Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 734

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Broek
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Kansen voor hout van eigen bodem \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Broek, K. \ Breemen, G. van \ 2018
Een prachtig product van eigen bodem: hout. Staatsbosbeheer produceert jaarlijks zo’n 300.000 m³ rondhout uit FSCgecertificeerde bossen. Deze bossen zorgen niet alleen voor hout, maar ook voor beleving, biodiversiteit en een gezonder leefklimaat. Het ...
help
Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier [Boek]
Groothuijse, F.A.G. \ Boeve, M.N. \ Broek, G.M. van den \ Keessen, A. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Boer, N. de \ Smit, C. \ 2018
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud, Programmabureau Ruimte voor de Rivier heeft het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht verzocht om een juridische-bestuurlijke evaluatie van het programma Ruimt ...
help
Hoestende paarden \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Broek, E. van den \ 2018
Bijna elke paardeneigenaar krijgt er wel een keer mee te maken: een hoestend paard. In veel gevallen is dit een onschuldige verkoudheid die zonder ingrijpen vanzelf overgaat. Zo nu en dan is hier wat medische hulp bij nodig, maar soms worden de probl ...
help
Verkenning Brede Welvaart 2018 : thema: Circulaire economie, gedrag en beleid [Boek]
Gerwen, Olav-Jan van \ Vringer, Kees \ Renes, Gusta \ Hoogendoorn, Sander \ Jansema-Hoekstra, Krista \ Romijn, Gerbert \ Carabain, Christine \ Broek, Andries van den \ 2018
help
Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
help
Droes, een update : reportage \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Broek, E. van den \ 2018
Droes is een oude bekende onder paardenhouders. Maar ondanks dat wordt er nog steeds veel vastgehouden aan oude kennis en vinden nieuwe inzichten slechts mondjesmaat hun weg naar de stalhouders en paardeneigenaren.
help
Droes, een update : reportage \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Broek, E. van den \ 2018
Droes is een oude bekende onder paardenhouders. Maar ondanks dat wordt er nog steeds veel vastgehouden aan oude kennis en vinden nieuwe inzichten slechts mondjesmaat hun weg naar de stalhouders en paardeneigenaren.
help
Naar een verkenning brede welvaart [Boek]
Dietz, F. \ Gerwen, O.-J. van \ Boelhouwer, J. \ Broek, A. van den \ Romijn, G. \ 2017
Op uitnodiging van het kabinet en als uitvloeisel van het rapport van de Tijdelijke Commissie Breed Welvaartsbegrip (de Commissie Grashoff) werken het CBS en de drie planbureaus aan een Monitor Brede welvaart (CBS) en een Verkenning Brede welvaart (C ...
help
Onderzoek ‘quick scan juridische uitvoerbaarheid inkrimping veestapel' [Boek]
Kevelam, J. \ Groothuijse, F.A.G. \ Broek, G.M. van den \ Rijswijck, H.F.M.W. van \ 2017
Het doel van onderhavig onderzoek is om te duiden onder welke randvoorwaarden inkrimping van de veestapel juridisch houdbaar is. Richtinggevende vragen daarbij zijn: 1. Welke algemene overwegingen moeten ten grondslag liggen aan een krimpmaatregel om ...
help
Het Organiseren van Ruimtelijke Kwaliteit: inzichten uit Ruimte voor de Rivier [Boek]
Busscher, Tim \ Verweij, Stefan \ Brink, Margo van den \ Edelenbos, Jurian \ Bouwman, Ruben \ Broek, Jelte van den \ 2017
In Hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak verder uiteengezet. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de werkwijze van Ruimte voor de Rivier op het programmaniveau, waarbij voornamelijk wordt gefocust op de generieke kaders, procedures en werkwijzers aan de han ...
help
Agricultural sector development : guidelines for Aid & Trade Support in Dutch PSD-partner countries [Boek]
Westenbrink, Geert \ Beers, George \ Joosten, Frank \ Dijkxhoorn, Youri \ Broek, Joep van den \ Lee, Jan van der \ Groot, Nico de \ 2017
help
Een (be)leefbare stad : openbare ruimte in eigen beheer - De Eilandenboulevard [Boek]
Kruit, Jeroen \ Broek, Liz van den \ Dobben, Emma van \ Muntjewerf, Sam \ Nieuwland, Wessel \ Reitsema, Rosanna \ Mahbubi, Zohal \ Johannes, Dino \ Simons, Annemiek \ 2016
help
Mok: de oorzaak bepaalt de behandeling \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Sonneveld, D. \ Broek, E. van den \ 2016
Mok is een aandoening die zich vooral manifesteert in de herfst. Wat is het en wat valt er aan te doen?
help
Ziektekostenverzekering voor paarden \ Veehouder en veearts : vakblad over diergezondheid. Editie rundveehouderij (incl. schapen, geiten en paarden) [Artikel]
Broek, E. van den \ 2016
Paardeneigenaren kunnen zich verzekeren tegen de kosten van diergeneeskundige zorg. Daarbij is er keuze uit verschillende pakketten van verschillende verzekeraars. Waar moet je op letten?
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de kaderrichtlijn water 2015-2021 [Boek] - Tweede druk (2016)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Wolfstein, K. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Pot, R. \ Vriese, T. \ Molen, D.T. van der \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2016
In het najaar van 2012 werd een geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 vastgesteld. Uit het gebruik van deze maatlatten en het programmeren van de Aquokit B ...
help
Niet buiten de burger rekenen! : over randvoorwaarden voor burgerbetrokkenheid in het nieuwe omgevingsbestel [Boek]
Broek, Andries van den \ Steenbekkers, A. \ Houwelingen, P. van \ Putters, K. \ Sociaal en Cultureel Planbureau. \ 2016
help
Ontwikkeling van toepassingen met plasmawater in de glastuinbouw [Boek]
Quaedvlieg, William \ Hofland-Zijlstra, Jantineke \ Hollinger, Trees \ Noordam, Marianne \ Slootweg, Casper \ Broek, Rob van den \ Kolk, Jan-Paul van der \ Ruijven, Jim van den \ Stijger, Ineke \ 2016
In samenwerking met Vitalfluid, TU Eindhoven, FloraHolland, Bactimm, Alewijnse en het UMC Radboud zijn door Wageningen UR Glastuinbouw toepassingen onderzocht voor plasma geactiveerd water in de glastuinbouw. Dit onderzoek is mogelijk geworden door e ...
help
De toekomst tegemoet : leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later [Boek]
Broek, Andries van den \ Campen, Cretien van \ Haan, Jos de \ Roeters, Anne \ Turkenburg, Monique \ Vermeij, Lotte \ 2016
De toekomst is niet onbeschreven, wel ongewis. Toch, of juist daarom, is een blik in de toekomst intrigerend. En met het oog op strategische beslissingen van burgers, bedrijven en overheden onontbeerlijk bovendien. In dit Sociaal en Cultureel Rapport ...
help
Macroeconomic outlook of sustainable energy and biorenewables innovations (MEV II) [Boek]
Meijl, H. van \ Tsiropoulos, I. \ Bartelings, H. \ Broek, M. van den \ Hoefnagels, R. \ Leeuwen, M. van \ Smeets, E. \ Tabeau, A. \ Faaij, A. \ 2016
De Nederlandse overheid verwacht dat een grootschalige toepassing van biomassa nodig is om aan de emissiedoelstellingen te voldoen, maar de macro-economische effecten hiervan op de Nederlandse economie zijn onbekend. Deze studie onderzoekt de effecte ...
help
Inzicht in consumentenkeuze voor sierteelt : Kennisintegratiedocument PPS Consument, Keuzearchitectuur en Communicatie voor Sierteeltproducten [Boek]
Onwezen, Marleen \ Haaster-de Winter, Mariët van \ Puttelaar, Jos van den \ Bouwman, Emily \ Dwyer, Liam \ Broek, Eva van den \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.