocoprinus birnbaumii en is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. De schade die telers van groene pla ...
help
Werkgroep Bodempathogenen en Bodemmicrobiologie : samenvattingen van de presentaties gehouden op 30 oktober 2014 in Micropia \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Loznik, B. \ Oosterkamp, P. \ Quist, C. \ Helder, J. \ Os, G. van \ Bent, J. van der \ Breeuwsma, S. \ Boer, M. de \ Roelofs, P. \ Agtmaal, M. van \ 2014
Dit artikel omvat samenvattingen van presentaties op 30 oktober 2014 over de volgende drie onderwerpen: Het optimaliseren van bemesting in de landbouw met behulp van bacteriën. Dure grondbehandeling tegen Prathylenchus snel terugverdiend. De voorraad ...
help
Inleiding op het thema : Hoe meet je weerbaarheid? \ Kas techniek [Artikel]
Hofland-Zijlstra, J. \ Broek, R. van den \ Breeuwsma, S. \ 2014
Werken aan weerbare planten in weerbare plantsystemen is belangrijk om zuiniger om te kunnen gaan met steeds schaarser wordende bronnen als energie, gewasbeschermingsmiddelen en arbeid. Maar ook om meer grip te houden op een betrouwbare productkwalit ...
help
Beheersing van plooipaddestoel in potplanten [Poster]
Hofland-Zijlstra, J. \ Breeuwsma, S. \ [2014]
In de teelt van potplanten kan overmatige groei optreden van de goudgele plooiparasol, Leucocoprinus birnbaumii . Ook andere Leucocoprinus soorten worden waargenomen in de teelt. Hygiëne is belangrijk om verspreiding via grondresten en water te voork ...
help
Informatiefolder Plooipaddestoel in potplanten : herkenning, biologie, herkomst, verspreiding & beheersing [Poster]
Hofland-Zijlstra, J. \ Breeuwsma, S. \ [2014]
Door de aanhoudende problemen met de beheersing van plooipaddestoel zijn er in de afgelopen jaren diverse onderzoeken gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. In deze flyer een overzicht van de huidige kennis en worden mogelijk nieuwe alternatiev ...
help
Screening van genen, metabolieten en afweereiwitten : betrokken bij natuurlijke afweer tegen Botrytis [Boek]
Hofland-Zijlstra, J. \ Broek, R. van den \ Breeuwsma, S. \ Wensveen, W. van \ Stevens, L. \ Vos, R. de \ Verhoef, N. \ Balk, P. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ NSure \ [2014]
Botrytis leidt in snijbloemen nog steeds tot veel uitval. Resistente rassen zijn niet beschikbaar. Wel zijn er duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen cultivars aanwezig. Eén van de manieren om planten zich beter te laten weren tegen Botrytis i ...
help
Pythiumbestrijding hyacint: plannen en rekenen \ BloembollenVisie [Artikel]
Vreeburg, P. \ Boer, M. de \ Breeuwsma, S. \ Roelofs, P. \ 2013
Pythium veroorzaakt veel schade in hyacint en is niet goedte bestrijden. In een meerjarig onderzoek bij PPO is een aantal veelbelovende maatregelen (Ridomil Gold, Pseudomonas SS101 en groenbemesters) getest. Er is gekeken naar de effectiviteit van co ...
help
Geïntegreerde beheersstrategie Pythium in bolgewassen [Boek]
Boer, M. de \ Vreeburg, P. \ Breeuwsma, S. \ Bent, J. van der \ Roelofs, P. \ 2013
Pythium is een grondgebonden schimmel die in diverse bolgewassen, maar vooral bij hyacint en krokus, veel schade veroorzaakt door wortelrot. Dit wortelrot leidt tot slechte groei van de bol en dus tot opbrengstderving. Er is momenteel één fungicide ( ...
help
Rhizoctonia solani in Delphinium [Boek]
Bulle, A. \ Lans, A. van der \ Breeuwsma, S. \ 2013
Rhizoctonia solani (dradenschimmel) is een algemeen in de grond voorkomende bodemschimmel zowel in de open teelten als onder glas. Delphinium is één van de vele waardplanten van Rhizoctonia solani. Een aantasting van Rhizoctonia solani begint meestal ...
help
Onderzoek naar alternatieven voor het gebruik van formaline in de bollenteelt : alternatieven voor formaline in de voorweek- en warmwater-behandeling en vervangen van formaline tijdens het ontsmetting via dompelen kort voor planten [Boek]
Dam, M. van \ Boer, M. de \ Lans, A. van der \ Breeuwsma, S. \ 2013
Formaline wordt in de bollensector toegepast in zogenaamde “natte” bolbehandelingen voor het voorkomen van verspreiding van schimmels en bacteriën. Het voornaamste doel daarbij is het doden van micro-organismen als schimmels en bacteriën die via het ...
help
Bodemgezondheid in de sierteelt [Poster]
Boer, M. de \ Os, G. van \ Breeuwsma, S. \ Bent, J. van der \ Boer, A. de \ Runia, W. \ Korthals, G. \ [2012]
Poster met informatie over onderzoek naar het beheersen van bodemziekten in de vollegronds sierteelt sector.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.