Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Broeck
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Innovatieve methodes voor natuurbeheer: moleculair genetische technieken voor soortenbescherming en -beheer [Boek]
Broeck, A. Vanden \ Cox, K. \ 2017
Soortenbescherming vormt één van de belangrijkste pijlers van het Vlaams natuurbeleid. Zo werkt Vlaanderen mee aan het behoud en de bescherming van de Europees beschermde soorten. Daarnaast is er ook aandacht voor soorten die in Vlaanderen prioritair ...
help
Glutenvrij? : pils onder de loep : thema: free from \ Voedingsmiddelentechnologie : actueel tijdschrift voor de voedingsmiddelenindustrie in de Benelux [Artikel]
Sleutels, I. \ Broeck, H. van den \ Meer, I. van der \ 2014
Gluten meten in gehydrolyseerde en gefermenteerde voedingsmiddelen – zoals pils – is lastig. De door de Codex Alimentarius gevalideerde test onderschat het gehalte gluten in deze producten. Een uitgebreide LC-MS/MS-analyse geeft gedetailleerde inform ...
help
Weg met de wind : zaadverbreiding over lange afstanden bij de Groenknolorchis \ Natuur.focus : Vlaams driemaandelijks tijdschrift voor natuurstudie & -beheer [Artikel]
Broeck, A. Vanden \ Landuyt, W. Van \ Cox, K. \ 2014
Terwijl inspanningen worden geleverd om via natuurbeheer potentieel groeiplaatsen te herstellen, is het onzeker of specifieke doelsoorten deze herstelde gebieden spontaan kunnen bereiken. De manier waarop plantensoorten hun zaden verbreiden, is dan o ...
help
The optimal MBR configuration: hybrid versus stand-alone : comparison between three full-scale MBRs treating municipal wastewater \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
Krzeminski, P. \ Langhorst, W. \ Schyns, P. \ Vente, D. de \ Broeck, R. van den \ Smets, I.Y. \ Impe, J.F.M. van \ Graaf, J.H.J.M. van der \ Lier, J.B. van \ 2012
Construction or modernization of a wastewater treatment plant (WWTP) with membrane bioreactor (MBR) technology requires the selection of an optimal configuration and design. The objective of this paper is to evaluate a stand-alone MBR in comparison t ...
help
Canadapopulier verliest steriliteit met de hulp van zwarte populier \ Bosrevue [Artikel]
Broeck, A. vanden \ 2012
help
Spontaan herstel van zachthout-ooibos : complicaties door verspreiding en vermenging van genen bij populieren \ De levende natuur [Artikel]
Broeck, A. vanden \ Vries, S.M.G. de \ 2011
Langs de oevers van grote rivieren, zoals de Maas en de Waal, worden regelmatig kiemplanten en jonge boompjes van de populier aangetroffen. Natuurontwikkelingsprojecten in het rivierengebied, zoals het project langs de Gemeenschappelijke Maas, creëre ...
help
Inzet en welzijn van grazers voor het beheer van metaalverontreinigde natuurgebieden \ De levende natuur [Artikel]
Roggeman, S.E.M. \ Broeck, G. De \ Bervoets, L.P.S.M. \ 2010
Beheerders van natuurgebieden uit de Vlaamse en Nederlandse Kempen kampen vaak met vragen over de invloed van de aanwezigheid van zware metalen in hun gebieden. In het grensoverschrijdende project BeNeKempen werden aanbevelingen uitgewerkt. Eén daarv ...
help
De ene jeneverbes is de andere niet \ Bosrevue [Artikel]
Broeck, A. vanden \ Gruwez, R. \ Verheyen, K. \ 2010
De genetische variatie in de talrijke soorten en ecosystemen die onze aarde rijk is, vormt de basis van biodiversiteit en is van groot belang voor het overleven van soorten op lange termijn. Hoe groter de genetische variatie, hoe beter een soort zich ...
help
Lawaai, stank en lichtvervuiling in Vlaanderen \ Agora [Artikel]
Broeck, G. Van \ 2009
Met 67 duizend kilometer verlichte wegen en evenveel varkens als inwoners staat de leefbaarheid van het relatief kleine Vlaanderen sterk onder druk: lawaaioverlast, stank en lichtvervuiling zijn de gevolgen. De uitgangssituatie in Nederland is min of ...
help
Indicatoren voor de beoordeling van de werking van de gemeentelijke rioolinfrastructuur \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Vaes, G. \ Feyaerts, T. \ Swartenbroekx, P. \ Provost, F. \ Bourgoing, L. \ Broeck, S. van den \ 2009
In Vlaanderen is Aquafin verantwoordelijk voor het transport van afvalwater (vanaf het 'overnamepunt') en zuivering ervan (bovengemeentelijk niveau), terwijl de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inzameling van het afvalwater en het transport to ...
help
Uitdagingen voor Vlaanderen op het vlak van rioleringen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Barrez, I. \ Broeck, S. van den \ 2008
In Vlaanderen worden in de loop van 2008 gemeentelijke zoneringsplannen opgemaakt. Deze plannen geven de beleidsvisie weer voor de volgende jaren met betrekking tot riolering. De planning van deze beleidsvisie zal gebeuren door de opmaak van gebiedsd ...
help
Korstmossen op bomen : indicatoren van luchtkwaliteit \ Groencontact [Artikel]Bijbehorende website
Broeck, D. van den \ 2008
Korstmossen zijn bijzondere en unieke organismen. In feite bestaan ze uit twee levensvormen die apart in de natuur voorkomen maar die zich in het korstmos verenigen tot één levend wezen. De twee organismen behoren tot twee taxonomisch totaal verschil ...
help
LIBRA: prioritering van investeringen in rioleringen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Broeck, S. van den \ Vaes, G. \ 2007
Wanneer investeringsplannen worden opgemaakt voor rioleringen en waterzuivering, is het een probleem om projecten van totaal verschillende aard met elkaar te vergelijken. Het LIBRA-instrument is ontwikkeld voor de evaluatie van projecten van riolerin ...
help
In de ban van ruimte en beleid : relaas van een zoektocht \ Ruimte & planning : tijdschrift voor ruimtelijke planning, stedenbouw en huisvesting / uitgave van de Vlaamse Federatie voor Ruimte en Planning [Artikel]
Broeck, J. Van den \ 2005
Een persoonlijk relaas over vier decennia stedebouw en ruimtelijke ordening in Vlaanderen en de eigen perceptie daarvan van hoogleraar te Leuven
help
Ruimtelijk beleid in Vlaanderen : pleidooi voor ruimtelijke kwaliteit \ Stedebouw & ruimtelijke ordening / Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting [Artikel]
Broeck, J. Van den \ 2005
Al in de jaren zeventig werd in Vlaanderen gepleit voor een nieuwe aanpak in het ruimtelijk beleid. De 'onwrikbare' bestemmingsplannen, die met name gericht zijn op het bieden van rechtszekerheid moeten plaatsmaken voor een meer flexible planning. On ...
help
Applied genomics: an innovative tool to improve quality in chains: predicting mealiness in apples: a case study: proceedings of the international conference on quality in chains : an integrated view on fruit and vegetable quality, 6-9 July 2003, Wageningen, The Netherlands. Vol. 1 \ Acta horticulturae : technical communications of I.S.H.S. / International Society for Horticultural Science [Artikel]
Wordragen, M. van \ Balk, P. \ Hall, R. \ Nijenhuis, M. \ Broeck, H. van den \ Vorst, O. \ Poelman, A. \ 2003
Genomics technologies can be applied for unravelling the biological processes that are important for pre- and post-harvest quality. Such knowledge will allow precise monitoring of physiological condition and can be used as a tool for optimising produ ...
help
The porcine and avian intestinal immune system and its nutritional modulation \ Nutrition and health of the gastrointestinal tract [Hoofdstuk uit boek]
Goddeeris, B.M. \ Boersma, W.J.A. \ Cox, E. \ Stede, Y. van der \ Koenen, M.E. \ Vancaeneghem, S. \ Mast, J. \ Broeck, W. van den \ 2002
help
Geïntegreerd beleid in Vlaanderen : ideeën, voorstellen en lessen \ Omgevingsplanning, een innovatief proces : over integratie, participatie, omgevingsplannen en de gebiedsgerichte aanpak [Hoofdstuk uit boek]
Broeck, J. Van den \ 2001
help
Europese ruimtelijke ordening in Vlaanderen (katern) \ Ruimte & planning : tijdschrift voor ruimtelijke planning, stedenbouw en huisvesting / uitgave van de Vlaamse Federatie voor Ruimte en Planning [Artikel]
Broeck, J. van den \ Maréchal, L. \ Boe, P. de \ 2001
Verzameling artikelen over de relatie tussen Belgische ruimtelijke ordening en die van de Europese Unie
help
Nieuwe ambities in Texelaarfokkerij : Belgisch systeem van lineair keuren geeft mogelijkheden \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Broeck, R. van den \ 2000
De ontwikkelde systematiek voor het verzamelen van cijfermateriaal over kenmerken van het dier zoals gewicht, schofthoogte, lengte, borstdiepte en zadelbreedte, is voorhanden, de kenmerken moeten geindexeerd worden
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.